Hôm nay:
83
Hôm qua:
1593
Tuần này:
6981
Tháng này:
9878
Tất cả:
2099454

Đổi mới công tác chủ nhiệm lớp theo mô hình 5-5-5 tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Đăng lúc: 15:06:04 06/12/2019 (GMT+7)

ThS. Lê Thị Lan Anh
GV Khoa Nhà nước và pháp luật
 
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa“có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn” theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh ngày 12/3/2012 đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; nhà trường đã xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên trở thành cán bộ quản lý giáo dục giỏi, thành chuyên gia trên các lĩnh vực, không chỉ có khả năng tư vấn cho học viên trong quá trình học tập, rèn luyện mà còn đồng hành, tư vấn, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các địa phương, đơn vị. Xuất phát từ mục tiêu đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thực hiện nhiều giải pháp trong đó có giải pháp cử giảng viên làm chủ nhiệm các lớp không tập trung tại huyện. Đây là một hoạt động thực hành - trải nghiệm thực tiễn nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý đối với các lớp không tập trung tại huyện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường.
 Theo đó, giảng viên tham gia chủ nhiệm lớp phải tổng hợp xây dựng và hoàn thành mô hình chủ nhiệm lớp với “5 mục tiêu”, “5 sản phẩm”, “5 nắm” (Gọi tắt là mô hình chủ nhiệm 5-5-5), cụ thể:
Thứ nhất, 5 mục tiêu: Khi được Hiệu trưởng ra quyết định phân công chủ nhiệm lớp, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện chuỗi quy trình bảo đảm cho khóa học đạt được 5 mục tiêu đề ra, đó là: (1) Nâng cao năng lực quản lý; (2) nâng cao năng lực nghiên cứu thực tế và tổng kết; (3) nâng cao năng lực hiểu biết thực tiễn; (4) nâng cao năng lực phối hợp (quan hệ mềm); (5) nâng cao năng lực tham mưu.
Thứ hai, 5 nắm: 5 nắm là những hoạt động được tiến hành ngay sau khi tiếp nhận lớp chủ nhiệm.
 Một là, nắm chắc kế hoạch đào tạo của nhà trường, bởi trong nội dung kế hoạch đào tạo đã thể hiện đầy đủ các nội dung như: mục đích, yêu cầu; phương châm, phương hướng đào tạo; phân công phụ trách giảng dạy; thời gian giảng dạy và các hoạt động đào tạo khác thông suốt từ đầu đến cuối khóa học. Từ kế hoạch đào tạo của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch riêng cho bản thân để theo dõi, đối chiếu nhằm bảo đảm đúng mục đích, đúng nội dung, đúng thời gian, đúng quy định nhằm đạt hiệu quả trong công tác quản lý lớp học.
Hai là, nắm chắc học viên. Trong nội dung này, giáo viên chủ nhiệm phải thực hiện 5 việc: nghiên cứu hồ sơ học viên để nắm rõ họ và tên học viên; trình độ học vấn, chuyên môn học viên đang đảm nhận ở cơ quan, đơn vị; tìm hiểu hồ sơ quy hoạch của học viên; nắm bắt hoàn cảnh học viên (mối quan hệ của học viên với bên ngoài). Từ đó có kết luận đánh giá sơ lược từng học viên, giúp học viên phát huy được năng lực trong học tập.
Ba là, nắm giảng viên. Khi có tiến độ học tập do Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học  thông báo, trước kỳ học giáo viên chủ nhiệm phải liên hệ khoa chuyên môn để biết lịch phân công giảng dạy của từng giảng viên trực tiếp lên lớp, và báo cáo tình hình chung về lớp học cho giảng viên biết. Đồng thời phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị để gửi thông báo lịch học về đơn vị có học viên đi học để học viên sắp xếp công việc, thời gian hợp lý trước khi vào kỳ học mới. Trong quá trình học tập giáo viên chủ nhiệm phải luôn giữ mối quan hệ với giảng viên trực tiếp lên lớp để nắm bắt tình hình học tập của học viên. Đồng thời bám sát lớp học để lấy ý kiến phản hồi của học viên đối với giảng viên lên lớp chuyển về Phòng Quản lý ĐT và NCKH tổng hợp làm cơ sở để góp ý cho giảng viên lên lớp (nếu cần thiết).
Bốn là, nắm (bám sát) thực tiễn địa phương. Ở hoạt động này giáo viên chủ nhiệm phải chủ động liên hệ với địa phương để nắm bắt tình hình thực tiễn ở địa phương thông qua việc đăng ký tham dự các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, phiên họp của Ủy ban Nhân dân hoặc các Hội nghị chuyên đề của địa phương, từ đó tổng kết thực tiễn vấn đề giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu.
Năm là, nắm chắc Hợp đồng đào tạo giữa Nhà trường và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để phối hợp với huyện trong việc đôn đốc học viên thực hiện nghĩa vụ về học phí, đồng thời có giải đáp kịp thời những thắc mắc của học viên liên quan đến hợp đồng đào tạo (nếu có).
Thứ 3, năm sản phẩm: Từ mục tiêu tiếp đến quá trình thực hiện nắm bắt tình hình lớp học nêu trên, trong hoạt động quản lý lớp giáo viên chủ nhiệm phải có năm sản phẩm.
 Một là, kế hoạch chủ nhiệm:
Kế hoạch chủ nhiệm chính là hành động của chủ nhiệm lớp, Kế hoạch chủ nhiệm lớp được xây dựng trên cơ sở Kế hoạch đào tạo của nhà trường được Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học thẩm định, sau đó Ban Giám hiệu phê duyệt trước khi thực hiện. Từ kế hoạch chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm bám sát nội dung và thực hiện trong suốt khóa học, tùy đặc điểm tình hình mỗi lớp đóng tại địa phương để có kế hoạch phù hợp. Kế hoạch phải thể hiện được mục đích, yêu cầu, về phần nội dung phải nêu rõ đặc điểm tình tình lớp học, thuận lợi, khó khăn và những nhiệm vụ cụ thể như: theo dõi hoạt động giảng dạy của giảng viên, hoạt động học tập của học viên, xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế, Báo cáo chuyên đề, Tọa đàm khoa học… Theo đó, hàng tháng tổng hợp tình hình của lớp học viết báo cáo gửi về Phòng Quản lý đào tạo để Ban Giám hiệu tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình lớp học.
Hai là, báo cáo chuyên đề thực tiễn:
Báo cáo chuyên đề thực tiễn, đây là hoạt động không chỉ giúp giảng viên rèn luyện kỹ năng viết bài, kỹ năng nghiên cứu mà còn giúp nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn bổ sung kiến thức nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy. Trước khi nghiên cứu chuyên đề mỗi giáo viên chủ nhiệm lớp phải xây dựng kế hoạch và đăng ký với lãnh đạo địa phương, chuyên đề thực tiễn phải gắn với chuyên môn, nội dung bài giảng mà giáo viên chủ nhiệm đảm nhận, từ đó chủ động tiếp cận thông tin thông qua các cuộc họp, các báo cáo của địa phương cũng như về địa phương nơi học viên làm việc để tìm hiểu thực tế bởi phần lớn số học viên tại huyện họ đều là những cán bộ đang trực tiếp tổ chức và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có nhiều học viên đang giữ các cương vị lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Nhờ đó hiểu biết thêm về truyền thống lịch sử, phong tục tập quán và tình hình kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ở địa phương. Kết thúc hoạt động nghiên cứu, giáo viên chủ nhiệm viết bài tổng kết chuyên đề, nội dung Báo cáo phải thể hiện năng lực nghiên cứu, tìm tòi, phân tích, đánh giá thực trạng tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất giải pháp kiến nghị với địa phương. Bài viết chuyên có thể đăng Webside hoặc Tập san của Nhà trường để được công nhận kết quả nghiên cứu khoa học.
Ba là, báo cáo Tổng quan tọa đàm khoa học:
Báo cáo Tổng quan tọa đàm khoa học là bài viết tổng quan tóm tắt và phân tích kết quả quá trình nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn về một chủ đề mà giáo viên chủ nhiệm và học viên trong lớp lựa chọn, chủ đề lựa chọn thường gắn với một nhiệm vụ cụ thể của địa phương hoặc chủ đề học tập trong năm mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra, ví dụ như: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong việc xây dựng nông thôn mới; xây dựng tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gắn với việc học tập tâm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức…. Đây là nhiệm vụ khoa học bắt buộc nằm trong chương trình đạo tạo, điều này không chỉ có ý nghĩa rất thiết giúp học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập và nâng cao chất lượng công tác mà đặc biệt thông qua hoạt động này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực của chủ nhiệm lớp như: khả năng phát hiện, khả năng nắm bắt các vấn đề trong thực tiễn; biết cách thu thập, phân tích, xử lý thông tin và khái quát hóa để rút ra những bài học kinh nghiệm mang tính lý luận, từ đó biết vận dụng những kiến thức, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn vào trong các bài giảng được phong phú và hiệu quả hơn trong quá trình lên lớp.
Bốn là, báo cáo tổng kết khóa học:
Báo cáo Tổng kết khóa học là bản báo cáo tổng kết sau khi lớp học đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đào tạo. Nội dung của báo cáo đánh giá khái quát tình hình lớp học, những kết quả đạt được trên mọi hoạt động như: công tác quản lý; nội dung chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; quá trình kiểm tra, đánh giá; ý thức, thái độ học tập của học viên,… hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra.
Năm là, kiến nghị, đề xuất:
Kiến nghị, đề xuất với Ban Giám hiệu, Ban chỉ đạo lớp học những vấn đề còn hạn chế trong quá trình tổ chức lớp học, cần rút kinh nghiệm.
Năm sản phẩm nêu trên là quá trình tổng kết của ít nhất 1 năm làm chủ nhiệm lớp của giáo viên chủ nhiệm, 5 sản phẩm này phải được hoàn thiện công phu có xác nhận của bộ phận chuyên môn (Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học) và Giám hiệu để lưu hồ sơ chủ nhiệm lớp.
Tóm lại, với mô hình đổi mới công tác chủ nhiệm lớp 5-5-5 giúp giáo viên chủ nhiệm nâng cao năng lực quản lý, năng lực tham mưu, năng lực nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn. Đây là một mô hình đổi mới hết sức quan trọng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác quản lý đào tạo các lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường giai đoạn hiện nay./.

Tin nổi bật trong tháng

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?