Hôm nay:
330
Hôm qua:
1054
Tuần này:
7710
Tháng này:
12247
Tất cả:
2416789

Dấu ấn 10 năm (2010 – 2020) đổi mới, phát triển và khát vọng cống hiến

Đăng lúc: 10:04:03 08/02/2021 (GMT+7)

TS. Lương Trọng Thành
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
 
          Với sứ mệnh là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho các ngành, địa phương trong tỉnh, đồng hành cùng với sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước, bám sát định hướng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, biết kế thừa và phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị đã chung sức, đồng lòng thi đua “nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy – học tốt, tư vấn tốt” nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Sự tâm huyết, khát vọng đổi mới, phát triển và cống hiến của Nhà trường đã được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, hệ thống các trường chính trị trong cả nước, cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh ghi nhận và đánh giá cao, tiêu biểu với 10 dấu ấn nổi bật:
1. Nhà trường đã chủ động phối hợp với các ban, ngành và địa phương tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành đồng bộ thể chế về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Nhà trường đến quy định về bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, đã ban hành 2 đề án lớn1, tạo cơ chế và nguồn lực tốt cho đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trường Chính trị tỉnh.
2. Mô hình đào tạo, bồi dưỡng được tổ chức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn; quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn với trên 10.000 học viên/năm. Chất lượng không ngừng được nâng lên, vừa góp phần chuẩn hoá, vừa nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh. Điển hình là tổ chức thành công 27 lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp uỷ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026 cho gần 3.000 cán bộ và đào tạo trình độ Trung cấp LLCT-HC cho 150 cán bộ nguồn của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.
3. Chủ trì tổ chức thành công hàng trăm buổi toạ đàm khoa học cấp khoa, cấp trường; 12 sự kiện, hội thảo khoa học cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia. Nội dung hội thảo, toạ đàm khoa học đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá trong phát triển KT – XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng các mô hình điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ … thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý, giảng viên, học viên Nhà trường. Tiêu biểu chủ trì đăng cai tổ chức thành công Hội thảo “Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học trong giai đoạn hiện nay” vào dịp kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (1949 – 2019).
4. Đảm nhận nghiên cứu 14 đề tài cấp tỉnh và cấp bộ, hàng trăm đề tài cấp khoa, cấp trường. Trong đó, nhiều đề tài được đánh giá, xếp loại xuất sắc. Đặc biệt, đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ và quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hoá hiện nay”(do TS. Lương Trọng Thành, Tỉnh uỷ viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh làm chủ nhiệm đề tài) đã đạt giải B (không có giải A) – Giải thưởng KH&CN tỉnh Thanh Hoá lần thứ nhất, năm 2020.
5. Chủ trì phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Nhà Xuất bản Thanh Hoá …. biên tập 35 đầu sách chuyên khảo, tham khảo, tập bài giảng, tài liệu bồi dưỡng; 40 số Tập san Nghiên cứu lý luận và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, dạy - học và công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong và ngoài tỉnh. Trong đó có nhiều công trình được đánh giá có hàm lượng khoa học và giá trị thực tiễn cao, như: cuốn sách “Học Phong cách, rèn tác phong” của nhóm tác giả: TS. Lương Trọng Thành - TS. Lê văn Phong - PGS, TS. Đỗ Xuân Tuất được Ban Chỉ đạo Trung ương xét tặng Giải C viết về đề tài Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 cuốn sách “Kiến thức và kỹ năng dành cho đại biểu HĐND cấp xã, cấp huyện”;“Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới” được Ban Tuyên giáo Trung ương chọn vào danh mục sách quốc gia, chỉ đạo Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật in ấn trên 70.000 bản phục vụ các xã, phường, thị trấn trong cả nước.
6. Là một trong số các trường chính trị sớm sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn theo Qui định 09 cuả Bộ Chính trị khoá XII đảm bảo đúng định hướng, quy trình và sự đồng thuận. Đồng thời, với phương châm “Định hướng tốt, cơ chế tốt, môi trường tốt”  đã quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đạt chuẩn và vượt chuẩn, đã chọn cử 35 cán bộ, giảng viên đào tạo trình độ thạc sỹ và cao cấp lý luận chính trị. Đặc biệt, chọn cử đi đào tạo, tiếp nhận 10 cán bộ, giảng viên có học vị tiến sỹvà nghiên cứu sinh. Tác phong, hình ảnh của đội ngũ cán bộ, giảng viên được chú trọng xây dựng, giàu có khát vọng cống hiến, giàu có ý tưởng đổi mới sáng tạo, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín thích ứng nhanh với việc mới, việc khó, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.
7. Chủ động đề xuất và được UBND tỉnh đồng ý mở tuyến đường vào Trường và được Nhân dân đặt tên đường Trường Chính trị. Được phê duyệt mở rộng quy hoạch khuôn viên Nhà trường từ 3,5 ha lên 12 ha. Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, xã hội hoá trang thiết bị, chăm sóc cảnh quan môi trường theo hướng “sạch hơn trong khuôn viên, xanh hơn trong cảnh sắc, sáng hơn trong tầm mắt, đẹp hơn về diện mạo...” phục vụ tốt cho hoạt động nghiên cứu, dạy - học, vui chơi, giải trí, ăn, nghỉ, sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường.
8. Xây dựng môi trường văn hoá giàu tính Đảng đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trong đó, lấy hiệu quả phục vụ, hạnh phúc và thành công của học viên, khát vọng cống hiến làm mục tiêu phấn đấu; 5 giá trị cốt lõi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhKiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo làm chuẩn mực; phong trào thi đua 5 tốt là hoạt động trọng tâm; triết lý Làm tốt, ứng xử đẹp, sống nghĩa tình, thuỷ chunglà phương châm ứng xử. Theo đó, giá trị văn hoá cốt lõi đã được chuyển mạnh thành các giá trị cụ thể gắn với từng cán bộ, giảng viên ở các khoa, phòng. Khoa Lý luận cơ sở đã và đang phấn đấu: Kiên định về tư tưởng, kỷ cương về nề nếp, gắn kết về yêu thương, khoa học trong luyện rèn, kiểu mẫu trong quản trị. Khoa Xây dựng Đảng đang nỗ lực xây dựng:Giỏi về chuyên môn, sâu về nghiệp vụ, khéo về quy tụ, đủ về phẩm chất, tốt nhất về mô hình. Khoa Nhà nước và pháp luật quyết tâm:Mạnh về chuyên môn, giỏi về quy tụ, đủ về kỹ năng, nhanh trong thích ứng. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: Giỏi về tham mưu, khéo trong phối hợp, quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong điều hành, hài lòng trong xử trí. Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: Tận tâm trong tham mưu, tận tình trong phục vụ, khoa học trong quản trị, sáng tạo trong gắn kết.
9. Quá trình nghiên cứu, biết kế thừa và phát huy, biết tổng kết và phát triển, đã xác định được sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và đặc biệt là mô hình phát triển 5 nhất, 4 trụ cột và 5 định hướng đổi mới, cụ thể: Về thực hiện 5 nhất: (1) Có thể chế hoàn thiện nhất về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (2) Có quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn và chất lượng tốt nhất; (3) Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn phát triển toàn diện nhất; (4) Đội ngũ giảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín nhất; (5) Có môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng nhất. Về 4 trụ cột phát triển: (1) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là trung tâm; (2) Đổi mới công tác quản lý là then chốt; (3) Đổi mới phương pháp dạy - học, thi, kiểm tra, đánh giá là đột phá; (4) Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên. Về 05 định hướng đổi mới: (1) Chuyển mạnh nhận thức từ người thầy là trung tâm sang người thầy và học viên là trung tâm; (2) Chuyển mạnh từ dạy - học kiến thức là chủ yếu sang dạy - học phát triển phẩm chất và năng lực; (3) Chuyển mạnh từ dạy - học thụ động sang dạy - học chủ động theo phương châm dạy - học hiểu, dạy - học vận dụng, dạy - học xử trí theo nguyên tắc 3 tăng (chủ động, trao đổi, xử trí), 3 giảm (thụ động, đọc thoại, lý thuyết); (4) Chuyển mạnh từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình; (5) Chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản lý phục vụ và kiến tạo). Đồng thời giải quyết hài hòa 03 mối quan hệ, đó là: Giữa đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch và sử dụng cán bộ; giữa quy mô với chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; giữa đào tạo, bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. 
10. Với mục tiêu lấy hiệu quả phục vụ, hạnh phúc, thành công cuả học viên; định hướng chuyển mạnh từ học kiến thức là chủ yếu sang phát triển phẩm chất, năng lực; chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ và kiến tạo, Nhà trường đã nghiên cứu và đang hiện thực hoá 5 Chương trình vì học viên, đó là: Phát triển tư duy, tầm nhìn; Phát triển kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Phát triển văn hoá đọc; Xây dựng tác phong, hình ảnh; Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng. Hiệu quả của 5 Chương trình đã khơi dậy sức sáng tạo, chuyển mạnh từ dạy - học thụ động sang dạy - học chủ động theo mô hình “Hỏi trước, hệ thống sau; thảo luận, nghiên cứu sâu; vận dụng, xử trí, sáng tạo”.Xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ quản lý kiên định mục tiêu, quyết liệt trong điều hành, hài lòng trong xử lý; hình ảnh đội ngũ thầy, cô giáo nghiêm về giờ giấc, đẹp về trang phục, chuẩn trong phát ngôn, quyết liệt trong đổi mới phương pháp dạy - học; học viên thực hiện 3 không (không vào muộn, ra sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng và sử dụng điện thoại trong giờ học), 3 có (có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập và rèn luyện khoa học).Đặc biệt, xây dựng và biểu dương Tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu gắn với Nghi lễ Chào cờ đầu mỗi kỳ học.
Nhân tố quyết định nên 10 dấu ấn nổi bật của Nhà trường, giai đoạn 2010 – 2020 là đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên giàu có khát vọng cống hiến, giàu có ý tưởng đổi mới, sáng tạo; giàu có phương pháp, cách thức để hiện thực hoá ý tưởng và khát vọng vào sự nghiệp đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
Bước vào thập niên mới, cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; với sứ mệnh vinh quang “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng” và tầm nhìn xây dựng Trường Chính trị Thanh Hoá “đạt chuẩn trong tốp các trường dẫn đầu cả nước, là trung tâm chất lượng cao về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh”2 .
trở thành trung tâm đạt chuẩn kiểu mẫu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của tỉnh, tự hào về truyền thống và thành tựu đạt được, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, với phương châm:quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cùng khơi dậy khát vọng vươn lên chung xây môi trường 5 hơn: kỷ cương hơn về nề nếp; gắn kết hơn về yêu thương; quyết liệt, khoa học hơn trong luyện rèn; thích ứng nhanh hơn với thực tiễn; phát triển bền vững hơn trong đổi mới. 3 hoàn thiện: Thể chế đồng bộ; thiết chế tổ chức bộ máy tinh gọn và điều kiện hoạt độngtheo hướng hiện đại; phương pháp quản trị Nhà trường chuyên nghiệp. 5 xứng đáng: Môi trường đáng sống; sự nghiệp đáng yêu; quan hệ đáng thân; tương lai đáng tin; cuộc đời đáng cống hiến góp phần “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có tư tưởng đột phá, dám xả thân vì sự phát triển của tỉnh”3 – nhân tố quyết định xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, toàn diện, kiểu mẫu./.
-----------------
Chú thích:
(1) Đề án 308 về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị tỉnh giai đoạn 2011-2015. Đề án 5550 về bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành chính cho công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020.
 (2) Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(3) Nghị quyết số 58 – NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 
 
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?