NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả, xây dựng Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức 1 trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước

Đăng lúc: 08:01:26 10/03/2023 (GMT+7)410 lượt xem

 Nguồn: Baothanhhoa.vn
Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển hóa từ ngoại lực thành nội lực, toàn thể cán bộ, viên chức và học viên Trường Chính trị tỉnh thi đua hiện thực hóa Kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về xây dựng Trường Chính trị tỉnh trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chất lượng cao của tỉnh, ở khu vực và trong cả nước...
EmailPrintTwitter  FacebookCập nhật: 16:16 09/03/2023
t1.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nghe Hiệu trưởng Trường Chính trị Thanh Hóa Lương Trọng Thành giới thiệu phối cảnh nhà trường nhân chuyến thăm và làm việc với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa ngày 24-2-2023.
Trong nhiệm kỳ khóa XII và XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định khẳng định yêu cầu cần thiết phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng tình hình mới. Ngày 25/10/2021, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó đặt ra nhiệm vụ “xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý”. [1] Theo đó, cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng ngày càng quan tâm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh.
Ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 về trường chính trị chuẩn, bám sát Hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đề xuất của Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá đã ban hành Kết luận số 729 ngày 14/02/2022 về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Kết luận khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Tỉnh ủy với Trường Chính trị tỉnh; thể hiện tầm nhìn và tư duy chiến lược; vừa quan tâm giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa định hướng phát triển lâu dài; vừa quan tâm toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; vừa bao quát, vừa sâu sát, cụ thể.
Kết luận cũng khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng là một khâu trong công tác cán bộ, phải dựa trên cơ sở quy hoạch và gắn liền với sử dụng cán bộ. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phải phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt, Kết luận khẳng định vai trò của Trường Chính trị tỉnh trong việc chủ động tham mưu, phối hợp, trực tiếp tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Sau 1 năm tổ chức thực hiện Kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sau 2 năm thực hiện Quy định số 11 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn, trên cơ sở báo cáo khái quát kết quả thực hiện của Trường Chính trị tỉnh, qua ý kiến của cán bộ, giảng viên và các đồng chí trong Ban Thường vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác của cán bộ, giảng viên Nhà trường. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường có nhiều khởi sắc và thu được những kết quả đáng khích lệ. Điều này không những góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn trong Nhà trường, mà còn đóng góp cho cấp uỷ, chính quyền các cấp nhiều ý kiến xác đáng trong việc tổng kết thực tiễn kinh nghiệm ở cơ sở, tạo tiền đề cho việc xây dựng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
t2.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với cán bộ, giảng viên, người lao động và đại diện học viên nhà trường, ngày 24-2-2023.
Đặc biệt, tại buổi làm việc với cán bộ, giảng viên, người lao động và đại diện học viên nhà trường, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023 và chuẩn mức 2 vào năm 2025.
Để hiện thực hóa Kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã khẩn trương quán triệt, phát động cao điểm thi đua sớm hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn mức 1 vào quý 2 năm 2023, đạt cơ quan trường chính trị kiểu mẫu vào năm 2024 và đạt chuẩn mức 2 trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước vào năm 2025. Theo đó, chủ đề thi đua là “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả, xây dựng trường chính trị đạt chuẩn trong năm 2023”.
Mục tiêu của phong trào thi đua là thống nhất nhận thức và hành động trong toàn trường về việc thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua; khơi dậy, khuyến khích, phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường nỗ lực, đổi mới sáng tạo, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, tích cực hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn để Nhà trường được công nhận chuẩn mức 1 trong năm 2023, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Phong trào thi đua được triển khai đến từng khoa, phòng và từng cán bộ, viên chức trong Nhà trường; các tập thể, cá nhân cần bám sát chủ đề và nội dung thi đua năm 2023 để thực hiện; có sơ kết, tổng kết, đánh giá, suy tôn đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình, từ đó tạo động lực phấn đấu, cổ vũ tinh thần thi đua của các tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
t3.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trường Chính trị tỉnh.
 
Với tinh thần nỗ lực vượt bậc, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn mức bình thường, nội dung thi đua tập trung vào: (1) Chủ động trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thể chế, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; từ sản phẩm nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đẩy mạnh tham mưu giải pháp, kiến nghị thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, địa phương trong tỉnh để triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch, sử dụng, đánh giá cán bộ, thúc đẩy xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 trong năm 2023. (2) Thực hiện đổi mới đồng bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; hoàn thiện thể chế, quy chế, quy định quản trị nội bộ theo hướng xác định rõ chức trách, nhiệm vụ, cơ chế làm việc, trách nhiệm rõ ràng; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; xây dựng môi trường làm việc văn hóa, giữ gìn tác phong, hình ảnh chuẩn mực của cán bộ, giảng viên, học viên; từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu. (3) Xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 1 vào năm 2023, đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025 là nhiệm vụ đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tập trung xây dựng các giải pháp, mô hình để triển khai, hoàn thiện các tiêu chí trường chính trị chuẩn. (4) Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu, trong quản lý, tham mưu, phục vụ. (5) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Trường Chính trị tỉnh là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ duy nhất của tỉnh, là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của địa phương. (6) Triển khai có hiệu quả các mặt công tác của Nhà trường, tạo sự chuyển biến về quy mô, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, uy tín; tư vấn hoạch định chủ trương, chính sách phát triển địa phương.
t4.jpg
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với cán bộ, giảng viên, người lao động và đại diện học viên nhà trường, ngày 24-2-2023.
Thực tiễn cho thấy, để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực, khuyến khích cán bộ, viên chức và học viên đổi mới sáng tạo thi đua nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt, tư vấn tốt, cùng với việc tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu, quy trình, ưu tiên nguồn lực, cơ chế khen thưởng, nhà trường cần phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ lãnh đạo quản lý, phân công rõ trách nhiệm của các khoa, phòng. Theo đó, Ban Giám hiệu yêu cầu các khoa, phòng, cần: (1) Nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Phong trào thi đua năm 2023 gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, vị trí công tác của cá nhân để thực hiện; (2) Căn cứ Kế hoạch năm học 2023 của Nhà trường và của từng khoa, phòng; căn cứ Kế hoạch thực hiện Kết luận số 729-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” để triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công đảm bảo đúng thời gian, có chất lượng. (3) Nghiên cứu đăng ký, xây dựng mô hình mới hoặc tổ chức có hiệu quả các mô hình đã, đang thực hiện trong công tác quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, phục vụ đạt kết quả nổi bật trong phong trào thi đua. (4) Bình chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào thi đua năm 2023 đề nghị biểu dương, khen thưởng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất” [3]. Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Người, vinh dự, tự hào được gánh vác trách nhiệm “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” [4], tin yêu Đảng, tin yêu sự nghiệp đã trở thành mệnh lệnh của con tim; thi đua đổi mới sáng tạo đã trở thành mệnh lệnh của lý trí. Với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển hóa từ ngoại lực thành nội lực, toàn thể cán bộ, viên chức và học viên nhà trường thi đua hiện thực hóa Kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về xây dựng Trường Chính trị tỉnh trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chất lượng cao của tỉnh, ở khu vực và trong cả nước, góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu như Nghị quyết số 58/NQQ-TW của Bộ Chính trị khóa XII đã đề ra.
TS Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
-----------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO.
[1] Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội, tháng 02/2021, Tr.74.
[2] Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
[3] “Đảng, Bác Hồ với thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng” do Nxb Lý luận chính trị xuất bản năm 2008.
[4] Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.5, tr.309
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2990
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9242
Tháng này:
44743
Tất cả:
4.552.232