NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vào việc nâng cao hiệu quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên Trung tâm Y tế Cẩm Thủy trong giai đoạn hiện nay

Đăng lúc: 09:44:46 28/10/2022 (GMT+7)808 lượt xem

 Đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng và y đức cho cán bộ; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; có thái độ tích cực trong công việc và trong quá trình giao tiếp với nhân dân; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức; nâng cao lý tưởng cách mạng để từ đó tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.
th.png
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức nghề y, hay còn gọi là y đức đối của người làm nghề y không phải là một quy chuẩn của luật pháp hay nghĩa vụ pháp lý mà là những phẩm chất tốt đẹp nhất. Mặt khác, đạo đức cũng là quy tắc, chuẩn mực của ngành y, là kim chỉ nam trong hoạt động nghề nghiệp để người thầy thuốc tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích, tiến bộ ngành y nhằm đem lại sức khỏe và sự an lành cho con người.
Đối với mỗi cán bộ, bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tư tưởng về y đức của Hồ Chí Minh luôn là bài học quý giá trong công việc chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân. Để đáp ứng sự phát triển của xã hội và của ngành y tế, tập thể Trung tâm Y tế Cẩm Thủy cần có sự cố gắng nỗ lực về mọi mặt, trong đó việc nâng cao hiệu quả tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng và hết sức cấp thiết.
Trung tâm Y tế Cẩm Thủy là đơn vị trực thuộc Sở Y tế Thanh Hóa; gồm 02 phòng chức năng, 05 khoa chuyên môn và quản lý hoạt động khám chữa bệnh của 17 trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn. Trung tâm Y tế có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
th1x.png
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế Thanh Hóa, Trung tâm Y tếCẩm Thủyđã phát huy tính chủ động, sáng tạo, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các khoa, phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, y bác sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụđược giao. Đơn vị thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng và y đức cho cán bộ; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; có thái độ tích cực trong công việc và trong quá trình giao tiếp với nhân dân; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức; nâng cao lý tưởng cách mạng để từ đó tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ về chất, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.
th2.png
Chi bộ Trung tâm Y tế Cẩm Thủy thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của ngành và của Đảng bộ huyện như Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 1636/KH/SYT-BCĐ, ngày 29/8/2016 của Sở Y tế Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện “Đổi mới phong cách, thái đô phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” ngành Y tế vàquán triệt toàn bộ nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”;Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban bí thư, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm; quyết liệt trong giải quyết các vấn đề khó khăn, nổi cộm đã có sức lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
th3.png
Trong những năm gần đây, trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Trung tâm Y tế Cẩm Thủy đã được nâng cao một cách rõ rệt. Trình độ đó không chỉ do thực tế của sự chuyển đổi cơ chế “thúc đẩy” hay chỉ do sự chủ động của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của các cấp lãnh đạo mà còn do ý thức vươn lên, cầu tiến bộ của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên. Hiện nay, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ Trung tâm Y tế Cẩm Thủy có 03 đảng viên đang theo học các lớp chuyên khoa I, có 01 đảng viên học đại học và 02 đảng viên đang học lớp trung cấp lý luận chính trị.
Bên cạnh đó, đơn vị đã đầu tư xây dựng mạng lưới từ huyện tới các xã, thị trấn về cả cơ sở vật chất lẫn chuyên môn kỹ thuật, thực hiện công tác xã hội hóa y tế tại 08 xã, thị trấn; khởi động lộ trình chuyển đổi Trạm Y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình để đáp ứng như cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân, đặc biệt là người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. Công tác Y học dự phòng triển khai chủ động, tích cực không quản ngại khó khăn nguy hiểm, luôn có mặt kịp thời, đúng lúc tại địa bàn có dịch bệnh, được thể hiện rõ nét qua 02 năm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, trước những diễn biến vô cùng phức tạp của đại dịch Covid-19, khi trên địa bàn xuất hiện các ca F0, Chi bộ Trung tâm Y tế Cẩm Thủy đã bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trong công tác chỉ đạo chống dịch.
Bên cạnh những ưu điểm, thì đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Y tế Cẩm Thủy vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đó là: Viên chức y tế còn thiếu so với định biên, trong khi đó phải trực chuyên môn 24/24 giờ tạo nhiều áp lực cho cán bộ, vì vậy, trong công tác phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân của một số ít cán bộ tại Trạm Y tế xã còn thiếu chu đáo, nhiệt tình. Trong thời đại bùng nổ thông tin, nghề y là nghề khoa học kỹ thuật, các tiến bộ về y học luôn luôn phát triển, đòi hỏi người thầy thuốc phải không ngừng học tập, tiếp cận áp dụng những thành tựu khoa học mới để phục vụ công tác của mình. Tuy nhiên trong đội ngũ thầy thuốc ở đơn vị còn một số người, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa không chịu vươn lên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức không cập nhật, bị rơi vãi; hậu quả là thiệt thòi cho người bệnh. Một số cán bộ, đảng viên ngại khó, ngại khổ, ngại va chạm; có t­ư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc theo kiểu tối ngày đầy công, trông chờ, ỷ lại, không có ý thức tự v­ươn lên trong công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ  ch­ưa cao, chưa đúng kế hoạch, gây trì trệ ảnh hưởng đến công việc chung của đơn vị.
Từ những hạn chế nêu trên, bài viết xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Trung tâm Y tế Cẩm Thủy như sau:
Một là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 về triển khai kế hoạch “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, thực hiện tốt Quy tắc ứng xử gắn với Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề y, nêu gương người tốt việc tốt để học tập.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của Chi bộ, của đơn vị; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Nghị Quyết 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hai là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục y đức, kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ y tế; tiếp tục học tập và thực hiện quy định 12 điều y đức do Bộ Y tế ban hành đây chính là việc đầu tiên trong công tác giáo dục y cho cán bộ y tế Y đức là một bộ phận của đạo đức vì vậy có chức năng vô cùng to lớn, nó điều chỉnh hành vi của người cán bộ y tế một cách tự giác. Sự điều chỉnh của nó thông qua các chuẩn mực, các quy chế trong ngành y và được hình thành một cách tự nguyện ở sự tự ý thức của mỗi người cán bộ y tế. Như đã đề cập ở trên, một trong những nguyên nhân gây ra biểu hiện tiêu cực, xuống cấp về y đức của một bộ phận cán bộ y tế hiện nay đó chính là trong thời gian vừa qua, việc giáo dục đạo đức, lối sống có phần coi nhẹ, chưa được quan tâm một cách đúng mức. Chính vì vậy để nâng cao y đức cho cán bộ y tế trong giai đoạn hiện nay, đồng thời với tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, cần phải giáo dục đạo đức cách mạng, đạo đức nghề y, nêu gương người tốt việc tốt để học tập. Việc giáo dục y đức, phải thực hiện một cách nghiêm túc ngay từ khi các viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại đơn vị. 
Ba là, tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính. Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả mục tiêu: “4 tăng” (ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức, người dân); “3 không” (không phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 1 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn). Thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của viên chức với người dân; xây dựng hình ảnh đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ Nhân dân.
Bốn là,thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, cụ thể thành các tiêu chí đánh giá gắn với vị trí việc làm cụ thể, cần làm tốt công tác quy hoạch, quản lý, đào tạo, sử dụng cán bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên trong tạo động lực giúp họ vươn lên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Năm là,nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm Y tế và nâng cao chất lượng khám chữa, chữa bệnh tại các Trạm Y tế xã, thị trấn
Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách đãi ngộ thu hút bác sĩ giỏi, bác sĩ có tay nghề cao về tuyến huyện và các bác sĩ về Trạm Y tế xã để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Tăng cường luân phiên đội ngũ cán bộ y tế; đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Xây dựng môi trường văn hóa công sở gắn với tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ; Xây dựng môi trường y tế xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt kế hoạch nâng cao chất lượng y tế tế giai đoạn 2021-2025, kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường nâng cao y đức, giáo dục y đức cho cán bộ y tế, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với đơn vị. 
Hy vọng rằng, với việc thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức cả về đạo đức, y đức cũng như về chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Sở Y tế giao, góp phần mang lại niềm tin của người dân đối với ngành y tế nói chung và đối với lĩnh vực y tế dự phòng nói riêng./.
 
                      Phạm Thị Hoa
Lớp TCLLCT-HC huyện Cẩm Thủy, khóa học 2021-2022
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3110
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9362
Tháng này:
44863
Tất cả:
4.552.352