Hôm nay:
1138
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7583
Tháng này:
7583
Tất cả:
2007221

Bài phát biểu của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Trường Chính trị tỉnh

Đăng lúc: 18:01:52 25/11/2019 (GMT+7)

           Kính thưa PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, PGĐ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh!
Thưa các quý vị đại biểu!
Thưa toàn thể các đồng chí!
Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng, phấn khởi đến dự Lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Học viện CTQGHCM, các đại biểu khách quý, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường lời chào thân thiết với lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thưa các đồng chí!
Cách đây 70 năm, giữa những ngày tháng sôi sục của phong trào kháng chiến, kiến quốc, ngày 04/6/1949, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II đã ban hành quyết nghị án xác định nhiệm vụ “khẩn thiết”, cấp bách của công tác huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Từ lớp học lý luận chính trị đầu tiên do Tỉnh ủy tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tỉnh ta dần đi vào nền nếp, hình thành một hệ thống các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cấp cơ sở, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.
          Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, với nhiều loại hình tổ chức và tên gọi khác nhau, Nhà trường luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, không ngừng củng cố và mở rộng tổ chức, tích cực đổi mới nội dung chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “gắn lý luận với thực tiễn”, bằng nhiều loại hình đa dạng, phong phú, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu đề ra; tăng cường nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, góp phần bổ dung, hoàn thiện chương trình, bài giảng, nâng cao hoạt động chuyên môn trong Nhà trường, đồng thời đóng góp cho cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều đóng góp xác đáng trong việc tổng kết kinh nghiệm ở cơ sở, tạo tiền đề cho việc xây dựng nhiều chủ trương, chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn, thường xuyên kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức nghề nghiệp, tận tâm, tận lực, luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư xây dựng, phục vụ ngày càng tốt hơn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể CT-XH trong Nhà trường được quan tâm. Trong nhiều năm liền Đảng bộ Nhà trường được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể hoạt động đi vào nền nếp, phát huy tốt vai trò, chức năng của mình; tổ chức các phong trào hoạt động thiết thực hướng vào thực hiện nhiệm vụ “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”.
          Với những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý. Trường Chính trị tỉnh đã được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, các huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và các phần thưởng cao quý khác.
          Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và biểu dương những thành tựu Trường Chính trị tỉnh đã dành được trong thời gian vừa qua.
          Thưa các đồng chí!
          Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã và đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra, quyết tâm phấn đấu đưa tỉnh ta “trở thành tính khá của cả nước vào năm 2020, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để hoàn thành sự nghiệp to lớn đó, nhân tố quan trọng và có ý nghĩa quyết định hàng đầu là phải đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tổ chức công việc giỏi, đáp ứng được yêu cầu càng cao của thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.
          Với ý nghĩa đó, trong thời gian tới tôi đề nghị Trường Chính trị tỉnh cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như sau:
          Trước hết, tôi đề nghị Nhà trường phải bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, rà soát lại toàn bộ các công việc, nhiệm vụ đã và đang triển khai; xây dựng phương hướng, lộ trình phát triển trong giai đoạn mới; đồng thời chủ động tổng kết lại công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành địa phương trong tỉnh để xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị, đặc biệt phải gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ địa phương, cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững của tỉnh.
          Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa 12) và Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa 17); tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, phát huy tính sáng tạo, tự học, tự nghiên cứu của học viên; gắn học tập kiến thức lý luận với năng lực thực hành, nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tiễn. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, cần chú trọng yêu cầu giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
          Ba là, cùng với làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Nhà trường cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, chủ động chuyển giao các kết quả nghiên cứu, phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, bảo đảm phục vụ tốt công tác giảng dạy cũng như tuyên truyền chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu cuộc sống và nguyện vọng của nhân dân. Trước mắt, Trường Chính trị tỉnh cần chủ động nghiên cứu, đánh giá, tổng kết các chuyên đề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, trên cơ sở đó cung cấp những luận cứ khoa học và tham mưu, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp có tính căn cơ nhất cho việc nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh trong giai đoạn sắp tới và tầm nhìn trong dài hạn. Bốn là, tiếp tục quan tâm xây dựng và phát triển toàn diện Nhà trường; chăm lo xây dựng Đảng bộ, tổ chức Đảng và Đảng viên Trường Chính trị tỉnh thực sự trong sạch vững mạnh; đi đầu trong việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức thực sự năng động, sáng tạo, giỏi trình độ chuyên môn tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, toàn tâm, toàn ý sẵn sang cống hiến vì sự phát triển của quê hương. Mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh phải thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức và tri thức để học viên noi theo, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và tư tưởng của Đảng bộ tỉnh.
          Năm là, tăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường; tiếp tục đổi mới phương thức quản lý hoạt động của Nhà trường theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn về cơ cấu hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy trong thời kỳ mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế dân chủ; tạo ra sự đoàn kết, thống nhất, thi đua xây dựng Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị của tỉnh.
          Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng cảm ơn Học viện CTQGHCM, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện và các đồng chí giảng viên đã luôn quan tâm, đồng hành, giúp đỡ tỉnh Thanh Hóa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí vẫn tiếp tục giành tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa để công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gặt hái được nhiều thành công.
          Thưa các đồng chí!
          Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, với những thành tích và truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa nhất định sẽ phát triển mạnh mẽ và giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
          Một lần nữa, chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!
          Nhân ngày vui ý nghĩa này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Trường Chính trị tỉnh bức trướng mang dòng chữ:
Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo,
xây dựng trường chính trị tỉnh Thanh Hóa
đạt chuẩn kiểu mẫu
          Sau đây, xin mời các đồng chí trong Ban giám hiệu Nhà trường lên đón nhận.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?