Hôm nay:
1150
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7595
Tháng này:
7595
Tất cả:
2007233

Kết luận Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”

Đăng lúc: 09:14:56 20/01/2016 (GMT+7)

 
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Thực hiện Dự án Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương; triển khai nội dung chương trình các lớp Bồi dưỡng kỹ năng mềm, Trường Chính trị phối hợp với UBND huyện Tĩnh Gia tổ chức Hội thảo chuyên đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn  huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” với mục đích đánh giá lại tình hình GPMB ; trao đổi kinh nghiệm và định hướng giải pháp thiết thực góp phần nâng hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn  huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa thời gian tới.
Sau một thời gian chuẩn bị, chúng tôi nhận được 7 bài tham luận từ các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, thuộc huyện ủy, UBND và MTTQ Huyện và nhiều ý kiến đăng ký  trao đổi; trong đó, có 5 tham luận tập trung làm rõ thực trạng và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền huyện, xã; trong vận động quần chúng thực hiện giải phóng mặt bằng của Ban dân vận và MTTQ; về vấn đề phát triển kinh tế, an sinh xã hội sau GPMB; 01 tham luận bàn về công tác tác tiếp công dân trong qua trình giải phóng mặt bằng và 01 tham luận đề cập tới kỹ năng xử lý các tình huống trong công tác GPMB.  Có thể nói, tất cả các tham luận đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân tham gia viết bài. Thay mặt cho Ban tổ chức tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các tập thể và cá nhân tham gia Hội thảo.
   Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!
Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, tập trung; tại diễn đàn Hội thảo khoa học hôm nay chúng ta đã được nghe 5 bài tham luận và 5 ý kiến trao đổi; cùng với việc nghiên cứu các tham luận trong tài liệu chưa được trình bày. Ban tổ chức xin tổng hợp một số nội dung sau:
- Vấn đề thứ nhất: Hội thảo đã làm rõ hơn những kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thời gian qua. Cụ thể:
+ Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng không ngừng được đổi mới.
 + Công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, xây dựng, cắm mốc chỉ giới, quản lý quy hoạch, GPMB được tăng cường; chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị của công dân được nâng lên rõ nét;
+ Công tác bồi thường, tái định cư, phục hồi sinh kế cho người dân có đất bị thu hồi được quan tâm, chế độ chính sách được thực hiện đúng, đủ kịp thời.
Đây là những kết quả đạt được cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.
- Vấn đề thứ hai: Hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế phân tích các nguyên nhân. Đó là:
- Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay trên địa bàn huyện, nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, sâu rộng, đa dạng và chưa thường xuyên
 - Phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo có lúc, có khi chưa sâu sát, cụ thể, quyết liệt do. còn tình trạng né tránh, ngại va chạm, đùn đẩy trách nhiệm cho cán bộ dưới quyền hoặc ỷ lại cho cấp trên
- Công tác phối hợp giữa các phòng ban UBND huyện, UBND các xã và các cơ quan đơn vị có liên quan trong GPMB có lúc, có việc chưa thực sự chặt chẽ, đồng bộ.
Nguyên nhân của những hạn chế là do việc triển khai chưa bám sát với tình hình cụ thể của cơ sở, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các ban, ngành còn chậm, công tác giao ban nắm tình hình, tiến độ còn chưa thường xuyên; nhiều khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa được giải quyết
Vấn đề thứ ba, từ những hạn chế và nguyên nhân, Hội thảo đề cập đến các giải pháp nhằng nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, gồm các nhóm giải pháp sau:
Thứ nhất: Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức cho cho các chủ thể về công tác GPMB. Trong đó, tuyên truyền đa dạng theo chiều sâu, rộng đến các hộ gia đình, trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tập trung là các xã trong Khu kinh tế Nghi Sơn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; cần phân nhóm đối tượng và kết hợp linh hoạt các hình thức tuyên truyền diện rộng với vận động “cá biệt”, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân
Thứ hai, nhóm giải pháp về phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, theo đó tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, sự tham gia vận động quần chúng nhân dân của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời.
Thứ ba, nhóm giải pháp về  công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Phải quyết liệt, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, sâu sát toàn diện, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác GPMB cấp xã, cấp huyện, đặc biệt là các đồng chí Chủ tịch, cán bộ địa chính xã và cán bộ, chuyên viên Ban GPMB, HT&TĐC có bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mớiKính thưa các quý vị  đại biểu!
          Hội thảo chuyên đề “ Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn  huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa” là một trong những hoạt động của khóa học bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ địa phương. Qua đây, các học viên không chỉ được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện giải phóng mặt bằng mà còn là điều kiện đề các học viên vận dụng, thực hành và rèn luyện các kỹ năng đã được trang bị trong khóa học.
          Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin bế mạc Hội thảo chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn  huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”. Kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.
                                       Trân trọng cảm ơn!
(*) Bài kết luận do đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đọc tại Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn  huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa”.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?