NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Chi bộ Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn

Đăng lúc: 16:07:33 02/11/2022 (GMT+7)693 lượt xem

Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng; giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; có thái độ tích cực trong công việc và trong quá trình giao tiếp với nhân dân; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức. Do đó, cần công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.
 
tg1.jpg
Tập thể đơn vị tham gia Hội nghị trực tuyến 3 cấp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Vì vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, coi trọng công tác xây dựng Đảng; trong đó, đặc biệt quan tâm đến sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bởi, sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ, có tác động trực tiếp đến quá trình lãnh đạo của Đảng và quá trình nhận thức của mỗi đảng viên. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và là cơ sở, môi trường để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
tg2.jpg
Hai đồng chí kiểm sát viên trong đơn vị dự lễ tuyên dương khen thưởng
cuộc thi “Kỹ năng xây dựng luận tội năm 2022”
 
Phát huy 10 chữ vàng Bác Hồ căn dặn người cán bộ Kiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”,với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất và thực hiện công tác chính trị trên địa bàn Thị xã, trong những năm qua, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Nghi Sơn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, công tác công tố được tăng cường, nhất là trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực và ngày càng đi vào chiều sâu. Chất lượng kiến nghị, yêu cầu được nâng lên. Việc giải quyết án hình sự đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai; các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử kịp thời. Công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan được tăng cường. Hoạt động công tác kiểm sát đã góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.
tg3.jpg
Đồng chí Đinh Viết Sơn - Viện trưởng, Kiểm sát viên trung cấp cùng các kiểm sát viên VKSND
thị xã Nghi Sơn tại phiên tòa hình sự Công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa
 
Những chuyển biến tích cực nêu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thị xã, Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cùng với sự đồng lòng, sáng tạo của Ban chấp hành chi ủy sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ đảng viên; đặc biệt có vai trò quan trọng của Chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơn. Trong những năm gần đây, chất lượng sinh hoạt Chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơncó những bước khởi sắc trên tất cả các mặt công tác như: giáo dục tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong chi bộ; kết hợp tốt với nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong tổ chức và hoạt động của ngành.
Chi bộ thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của Ngành và của Đảng bộ thị xã, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”do ngành phát động. Đồng thời, Chi bộ tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Đặc biệt, Chi bộ quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
tg12.png
Kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự
tại Nhà tạm giữ cơ quan thi hành án Công an thị xã Nghi Sơn
 
Nhờ quyết liệt trong công tác lãnh đạo, trong những năm gần đây, trình độ chuyên môn của cán bộ, đảng viên ở Chi bộ Viện KSND thị xã Nghi Sơn đã được nâng cao một cách rõ rệt. 100% đảng viên, công chức đều có trình độ cử nhân Luật và đại học chuyên ngành; trong đó có 03 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 03 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 02 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị và hiện có 03 đảng viên đang theo học các lớp thạc sĩ chuyên ngành và trung cấp lý luận chính trị. Kết quả này cho thấy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên được Chi bộ đặc biệt quan tâm chú trọng; đồng thời đó cũng là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu và ý thức vươn lên, cầu tiến bộ của bản thân mỗi cán bộ, đảng viên.
Theo đó, năm 2021, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành 100% các chỉ tiêu nghiệp vụ công tác đã đề ra, trong đó có trên 50% chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Đã kiểm sát 100% các nguồn tin tội phạm do Cơ quan điều tra thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt 91,9%; kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi khởi tố đối với 100% các vụ án hình sự, tỷ lệ truy tố đạt 98,2%, tỷ lệ tạm giữ, khởi tố hình sự đạt 100%. 100% các vụ án giải quyết trong thời hạn luật định, không có trường hợp đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa của các Kiểm sát viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu Cải cách tư pháp.
Trong năm 2021, Viện đã phối hợp với Công an, Tòa án xét chọn và giải quyết 13 vụ án điểm, tổ chức 12 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 02 phiên tòa số hóa hồ sơ và trình chiếu tài liệu, chứng cứ đã số hóa phục vụ việc xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; ban hành 247 yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, 231 yêu cầu điều tra; 25 kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp và 02 kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.
Kết quả, năm 2021, VKSND thị xã Nghi Sơn được VKSND tỉnh công nhận là đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen.
tg5.jpg
Phối hợp với đoàn Viện KSND tỉnh Thanh Hóa kiểm sát trực tiếp công tác thi hành ándân sự
tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn
 
Bên cạnh những kết quả nêu trên,công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơnn vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đó là: Chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở đơn vị chưa đồng đều, chưa toàn diện giữa các kiểm sát viên; chất lượng giải quyết một số vụ án chưa đảm bảo yêu cầu, dẫn đến vẫn còn vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nguyên nhân là do một bộ phận đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa của sinh hoạt chi bộ; trình độ năng lực của đảng viên đã được nâng lên nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu của tình hình mới; nhiều đảng viên không được bồi dưỡng thường xuyên về mặt lý luận. Bên cạnh đó, các đồng chí chi ủy viên đều kiêm nhiệm nhiều công việc, chưa có bề dày kinh nghiệm, chưa dành nhiều thời gian cho công tác của chi bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đôi khi chưa thường xuyên, chặt chẽ.
 
tg6.jpg
Phối hợp với Đoàn TNCS thị xã Nghi Sơn trao quà cho gia đình chính sáchnhânngày thương binh liệt sỹ 27/7
 
Từ những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, bài viết xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn trong thời gian tới. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Qua đó sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm nền nếp, các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.
Thứ hai, duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chi ủy. Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc, có nề nếp chế độ sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng; quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TWngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTWngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Thứ ba, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp, thiết thực, hình thức thích hợp, thời gian hợp lý. Theo đó, cấp ủy phải xác định nội dung sinh hoạt phù hợp, sát đúng nhiệm vụ chính trị, của Ngành để từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chỉ bộ; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên, góp phần thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao. Muốn vậy, phải phát huy trách nhiệm của cấp ủy và Bí thư chi bộ trong việc xác định nội dung sinh hoạt phù hợp, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị; đồng thời tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên trực tiếp trong hướng dẫn, kiểm tra, giám sát.
Thứ tư, nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, người chủ trì. Phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là đồng chí Bí thư Chi bộ trong quán triệt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ của đảng viên trong tranh luận, thảo luận, làm rõ chân lý trên tinh thần giữ vững kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc sinh hoạt; phân công cấp ủy chuẩn bị nội dung báo cáo sinh hoạt với yêu cầu báo cáo ngắn gọn, rõ ràng để đảng viên thảo luận, phát biểu đúng trọng tâm nội dung.
Thứ năm, chăm lo bồi dưỡng phẩm chất và năng lực cho cấp ủy. Mục tiêu của giải pháp là nhằm trang bị kiến thức, kinh nghiệm, hình thành kỹ năng trong hoạt động, hình thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và tâm lý, tạo nên những mẫu hình cơ bản của cấp ủy viên; Khắc phục mặt tiêu cực, phát huy mặt tích cực, bù đắp những thiếu hụt, khiếm khuyết của người cấp ủy viên trong quá trình lãnh, chỉ đạo hoạt động của chi bộ; tạo ra chất mới và sự phát triển toàn diện của cấp ủy viên.
Hy vọng rằng, những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơn trong giai đoạn hiện nay; từ đó sẽ lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để chung tay xây dựng thị xã Nghi Sơn ngày một giàu đẹp, văn minh./.
Họ và tên học viên: Hà Thị Thảo
Đơn vị công tác: Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghi Sơn
Lớp TCLLCT thị xã Nghi Sơn, khóa học 2021-2022
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2831
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9083
Tháng này:
44584
Tất cả:
4.552.073