NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở

Đăng lúc: 07:59:06 26/10/2022 (GMT+7)27634 lượt xem

 Để tổ chức Đoàn cơ sở ngày càng lớn mạnh và phát triển, mỗi thế hệ thanh niên cần ra sức học tập, lao động, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, có lý tưởng sống cao đẹp, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, đặc biệt là nâng cao tri thức và văn hóa, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh niên là rường cột của nước nhà” và “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Picture1.png
Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hoá
 
Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” nhân dịp Tết nguyên đán năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Người đã chỉ ra: tuổi thanh niên là thời kỳ đẹp nhất, sống động nhất, như mùa xuân trăm hoa đua nở, tràn đầy nhựa sống. Đó là hình ảnh nói lên sức trẻ có thể đào núi lấp biển, mà cả dân tộc luôn kỳ vọng, tin yêu. Không chỉ vậy, Người còn luôn khẳng định vai trò, vị trí to lớn của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”; “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”.
Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều vấn đề về công tác thanh niên đã và đang đặt ra cần phải được xem xét một cách khách quan, khoa học, phù hợp với thực tiễn của đất nước. Trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ:“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hoà cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.Từ đó có thể khẳng định thanh niên là một lực lượng quan trọng góp phần đáng kể trong việc tạo ra của cải vật chất cho gia đình và xã hội; là lực lượng xung kích trong phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp.
Tuy nhiên, trên thực tế công tác Thanh niên vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, công tác Đoàn vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định như một số phong trào mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn còn thiếu tính hấp dẫn đối với đoàn viên, thanh niên; chưa duy trì thường xuyên,chưa thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên tham gia,các hình thức tuyên truyền kiến thức, phong trào hoạt động chưa phong phú, chưa đáp ứng kịp với yêu cầu xã hội trong tình hình hiện nay. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động đoàn là rất cần thiết.
Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn ngày càng hiệu quả hơn, cần phải thực hiện dồng bộ một số các giải pháp sau đây:
Thứ nhất, xây dựng đội ngũ Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Với tổ chức Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội, do đó cần chú trọng công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, làm cho tổ chức Đoàn trở thành một trong những đơn vị thu hút tốt nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng, tâm huyết với công tác.
Tổ chức Đoàn mạnh hay yếu, chất lượng hoạt động Đoàn như thế nào là phụ thuộc rất lớn vào người lãnh đạo của Tổ chức Đoàn ở cơ sở, do đó cần phát huy hơn nữa vai trò tích cực, tính chủ động của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ.
Thứ hai, đổi mới, đa dạng các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên thanh niên
Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho thanh niên, Đoàn cơ sở cần phải đa dạng hóa nội dung, hình thức giáo dục phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động của đoàn viên, thanh niên. Kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, phù hợp với nhu cầu, tâm lý của thanh niên trong từng chi đoàn. Cùng với đó, cần lựa chọn các nội dung giáo dục đạo đức cho thanh niên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chuyển hóa các vấn đề thời sự, các sự kiện, hiện tượng, trào lưu trong đời sống xã hội và thanh niên thành những nội dung giáo dục về đạo đức để nội dung giáo dục giàu tính thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống, sinh động, thiết thực và thuyết phục.
Về phương thức, cần đa dạng hóa các hoạt động, phong trào, chương trình, cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị, phù hợp với từng đối tượng thanh niên; lồng ghép, chuyển tải các nội dung giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống vào hoạt động phong trào rõ nét hơnthông qua các phong trào “Ngày chủ nhật sạch”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, đoàn viên, thanh niên tích cực tự giác trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan. Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giữa nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị với hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và rèn luyện của đoàn viên, thanh niên. Nâng cao tính hấp dẫn về hình thức, phù hợp với tâm lý, sở thích của giới trẻ, ưu tiên lựa chọn các loại hình thu hút đông đảo thanh niên tham gia.
Ngoài ra, công tác giáo dục đạo đức cần gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tạo sự chỉ đạo đồng bộ trong việc việc triển khai, thực hiện. Các giải pháp thực hiện cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên được đánh giá, rút kinh nghiệm để xây dựng nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn hiện nay. Trong đó, chú trọng phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến thông qua các bài viết, hình ảnh trực quan sinh động để tuyên truyền.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục
Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc và phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời cần tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn.
Thứ tư, xây dựng và triển khai các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đẩy mạnh việc tham tham gia các cuộc thi “Ngày hội sáng tạo” nhằm đạt mục tiêu ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động của Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo. Tích cực tham mưu tạo cơ chế khuyến khích và hỗ trợ Đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Tham gia thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo và làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.
Thứ năm, xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên
Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập suốt đời”, khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tự học, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, bổ sung tri thức mới.Tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hăng hái thi đua học tập; động viên,hỗ trợ thanh thiếu nhi nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; khơi dậy trong thanh niên tinh thần và thái độ học tập theo lời dạy của Bác Hồ: “Học đi đôi với hành”.
Tăng cường tuyên truyền thông tin các chính sách của Chính phủ, của Tỉnh, của Thành phố về hỗ trợ và giải quyết việc làm. Hổ trợ tư vấn phát triển doanh nghiệp. Tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” do cấp trên tổ chức.
Tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng như: câu lạc bộ văn nghệ, liên hoan văn nghệ, hội diễn, thi đấu thể thao... Đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, bài trừ thủ tục lạc hậu, ngăn chặn tác động của các ấn phẩm phản động, đồi trụy, kích động bạo lực thanh niên. Đẩy mạnh phong trào “Khỏe để lập nghiệp và xây dựng đất nước”.
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về các kỹ năng thiết yếu trong cuộc sống phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng thanh niên; đặc biệt coi trọng những kiến thức về văn hóa, xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử.
Thứ sáu, nâng cao chất lượng công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
Triển khai hiệu quả phong trào Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống… phù hợp với từng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng; Hàng năm tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi cấp cơ sở; quản lý và định hướng tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Đồng thời, quan tâm định hướng chương trình công tác Đội; nâng cao chất lượng tổ chức Đội và đội viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội; bồi dưỡng phát triển đội viên lớn lên Đoàn; củng cố và nâng cao chất lượng công tác nhi đồng.
Triển khai hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, đổi mới các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống… phù hợp với từng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng; các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo cho thiếu nhi giai đoạn 2021-2030.
Tiếp tục triển khai thực hiện thực chất, có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”. Tổ chức chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bền vững, tạo được sự quan tâm, đồng hành của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu nhi.
Thứ bảy,triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
Quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, đặc biệt đối với đội ngũ ban chấp hành, Bí thư Chi đoàn. Chuẩn hóa cán bộ theo quy chế cán bộ Đoàn, thực hiện tốt tất cả các khâu của công tác cán bộ.
Triển khai các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp, triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”, gắn rèn luyện với nhiệm vụ, trách nhiệm của đoàn viên từng khu vực, đối tượng.
Bên cạnh đó cầnđổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn cơ sở.Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng đoàn cơ sở “3 chủ động”, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn.
Đối với Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; giới thiệu cán bộ bổ sung cho cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội thôngg qua tham mưu cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện và chính sách cho cán bộ Đoàn không chuyên trách cấp phường, cấp phố hoạt động; tổ chức cho đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kiến thức kinh tế, xã hội; tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn chính sách và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
Thứ tám,đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp của Đoàn
Tăng cường tính chủ động, sáng tạo triển khai, cụ thể hóa các chủ trương công tác của Đoàn cấp trên. Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn; tôn trọng, gần gũi, trách nhiệm với thanh niên. Xin ý kiến đánh giá của cấp ủy, chính quyền địa phương, người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi sau mỗi chiến dịch, chương trình, hoạt động cao điểm Đoàn phát động để tiếp thu, điều chỉnh kịp thời.
Phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp với các ban ngành, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.. Phát huy vai trò của người có uy tín, người có ảnh hưởng tại địa phương trong tham gia công tác giáo dục đạo đức, lối sống và định hướng giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.
Hy vọng rằng với những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nầng cao hơn nữa hoạt động Đoàn ở cơ sở. Đồng thời, để Đoàn cơ sở ngày càng lớn mạnh và phát triển, mỗi thế hệ thanh niên cần ra sức học tập, lao động, tu dưỡng rèn luyện đạo đức, có lý tưởng sống cao đẹp, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, đặc biệt là nâng cao về tri thức và văn hóa, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh niên là rường cột của nước nhà” và “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”./.
                                                                                 Lê Thị Thanh
Học viên lớp TCLLCT A7 K49
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2866
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9118
Tháng này:
44619
Tất cả:
4.552.108