Hôm nay:
1444
Hôm qua:
1590
Tuần này:
3034
Tháng này:
43118
Tất cả:
2171121

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức tốt đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng lúc: 10:21:41 02/03/2020 (GMT+7)

TS. Thịnh Văn Khoa
 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng
 
 Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/ĐUK ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo các chi bộ đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đến ngày 29/2/2020 tất cả 5/5 chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, là cơ sở quan trọng tiến tới Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020-2025.
chung.jpg
 
 
    Đại hội Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 -2022
        Có thể nói trong nhiệm kỳ 2017-2020, các chi bộ đã lãnh đạo các khoa, phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Công tác tuyển sinhcác lớp đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng - đủ - rõ(đúng về tiêu chí, tiêu chuẩn, quy trình; đủ về hồ sơ, số lượng; rõ về nguồn quy hoạch). Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cải tiến theo phương châm rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng và phù hợp với thực tiễn; bổ sung các chuyên đề ngoại khóa và thực tiễn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, về công tác xây dựng Đảng; các chuyên đề kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Phương thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới phù hợp với đặc điểm đối tượng học viên; chú trọng đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng tích cực, trong đó học viên giữ vị trí trung tâm, là chủ và làm chủ quá trình lĩnh hội tri thức. Từ năm 2017 đến nay Nhà trường đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng với quy mô 448 lớp/46.150 học viên, đáp ứng tốt yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh.
chung 1.jpg
Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
          Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn được quan tâm lãnh đạo phát triển toàn diện. Trong đó đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học cấp bộ, cấp tỉnh; tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học cấp bộ, cấp tỉnh, cấp trường và cấp khoa; xuất bản nhiều đầu sách chuyên khảo và tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thanh Hóa; xuất bản Tập san “Nghiên cứu Lý luận và thực tiễn” 04 số/năm phục vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp cơ sở...
          Công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ được quan tâm thực hiện tốt. Các chi bộ đã làm tốt việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và kịp thời giải quyết khi có phát sinh; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, viên chức và gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ, cácchi bộ đã quán triệt, triển khai, tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong các khoa phòng đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm gắn với thực hiện tốt 5 chuẩn mực đạo đức của cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh "Kiên định - Kỷ cương - Đoàn kết - Nêu gương - Sáng tạo". Thường xuyên kiểm tra, giám sát các đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh, điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm. Các chi bộ quan tâm xây dựng các tổ công đoàn, tạo điều kiện để các tổ công đoàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn cấp trên phát động; tạo điều kiện để đảng viên là đoàn viên Chi đoàn cơ quan, Đoàn trường và hội viên Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cũng như tham gia đầy đủ các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các tổ chức đoàn thể nhà trường và cấp trên phát động.
          Bên cạnh đó, các chi bộ cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo các khoa phòng, như: việc lãnh đạo việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII có mặt còn chưa chủ động, còn biểu hiện tư tưởng trông chờ sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; sinh hoạt chuyên đề chưa được thực hiện tốt; công tác phối hợp với tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú chủ yếu thông qua giấy nhận xét đảng viên, nên việc quản lý đảng viên còn có những mặt bất cập...
            Từ những kết quả cũng như các hạn chế, khuyết điểm, các chi bộ đã rút ra được các kinh nghiệm: (i) Chi bộ cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự thống nhất, đồng thuận và ý chí quyết tâm đổi mới của cán bộ, đảng viên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để tháo gỡ và có giải pháp giúp đảng viên nỗ lực vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ. (ii)Tập thể chi uỷ, lãnh đạo khoa, phòng phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, có tinh thần hợp tác cao; luôn coi trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, trong đó đoàn kết, hợp tác trong chi uỷ là hạt nhân; bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch trong lãnh đạo, điều hành các mặt hoạt động. (iii)Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đồng thời, chủ động phối hợp giữa chi uỷ với lãnh đạo khoa, phòng và các đoàn thể nhằm khơi dậy các động lực, phát huy toàn diện sức mạnh tổng hợp của các chi bộ.
          Bước vào nhiệm kỳ mới, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, khó khăn của tình hình, với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo, phát triển" các chi bộ đã xây dựng các chỉ tiêu đảm bảo tính toàn diện các mặt lãnh đạo của chi bộ và có tính "chiến đấu" cao, cùng với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện tốt các chỉ tiêu đó.
          Tại đại hội, trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, các chi bộ đã bầu được Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư đảm bảo đủ số lượng, đúng tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý theo hướng nhất thể hóa các chức danh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Chi ủy và trẻ hóa. 
          Đại hội các chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong nhà trường, sự thành công của đại hội đã tạo tư tưởng yên tâm, phấn khởi, sự đồng thuận, trách nhiệm trong toàn thể cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?