NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Giải pháp nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa theo Quy định số 11

Đăng lúc: 07:04:04 11/05/2024 (GMT+7)208 lượt xem

 (Bài viết được đăng trong Bản tin thông tin công tác trường chính trị - Vụ Các trường chính trị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)
Ngày 19/5/2023, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá được công nhận đạt chuẩn mức 1 theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 21/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Để sớm hoàn thành 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1, Nhà trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy - học tốt, tư vấn tốt; trong đó, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử là một trong các nhiệm vụ được nhà trường chú trọng thực hiện, góp phần giúp nhà trường vượt chỉ tiêu đối với tiêu chí nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của chuẩn mức 1 để tiến tới chuẩn mức 2 vào năm 2025.  
Picture1 (1).png
Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá (http://truongchinhtrithanhhoa.gov.vn)
 
Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá (Website) có tên miền truy cập là http://truongchinhtrithanhhoa.gov.vn/ chính thức hoạt động từ tháng 10 năm 2009, Trongg thời kỳ phát triển như vũ bão của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Website hoạt động trên môi trường mạng với nhiệm vụ công bố các thông tin về thực hiện các nhiệm vụ căn cứ theo Quyết định số 2943QĐ/TU ngày 13/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối liên hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và các nhiệm vụ theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thời gian qua, Website không ngừng có những cải tiến trong quy trình đăng tải và cơ chế vận hành; nâng cấp, đổi mới giao diện; bổ sung thêm một số chuyên mục thiết thực phục vụ cho việc lưu trữ, tìm kiếm thông tin. Đặc biệt, Nhà trường phát huy vai trò của học viên trong đóng góp tin, bài xây dựng Website; qua đó, kết nối với địa phương, cơ quan, đơn vị của học viên, đồng thời góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, Website hoạt động tuân thủ theo Quy chế số 50-QĐ-TrCT đã được bổ sung, điều chỉnh, ban hành thực hiện mới nhất vào ngày 02-3-2023. Theo đó, Ban Biên tập Website được phân công cho lãnh đạo các khoa, phòng có nhiệm vụ biên tập tin, bài đảm bảo chất lượng, đặc biệt là việc biên tập các bài viết chuyên đề cho giảng viên đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của bài viết nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện giờ nghĩa vụ. Theo thống kê hàng năm từ Bộ phận trực, số lượng tin, bài trong những năm qua đã tăng lên đáng kể, qua đó cho thấy sự thu hút cán bộ, viên chức và học viên Nhà trường đóng góp cho Website. Những con số thống kê cụ thể đối với 2 chuyên mục Bản tin và Bài viết trong 5 năm qua phần nào cho thấy sự nỗ lực trong công tác quản lý, vận hành Website Nhà trường: năm 2019 có 151 bản tin, 35 bài viết; năm 2020 có 140 bản tin, 39 bài viết; năm 2021 có 101 bản tin, 54 bài viết (năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid); năm 2022 có 145 bản tin, 79 bài viết trong đó có 48 bài viết của học viên; năm 2023 có 152 bản tin, 204 bài viết trong đó có 170 bài viết của học viên. Hiện nay, Website Nhà trường thu hút trung bình khoảng 2 nghìn lượt truy cập mỗi ngày, tăng gấp đôi so với những năm trước.
Website có được những kết quả bước đầu như vậy là nhờ nguồn tài nguyên thông tin từ quy mô đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường và nhờ nguồn nhân lực dồi dào đóng góp tin, bài là cán bộ, giảng viên và đông đảo học viên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như:
Thứ nhất, nhiều chuyên mục trên Website còn “rỗng”, chưa có nội dung đăng tải hoặc mới chỉ có rất ít nội dung, đó là các chuyên mục: “Sinh hoạt chuyên môn”, “Sáng kiến kinh nghiệm”, “Hành chính quản trị”; “Hệ thống quản lý đào tạo”; “Trung tâm thư viện”… Nguyên nhân của hạn chế này là do Ban Biên tập Website chưa có sự phối hợp thường xuyên với các bộ phận trong trường để khai thác thông tin phục vụ biên tập; đồng thời, các đơn vị khoa, phòng chưa chủ động cung cấp, đóng góp thông tin cho Website.
Thứ hai, việc tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chính sách, chế độ còn chưa kịp thời; nhất là công tác tuyên truyền về những sự kiện, vấn đề quan trọng của Tỉnh, của Trung ương còn rất hạn chế. Nguyên nhân là do bộ phận Trực làm kiêm nhiệm, trong khi phải đảm nhiệm cùng một lúc nhiều chuyên mục khác trên Website; bên cạnh đó, còn có sự lệ thuộc lớn vào sự tuyên truyền từ các trang báo khác.
Thứ ba, chất lượng bài viết chuyên đề chưa cao. Nội dung các bài viết của cán bộ, giảng viên và học viên chưa đa dạng, thiếu tính đa chiều, chưa sắc sảo trong đánh giá, nhận định; do đó, chưa tạo được đột phá về sức hấp dẫn của Website, việc thu hút sự tham gia của cán bộ, giảng viên và học viên đóng góp cho Website mới chỉ được nâng lên về mặt số lượng. Nguyên nhân là do Ban Biên tập Website chưa kịp thời tham mưu ban hành hướng dẫn về nội dung chủ đề bài viết và các tiêu chí đánh giá cụ thể nên người viết còn gặp nhiều lúng túng, nhiều nội dung trùng lặp.
Thứ tư, công tác biên tập còn nhiều hạn chế. Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng việc biên tập tin, bài chưa đáp ứng được chất lượng cũng như tính kịp thời khi số lượng bài viết của học viên gửi về cho Website ngày một nhiều. Nguyên nhân là do các thành viên trong Ban Biên tập là trưởng các bộ môn, cùng một lúc phải đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên có lúc không kịp thời sửa bài cho giảng viên, học viên.
Thứ năm, việc truy cập vào Website chưa trở thành thói quen của hầu hết cán bộ, viên chức Nhà trường. Nguyên nhân khách quan là do có quá nhiều nguồn cung cấp thông tin trên môi trường mạng. Nguyên nhân chủ quan là do Website chưa tạo được sự hấp dẫn trong thể hiện nội dung và cách trình bày; chưa có giải pháp thống kê lượt truy cập của cán bộ, viên chức Nhà trường để tìm ra cách thức động viên, khuyến khích phát triển Website.
Để xây dựng Website Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trở thành “Trang thông tin điện tử cập nhật thường xuyên, có kết nối với một số trang thông tin điện tử của tỉnh và Trung ương” (Mục 4 Điều 15 Chương 3 “Tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2” của Quy định số 11), cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
Một là, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên Nhà trường về vai trò, tầm quan trọng của Trang thông tin điện tử trong xây dựng trường chuẩn mức 2. Cùng với 3 tiêu chí khác của hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại Điều 15 của Quy định số 11, tiêu chí thứ 4 về Trang thông tin điện tử là những yêu cầu ở mức cao hơn so với chuẩn mức 1. Theo đó, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cần tăng cường quán triệt, phổ biến cho các khoa, phòng và tổ chức đoàn thể trong Nhà trường về nhiệm vụ phải xây dựng Website trở thành “ngôi trường Đảng” đạt tiêu chí của chuẩn mức 2 trên không gian mạng, từ đó sẽ có những chế tài cụ thể hơn về trách nhiệm đóng góp tin, bài đảm bảo chất lượng. Theo đó, các khoa, phòng và tổ chức đoàn thể trong Nhà trường cần tăng cường đẩy mạnh ý thức, trách nhiệm của cá nhân và tập thể trong việc cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu cho Website để góp phần phủ kín nội dung cho các chuyên mục trên Website.
Hai là,tăng cường đầu tư kinh phí phát triển Website. Để hoàn thành các tiêu chí về cơ sở vật chất cho đạt chuẩn mức 2, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu cần quan tâm lãnh, chỉ đạo đầu tư kinh phí cho việc nâng cấp về kỹ thuật, đường truyền Internet; cung cấp các thiết bị tối thiểu để phục vụ công tác lấy tin cho Website; hỗ trợ chế độ làm thêm giờ cho việc biên tập tin, bài của giảng viên, học viên. Đồng thời, Nhà trường cần cân đối nguồn ngân sách chi cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để phân bổ cho hoạt động của Website, từ đó sẽ tạo động lực cho Ban biên tập phát triển Website.
Ba là, nâng cấp Website trở thành Trang thông tin điện tử tổng hợp. Để đạt tiêu chí “kết nối với một số trang thông tin điện tử của tỉnh và Trung ương” tại mục 4 Điều 15 Chương 3 về Tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2 của Quy định số 11, Website Nhà trường phải “là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó”. (Điều 20 Nghị định 72/2013/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP). Theo đó, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường cần sớm lãnh, chỉ đạo việc chuẩn bị các thủ tục đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đối với Website Nhà trường để có thể kết nối với một số trang thông tin điện tử như: https://baothanhhoa.vn/;https://truyenhinhthanhhoa.vn/;https://thanhhoa.dcs.vn/;https://thanhhoa.gov.vn/portal/;https://nhandan.vn/;https://www.tapchicongsan.org.vn/;https://hcma.vn/...
Bốn là, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài cho Website. Nâng cao chất lượng các bài viết chuyên đề trên Website sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học. Do đó, Nhà trường cần có kế hoạch thường xuyên cử bộ phận Trực Website tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng viết và biên tập tin, bài; tăng cường tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên về kỹ năng viết bài chuyên đề; đưa vào giảng dạy chuyên đề bổ trợ về hướng dẫn viết tin, bài cho học viên.
Năm là, tăng cường công tác truyền thông tối ưu hóa toàn diện Website. Nhà trường cần thiết lập hệ thống phản hồi, thu thập ý kiến học viên trực tuyến để có thể phản hồi, tư vấn kịp thời; đồng thời, cần tích hợp nguồn để kết nối với các trang mạng xã hội chính thống của Nhà trường, như: Facebook, Zalo, Youtube.
Trang Thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá nhằm mục đích cung cấp thông tin và chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, với phương châm “tạo sân chơi”, thu hút sự tham gia đóng góp tin, bài của cán bộ, viên chức và học viên; nhờ đó sẽ nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và đặc biệt góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự phát triển của Website Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá thông qua số lượt truy cập ngày một tăng là nguồn động lực lớn để Nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng quản lý Website để Website thực sự trở thành cầu nối giữa nhà trường với học viên và xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn mức 2 vào năm 2025./.
ThS. Nguyễn Trần Bách Diệp
Giảng viên Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu
-------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.     Quyết định Số:50-QĐ/TrCT ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa
2.     Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm học 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá (Số 164 - BC/ĐU ngày 25/12/2023)
3.     Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn
4.     Nghị định 72/2013/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 27/2018/NĐ-CP
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3153
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9405
Tháng này:
44906
Tất cả:
4.552.395