Hôm nay:
1263
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7708
Tháng này:
7708
Tất cả:
2007346

Báo cáo đề dẫn Hội thảo chuyên đề “giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”

Đăng lúc: 09:07:34 20/01/2016 (GMT+7)

 
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng… Làm tốt công tác GPMB có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo lập môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và ổn định cuộc sống cho người dân bị thu hồi đất, giảm thiểu tình trạng tranh chấp, bất đồng, khiếu nại, tố cáo trong nhân dân.
Đối với huyện Tĩnh Gia, nơi có Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS), là một trong năm Khu kinh tế trọng điểm của cả nước với nhiều các dự án đầu tư trong và ngoài nước đang được triển khai thì công tác GPMB càng đặc biệt quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác GPMB, Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (Khóa XXIV) tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV xác định: “Tập trung thực hiện tốt quản lý quy hoạch, GPMB, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là xây dựng phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và xây dựng phát triển đô thị” .
Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động và mở rộng Khu Kinh tế Nghi Sơn, theo đó, diện tích Khu Kinh tế Nghi Sơn sẽ được điều chỉnh tăng gần 6 lần, từ 18.611,8 ha lên 106.000 ha; trước yêu cầu xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn trở thành “Trung tâm đô thị- công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, công tác giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của huyện Tĩnh Gia nói riêng, của tỉnh Thanh Hóa nói chung, cần phải được quan tâm tập trung giải quyết.
Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh và Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia trong 5 năm (2011-2015) đã đạt được những kết quả quan trọng trong công tác GPMB. Cụ thể:
- Huyện đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ và nhân dân trong GPMB, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.
- Tập trung chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là ở cấp cơ sở. Đảm bảo trình tự, thủ tục thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định; đảm bảo cho người dân có đất bị thu hồi được thụ hưởng đúng, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách theo quy định hiện hành, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đúng tiến độ; giải quyết tốt vấn đề tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, xây dựng các khu tái định cư theo tiêu chí đô thị, đảm bảo đầy đủ kết cấu hạ tầng, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, theo quan điểm “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”.
- Công tác giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân được quan tâm đúng mức.Trong 5 năm, huyện Tĩnh Gia đã giải quyết hàng ngàn lượt đơn, thư khiếu nại, kiến nghị của nhân dân. Đây là cơ sở quan trọng, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ GPMB các dự án trên địa bàn huyện, đặc biệt là các dự án trọng điểm, bảo đảm ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư;
Giai đoạn 2011- 2015, là thời kỳ cao điểm của nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Trong đó, đã giải phóng mặt bằng nhiều dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh, như Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Trung tâm Nhiệt điện Nghi Sơn; Xi măng Công Thanh; Nhiệt điện Công Thanh; hạ tầng khu công nghiệp luyện kim giai đoạn 1... Tính riêng năm 2015, huyện Tĩnh Gia đã tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 50 dự án. Trong đó, các dự án giao thông như: đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn, đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, mở rộng đường 513- Khu Kinh tế Nghi Sơn đoạn qua xã Mai Lâm, đường Bắc Nam 2- Khu Kinh tế Nghi Sơn, xây dựng đường giao thông nông thôn; hoàn tất GPMB khu C- Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua công tác GPMB  ở huyện Tĩnh Gia đã đạt được những kết quả to lớn, song bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, như: Tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án hạ tầng, kỹ thuật do Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn làm chủ đầu tư còn chậm so với yêu cầu đề ra; công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng mặc dù đã có những chuyển biến tích cực song vẫn còn nhiều hạn chế cần phải khắc phục; tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn xảy ra; công tác lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có việc, có mặt còn chưa quyết liệt, sâu sát, toàn diện. Hình thức, nội dung tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật chưa phong phú, đa dạng, thường xuyên…
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa toàn thể các đồng chí!
Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giao đoạn mới, đặc biệt, trong bối cảnh quy hoạch mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn đã được phê duyệt, một trong những yếu tố quan trọng là năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ phải từng bước được nâng lên. Xuất phát từ yêu cầu, đòi hỏi đó, trong khuôn khổ chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ, công chức của huyện, bên cạnh các chủ đề cụ thể để học viên được thực hành, rèn luyện kỹ năng, Trường Chính trị phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức hội thảo chuyên đề:  “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”. Với mục đích góp phần nâng cao kỹ năng giải quyết công việc nói chung, kỹ năng trong công tác giải phóng mặt bằng nói riêng, hội thảo tập trung làm rõ các nội dung sau:
Thứ nhất, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.
          Thứ hai, thực trạng công tác GPMB trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thời gian qua, tập trung làm rõ những kết quả đạt đươc, những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng.
Thứ tư, Tập trung thảo luận, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia.
Với tinh thần đó, thay mặt ban chủ trì hội thảo, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc hội thảo chuyên đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Kính chúc các quý vị đại biểu sức khoẻ. Chúc hội thảo thành công tốt đẹp.
                                                   Xin chân trọng cảm ơn!
 
(*) Bài báo cáo đề dẫn do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đọc tại Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?