Hôm nay:
124
Hôm qua:
900
Tuần này:
5832
Tháng này:
30995
Tất cả:
838368

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

Đăng lúc 3 năm trước · 825 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 754 lượt xem
Đăng lúc 3 năm trước · 666 lượt xem

Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 27/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Hướng dẫn số 27-HD/TGTU, Kế hoạch số 14-KH/ĐU, Kế hoạch số 18-KH/ĐU và Hướng dẫn số 08-HD/ĐU ngày 04/01/2012 của Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Đăng lúc 3 năm trước · 666 lượt xem

Chi bộ Khoa Nhà nước & Pháp luật sinh hoạt theo chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về nêu cao tinh thần trách nhiệm...”

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, sáng ngày 16/6/2014, Chi bộ Khoa Nhà nước & Pháp luật đã tổ chức buổi sinh hoạt theo chuyên đề "Nêu cao tinh thần trách nhiệm theo tư tưởng Hồ Chí Minh".

Đăng lúc 3 năm trước · 737 lượt xem

Chương trình hành động thực hiện nghi quyết lần thứ IV BCH TW và Nghi quyết của BCH đảng bộ tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 23 - KH/ĐU ngày 17/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020”

Đăng lúc 3 năm trước · 731 lượt xem

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?