NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Thạch Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031

Đăng lúc: 07:50:01 15/04/2024 (GMT+7)151 lượt xem

 Mục tiêu của khóa bồi dưỡng là: Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến vì đất nước, vì Nhân dân;  Phát triển tư duy, tầm nhìn, năng lực xây dựng và cụ thể hóa có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của Đảng; Hoàn thiện phương pháp, kỹ năng, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, dân chủ cho đội ngũ cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý huyện Thạch Thành, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.
a1.png

Các đồng chí đại biểu và học viên lớp Bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm
 
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024, ngày 04 tháng 4 năm 2024, tại Trung tâm Chính trị huyện Thạch Thành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóakhai mạc lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp huyện nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự khai mạc lớp bồi dưỡng, về phía Trường Chính trị có đồng chí Lương Trọng Thành, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; về phía huyện Thạch Thành, có đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy.
Lớp bồi dưỡng có 54 học viên, trong đó, học viên nữ có 12 đồng chí, chiếm tỷ lệ 22%; học viên nam có 42 đồng chí, chiếm tỷ lệ 78%. Học viên nhiều tuổi nhất trong lớp sinh năm 1975 (51 tuổi), học viên trẻ tuổi nhất sinh năm 1988 (36 tuổi). Thời gian của khóa học được diễn ra trong 10 ngày, bao gồm học tập 15 chuyên đề, nghiên cứu thực tế, hội thảo khoa học và viết thu hoạch.
a2.png

TS Lương Trọng Thành - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá
phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng
 
Phát biểu khai giảng, đồng chí Hiệu trưởng Lương Trọng Thành đã nêu rõ 3 lý do mở lớp cán bộ nguồn:
Một là, xuất phát từ vị trí, vai trò của cán bộ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Hai là, để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải dựa trên cơ sở quy hoạch và gắn liền với sử dụng cán bộ.
Ba là, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới vừa là trách nhiệm, quyền lợi của đội ngũ cán bộ; vừa thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thành trong việc chủ động tạo nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới.
Theo đó, mục tiêu của khóa bồi dưỡng là: Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến vì đất nước, vì nhân dân;  Phát triển tư duy, tầm nhìn, năng lực xây dựng và cụ thể hóa có hiệu quả chủ trương, Nghị quyết của Đảng; Hoàn thiện phương pháp, kỹ năng, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, dân chủ.
Đặc biệt, với nhận thức mới, tư duy mới và cách làm mới, đồng chí Hiệu trưởng đã phân tích, làm rõ thêm những điểm mới của lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn lần này là:
Thứ nhất, Nhà trường phối hợp với Ban Thường vụ Huyện ủy ký kết chương trình phối hợp nhằm phát huy lợi thế, hợp tác phát triển đồng bộ, toàn diện chương trình tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2024 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Mục đíchChương trình phối hợp nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, phát huy mọi nguồn lực, đổi mới sáng tạo, nâng cao hình ảnh, vị thế của Huyện, của Trường Chính trị tỉnh.
Thứ hai, tư duy, cách thức bồi dưỡng mới theo mô hình 3 gắn kết (Nhà trường với huyện, giảng viên với học viên, lý luận với thực tiễn); 4 hoạt động (nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn, tổng kết) và 5 sản phẩm. Theo đó, việc mở lớp Bồi dưỡng nhằm gắn kết chặt chẽ giữa Trường Chính trị tỉnh và huyện trong thực hiện một số nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho huyện Thạch Thành; gắn kết chặt chẽ quá trình đào tạo và sử dụng cán bộ; phối hợp thực hiện nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn từ một số mô hình, phong trào gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương.
Thứ ba, từ sản phẩm sáng tạo của giảng viên và học viên, Nhà trường xây dựng báo cáo kiến nghị, đề xuất cung cấp luận cứ lý luận và thực tiễn để huyện và các tổ chức cơ sở vận dụng xây dựng văn kiện Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030.
a3.png

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng
 
Để khóa bồi dưỡng đạt kết quả tốt, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh yêu cầu: (1) Học viên cần phát huy vai trò là chủ, làm chủ trong quá trình học tập, rèn luyện tiếp thu tri thức, phát triển phẩm chất, năng lực; (2) Giảng viên cần phát huy vai trò định hướng, đồng hành, tạo động lực cho học viên thông qua việc chuẩn bị các chuyên đề theo hướng “rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn” để lên lớp quan tâm đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình 3 tăng (tăng chủ động, gắn kết; tăng tương tác, thảo luận; tăng xử lý tổng kết), 3 giảm (giảm thụ động, độc thoại, lý thuyết); (3) Phát huy trách nhiệm giữa Nhà trường và địa phương, giữa thầy cô và học viên, gắn kết giữa bồi dưỡng lý luận với rèn luyện cán bộ trong thực tiễn.
Để đánh giá kết quả bồi dưỡng, cuối khóa bồi dưỡng, học viên phải viết bài thu hoạch gắn với Hội thảo khoa học về chủ đề Thực tiễn và kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của cấp ủy cấp huyện. Trên cơ sở kiến thức và kỹ năng thu nhận được từ khóa học và thực tiễn công tác, yêu cầu học viên nêu được nhận thức chung về vị trí, vai trò, sự cần thiết phải nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của cấp ủy cấp huyện, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cấp huyện trong giai đoạn hiện nay. Cách thức đánh giá kết quả phải thực chất, cặp chấm bài gồm giảng viên Trường Chính trị và Thường vụ huyện ủy Thạch Thành.
a4.png

Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện
Thạch Thành phát biểu tại Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng
 
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc lớp Bồi dưỡng, đồng chí Lê Xuân Bình, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bày tỏ sự thống nhất cao với phát biểu khai giảng của đồng chí Hiệu trưởng Lương Trọng Thành, đồng thời yêu cầu học viên nghiêm túc thực hiện, nỗ lực vượt bậc đạt kết quả cao nhất. Đặc biệt, trước yêu cầu đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy cam kết cùng Nhà trường quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra.
---------------
Trước Lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, chiều ngày 03/4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh đã trao đổi, thống nhất về mục tiêu, nội dung, cách thức phối hợp tổ chức lớp cán bộ nguồn và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức ký kết Chương trình phối hợp nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận và đào tạo bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030./.
Chủ nhiệm lớp: Lê Thị Thảo
Giảng viên Phòng QLĐT&NCKH
 
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
133
Hôm qua:
1611
Tuần này:
16437
Tháng này:
56236
Tất cả:
4.487.524