Hôm nay:
1997
Hôm qua:
1419
Tuần này:
7374
Tháng này:
24453
Tất cả:
730815

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Chi bộ Khoa Nhà nước & Pháp luật sinh hoạt theo chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về nêu cao tinh thần trách nhiệm...”

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, sáng ngày 16/6/2014, Chi bộ Khoa Nhà nước & Pháp luật đã tổ chức buổi sinh hoạt theo chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

Đăng lúc 3 năm trước · 648 lượt xem

Chương trình hành động thực hiện nghi quyết lần thứ IV BCH TW và Nghi quyết của BCH đảng bộ tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 23 - KH/ĐU ngày 17/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”

Đăng lúc 3 năm trước · 671 lượt xem

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?