NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LẦN THỨ X, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ IV, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM!

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp phát huy vai trò của Hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hoá’

Đăng lúc: 16:30:51 07/02/2023 (GMT+7)102 lượt xem

 Sáng 07/02/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học tỉnh Thanh Hoá đã nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp phát huy vai trò của Hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hoá” do TS. Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm chủ nhiệm. Hội đồng nghiệm thu đề tài do đồng chí Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá làm chủ tịch.
khoa 1.png
Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá,
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài
Đề tài “Giải pháp phát huy vai trò của Hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hoá được thực hiện trong thời gian 18 tháng, từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2022. Mục tiêu của đề tài nhằm: đánh giá thực trạng vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng được mô hình phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; đề xuất hệ thống giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
khoa2.png
TS. Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh,
Chủ nhiệm đề tài trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu 5 nội dung: (1)Đánh giá thực trạng về vai trò hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2020; (2) Xây dựng mô hình phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; (3) Nghiên cứu xây dựng hệ thống giải pháp phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; (4) Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu; (5) Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.
Trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác gỉả đề tài đã tổ chức triển khai mô hình ứng dụng tại thị trấn Rừng Thông, xã Nga Thành; tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức về vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; hỗ trợ triển khai một số giải pháp phát huy vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng xã, phường, thị trấn kiểu mẫu; đánh giá hiệu quả mô hình.
khoa 3.png
Đồng chí Lê Thị Sen - Trưởng Ban tuyên giáo
Huyện uỷ Triệu Sơn đóng góp ý kiến cho đề tài
Tại Hội đồng đánh giá, đã có 10 ý kiến phản biện, đóng góp cho đề tài. Theo đó, đây là đề tài mới và khó; có tính cấp thiết cao; các giải pháp mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cho thấy sự đầu tư công sức của nhóm nghiên cứu; là nghiên cứu đầu tiên của tỉnh về vấn đề này. Các sản phẩm của đề tài rất phong phú, đặc biệt là tài liệu hướng dẫn rất công phu, chi tiết, cụ thể; các bài viết đa dạng nhưng nếu có các bài viết sâu hơn về xã, phường kiểu mẫu thì kết quả nghiên cứu sẽ sinh động hơn. Đề tài đã phân tích rất kỹ lý do chọn vấn đề, song, các ý kiến phản biện đề nghị bổ sung phần nguyên nhân là do một bộ phận cán bộ ngại khó, ngại khổ, do sự thoả mãn, bằng lòng với kết quả đạt được trong xây dựng NTM; đồng thời, cần đánh giá thêm vai trò của người đứng đầu và vai trò của Ban thường vụ trong việc luân chuyển người đứng đầu. Ngoài ra, các ý kiến cũng đề nghị bổ sung thêm quyết định thành lập các ban, mẫu báo cáo; đánh giá thêm hiệu quả và minh chứng rõ hơn trong quá trình thực hiện triển khai mô hình để đi đến kết luận đề tài…
Kết luận nghiệm thu đề tài, đồng chí Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh, các nội dung của đề tài rất phong phú nên có nhiều ý kiến đóng góp; đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu, bổ sung; cần làm rõ hơn số liệu và cách đặt vấn đề giải quyết. Để đề tài mang tính thực tiễn nhiều hơn, cần phân tích rõ hơn việc xây dựng xã, phường kiểu mẫu của từng vùng và làm rõ mối quan hệ giữa NTM kiểu mẫu và xã kiểu mẫu, mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ thống cơ sở; phải có khung đánh giá; tranh thủ sự đóng góp của doanh nghiệp, người dân; bổ sung kiến nghị với huyện về xây dựng đội ngũ. Đồng chí mong muốn, các tư liệu của đề tài sẽ trở thành cẩm nang gọn, nhẹ và được phổ biến tới các huyện, các xã và hy vọng, đề tài có tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội trong quá trình xây dựng xây dựng xã, phường kiểu mẫu ở cơ sở.
Phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu sau khi nghe góp ý của các nhà khoa học, TS. Thịnh Văn Khoa, Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm đề tài khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề tài trong thời gian sớm nhất: cập nhật về các chỉ tiêu và chính sách hỗ trợ; bổ sung lý do cho phần tính tất yếu của đề tài, bổ sung đánh giá vai trò của công tác cán bộ, bổ sung định hướng chỉ đạo của huyện, bổ sung công tác cán bộ, đặc biệt chọn cử người đứng đầu, bổ sung về các giải pháp liên quan đến nguồn lực người dân, khai thác truyền thống tốt đẹp của địa phương, bổ sung bản phân công công việc; làm rõ thêm vai trò của các thành tố hệ thống chính trị.
Theo kết quả bỏ phiếu nghiệm thu, 9/9 phiếu của các thành viên trong Hội đồng đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc./.
ThS. Nguyễn Trần Bách Diệp
Bộ phận Trực Website
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
5
Hôm qua:
1496
Tuần này:
10639
Tháng này:
1501
Tất cả:
3.553.718