Hôm nay:
1314
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7759
Tháng này:
7759
Tất cả:
2007397

Thông báo Kết luận của Ban chỉ đạo về đánh giá tình hình triển khai bước 1 các lớp bồi dưỡng theo Dự án “Bồi dưỡng năng lực cán bộ địa phương”

Đăng lúc: 09:50:01 29/03/2016 (GMT+7)

 
 
HUYỆN ỦY TĨNH GIA
BAN CHỈ ĐẠO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
      Số: 01 -TB/BCĐ                                  Tĩnh Gia, ngày 16  tháng 3  năm 2016
 
THÔNG BÁO
Kết luận của Ban chỉ đạo về đánh giá tình hình triển khai bước 1
các lớp bồi dưỡng theo Dự án “Bồi dưỡng năng lực cán bộ địa phương”
 
Ngày 12 tháng 3 năm 2016 Ban Chỉ đạo thực hiện dự án “Bồi dưỡng năng lực cán bộ địa phương” đã họp mở rộng bao gồm các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Trưởng các Phòng, Ban, Đội thuộc UBND huyện, Trưởng các đoàn thể cấp huyện và tất cả các học viên tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2016. Đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Ban Chỉ đạo chủ trì hội Nghị. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả triển khai bước 1 các lớp dự án Bồi dưỡng năng lực cán bộ địa phương, các đại biểu và học viên tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, đồng chí phó Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
1. Kết quả đạt được
* Về công tác tổ chức, quản lý
- Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành các nội dung công việc của dự án, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện dự án.
- Công tác phối hợp giữa nhà trường với Huyện ủy, UBND huyện và các xã chặt chẽ, đảm bảo quy trình từ việc rà soát danh sách học viên, ra quyết định cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, điều chỉnh nội dung chương trình, tổ chức hội thảo; tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo công tác dạy và học.
          - Nhóm quản lý dự án Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Ban quản lý các lớp bồi dưỡng sát sao theo dõi, nắm bắt sĩ số; thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến cho công tác tổ chức, quản lý, phục vụ và giảng dạy ở các lớp bồi dưỡng; kịp thời phản ánh với Ban Chỉ đạo những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý cũng như phản ánh tâm tư nguyên vọng của học viên.
* Về thực hiện nội dung, chương trình
- Nội dung chương trình được triển khai chặt chẽ, khoa học, bài bản. Đặc biệt, đối với chương trình bồi dưỡng kĩ năng mềm, đã tổ chức thành công các hội thảo chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Huyện Tĩnh Gia”; “Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, đáp ứng yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”; ngày 26/3/2016 sẽ tổ chức hội thảo: “Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức xã Tĩnh Hải trong phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội sau tái định cư”…
- Các giảng viên tham gia giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết, có kinh nghiệm, có kiến thức thực tiễn; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện tốt phương châm gắn lý thuyết với thực hành; phát huy được tính tích cực, chủ động của học viên trong quá trình học tập.
- Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học viên được đặc biệt chú trọng. Thực hiện đánh giá học viên thông qua các kênh: từ đánh giá của giảng viên trong mỗi chuyên đề lên lớp; tự đánh giá của học viên; đánh giá của lãnh đạo đơn vị có học viên tham dự lớp học; đánh giá cuối khóa…
* Về thái độ, ý thức học viên
- Nhiều học viên đã xác định tốt động cơ học tập; chủ động, tích cực tham gia học tập xây dựng bài trên lớp, qua đó tạo được bầu không khí hào hứng sôi nổi trong các buổi học.
- Lớp học diễn ra vào các ngày thứ 7, chủ nhật, các buổi tối nhưng các học viên đã có ý thức sắp xếp thời gian và công việc gia đình để có thể tham gia lớp học đầy đủ. Tiêu biểu như học viên lớp 02 lớp Tin học (I7a, I7b) xã Tĩnh Hải; lớp Tiếng Anh (E6) xã Nguyên Bình.
2. Tồn tại, hạn chế
- Công tác phối hợp, rà soát danh sách học viên giữa nhà trường với Huyện ủy, UBND huyện, 04 xã thuộc dự án có lúc, có khâu chưa chặt chẽ, do vậy đã ảnh hưởng đến số lượng học viên tham gia các lớp bồi dưỡng. Sĩ số tham gia chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là các lớp Bồi dưỡng cho cán bộ UBND huyện, cán bộ xã Hải Yến...
- Một số học viên chưa thực hiện tốt nội qui, qui định của lớp học. Còn tình trạng vắng học, vắng thi không có lý do, đi học muộn… (Có phụ lục 2 kèm theo)
3. Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp nối
Để dự án thực hiện có hiệu quả trong thời gian còn lại, Ban Chỉ đạo đề nghị:
* Đối với Huyện ủy, UBND huyện
- Thường trực Huyện ủy, giao Ban Tổ chức Huyện ủy, UNBD huyện, Phòng Nội vụ UBND huyện, tiếp tục rà soát danh sách học viên, trên cơ sở đó báo cáo Thường trực Huyện ủy có biện pháp đối với học viên không tham gia đầy đủ, nghiêm túc các khóa học.
- Các đồng chí Lãnh đạo các Phòng, Ban, Đội, các tổ chức Đoàn thể, không bố trí công việc vào thời điểm các lớp bồi dưỡng diễn ra, tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặc biệt là về thời gian cho cán bộ tham gia học tập; giao nhiệm vụ học tập cho cán bộ; kết quả học tập là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ.
- Đưa nội dung về quá trình thực hiện dự án, tình hình tham gia học tập, chấp hành nội quy của học viên tại các lớp bồi dưỡng vào trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của các Phòng, Ban, Đội, các tổ chức Đoàn thể.
* Đối với Đảng ủy 4 xã thực hiện dự án
Thường trực Huyện ủy giao cho Đảng ủy 4 xã (trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy) rà soát số lượng học viên, theo dõi trực tiếp các lớp học, tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên tham gia đầy đủ, có hiệu quả các lớp học
* Đối với Trường Chính trị tỉnh
- Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 4 xã, với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn trong triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt là trong việc theo dõi về sĩ số tham gia học tập ở các lớp để kịp thời có biện pháp xử lý. Kịp thời động viên, biểu dương khen thưởng những học viên xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện.
- Chuyển mạnh từ dạy - học thụ động sang dạy - học chủ động. Giảng viên là người hướng dẫn, tổ chức, quản lý quá trình học tập. Học viên giữ vị trí trung tâm, là chủ và làm chủ quá trình lĩnh hội tri thức. Tăng cường trao đổi, đối thoại trong giảng dạy. Phát huy tính chủ động, tích cực của học viên. Giúp học viên tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện phương pháp tư duy, khả năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn trong công tác.
- Chuyển mạnh từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình học tập. Coi trọng đánh giá quá trình xây dựng kế hoạch, quản lý mục tiêu, thái độ và phương pháp học tập; lấy chất lượng sản phẩm tự học, tự nghiên cứu gắn với việc nâng cao nhận thức, kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tá theo chức danh, vị trí việc làm là tiêu thức quan trọng để đánh giá kết quả học tập, rèn luyện.
* Đối với Ban Chỉ đạo, Ban quản lý lớp học:
- Duy trì thường xuyên lịch họp giao ban định kỳ của Ban Chỉ đạo; Ban chỉ đạo tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra. Phát huy vai trò của Ban Quản lý các lớp bồi dưỡng và giảng viên trực tiếp lên lớp, đặc biệt là vai trò quản lý của cán bộ Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Phòng nội vụ UBND huyện và của 04 xã.
- Chỉ đạo triển khai tổ chức tốt các lớp tiếp theo của dự án (bao gồm 02 lớp Tiếng Anh E3, E4, E7, E8 vào ngày 21/3/2016).
* Đối với học viên: Nhận thức đúng đắn mục tiêu, xác định rõ động cơ học tập; từ đó, có thái độ học tập nghiêm túc, chủ động, tích cực đổi mới phương pháp học tập.
Nơi nhận:
- TTHU, HĐND, UBND huyện Tĩnh Gia;
- Trường Chính trị;
- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Các Phòng, Ban, đội HU, HĐND, UBND;
- Lưu: VT, HU.
PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
 
                      (Đã ký)
 
 
Phó Bí thư Thường trực
Phạm Văn Ninh
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?