Hôm nay:
1119
Hôm qua:
1709
Tuần này:
7564
Tháng này:
7564
Tất cả:
2007202

Đoàn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa với Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên

Đăng lúc: 18:07:43 13/03/2020 (GMT+7)

                                         ThS. Phạm Bá Thịnh – Phó Bí thư Đoàn trường
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, luôn song hành với việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức Đoàn thanh niên. Không những thế, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn phải đi trước, mở đường cho việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là đối với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp hoặc ở những thời điểm có tính bước ngoặt của cách mạng.
Đoàn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, với 185 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt ở 7 chi đoàn (01 chi đoàn Cơ quan và 06 chi đoàn học viên các lớp K47 Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính). Trong đó, 19 đồng chí đoàn viên là cán bộ viên chức 166 đồng chí đoàn viên là học viên; đảng viên là 183/185 tổng số đoàn viên thanh niên.
 Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với tổ chức Đoàn nói chung và đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh nói riêng, những năm qua Đoàn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2019. Bởi vậy, thời gian qua Đoàn Trường Chính trị tỉnh đã thường xuyên đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp như: thông qua các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn gắn liền với các ngày lễ kỷ niệm lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hoá của đất nước, của tỉnh, của Trường Chính trị tỉnh (Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày truyền thống Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá 4/6...), với mục tiêu giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về truyền thống quê hương, đất nước, về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về Trường Chính trị tỉnh. Bên cạch đó, Đoàn Trường Chính trị tỉnh luôn xác định tính đặc thù của nhà trường nên việc giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước cũng được đặc biệt coi trọng nên đã tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập và quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về quê hương, đất nước, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới các hình thức phong phú như: tổ chức học tập trung kết hợp với phát tài liệu đến các chi đoàn và đoàn viên thanh niên, đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm; tổ chức các cuộc thi Rung chuông vàng, sinh hoạt chuyên đề về xây dựng hình ảnh, tác phong cán bộ, giảng viên, học viên là đoàn viên Trường Chính trị tỉnh”, thực hiện tốt phong trào thi đua 5 tốt “nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt, tư vấn tốt”;tổ chức xem phim tư liệu, nói chuyện thời sự; tọa đàm, gặp gỡ các thế hệ nhà giáo với học viên; tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên thanh niên để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của học viên trong quá trình học tập và công tác; phối hợp với các khoa, phòng, các đoàn thể trong nhà trường xây dựng thái độ, động cơ học tập đúng đắn cho học viên; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, gian lận trong học hộ, thi hộ, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng mô hình lớp học “kiểu mẫu”, học viên “gương mẫu” góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính đảng;phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, giảng viên, học viên là đoàn viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ theo định hướng: Nghiêm về giờ giấcđẹp về trang phụcchuẩn trong phát ngônđúng mực trong ứng xử và sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giờ giảng, bài giảng theo phương châm dạy - học hiểu, dạy - học vận dụng và dạy - học xử trí với nguyên tắc 3 tăng, 3 giảm (3 tăng: Tăng chủ động, tăng đối thoại, tăng xử lý tình huống; 3 giảm: giảm thụ động, giảm độc thoại, giảm lý thuyết). Phát huy vai trò là chủ và làm chủ của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện, tiếp nhận tri thức, hoàn thiện và phát triển phẩm chất năng lực, xây dựng tác phong học tập, rèn luyện theo nguyên tắc 3 không, 3 có (3 không: Không vào lớp muộn, về sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong giờ học; 3 có: có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp học tập, rèn luyện khoa học)…
Những hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng hành động, có bản lĩnh chính trị, đạo đức, lý tưởng cách mạng, ý chí, lòng yêu nước, yêu nghề, yêu quê hương và hoài bão sống, trên cơ sở đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh trong học tập, rèn luyện và công tác.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh có lúc chưa kịp thời, chưa sâu sắc; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên còn chậm; vai trò tiền phong gương mẫu của người đoàn viên chưa thể hiện rõ; số ít đoàn viên chưa tích cực trong tu dưỡng, học tập, rèn luyện và tham gia vào các phong trào đoàn.
Nguyên nhân chính là, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường đều là hoạt động kiêm nhiệm, bận công tác chuyên môn, thời gian đầu tư cho công tác Đoàn nói chung còn ít; kỹ năng tổ chức, nội dung sinh hoạt giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa đi vào chiều sâu; lịch học của đoàn viên chỉ có 2 tuần/tháng nên việc nắm bắt tư tưởng và tổ chức nội dung sinh hoạt về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn viên thanh niên có lúc bị gián đoạn; tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số đoàn viên thanh niên...
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, trong thời gian tới, Đoàn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cần tập trung làm tốt một số vấn đề sau:
Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đoàn viên thanh niên (tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mỗi đoàn viên thanh niên cần có kế hoạch rèn luyện, bồi dưỡng, phấn đấu cho lý tưởng cộng sản, trở thành “người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội trong đoàn viên thanh niên; giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho thanh niên nhận rõ được vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế trong lịch sử dân tộc cũng như trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng các hình thức như: đăng ký từng việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao, chiếu phim tư liệu, toạ đàm, nói chuyện thời sự, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương những đoàn viên thanh niên có những việc làm tốt theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh).
Hai là, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trong nhà trường để tham mưu cho Đảng uỷ, Ban Giám hiệu giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đoàn viên thanh niên để đoàn viên thanh niên yên tâm học tập, rèn luyện và công tác; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lối sống, nếp sống văn minh nơi trường học, hằng tháng phối hợp với Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu và ban quản lý ký túc xá kiểm tra, tổ chức chấm điểm phòng ở ký túc xá ngăn nắp, sạch đẹp coi đây là tiêu chí để bình xét các danh hiệu thi đua trong tháng, quý của các tập thể và cá nhân.
Ba là, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên thanh niên nhân các ngày lễ của đất nước, của Đảng, của Đoàn… thông qua đó giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với quê hương, đất nước; đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và định hướng dư luận của đoàn viên thanh niên; tăng cường thông tin tích cực kịp thời để hạn chế thông tin xấu trên mạng xã hội; chủ động đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, nói xấu, nói sai sự thật trên mạng xã hội; thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”trên các trang facebook, zalo cá nhân của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên của các cấp bộ Đoàn.
Có thể khẳng định, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Đoàn Trường Chính trị không chỉ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà còn là nhiệm vụ thường xuyên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lý tưởng hoài bão của đoàn viên thanh niên Trường Chính trị, trên cơ sở đó phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, cũng như nhiệm vụ học tập và công tác của đoàn viên Đoàn Trường Chính trị tỉnh./.

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?