Hôm nay:
950
Hôm qua:
1333
Tuần này:
10065
Tháng này:
38781
Tất cả:
1346077

Những đóng góp vĩ đại của Lênin về xây dựng Đảng còn nguyên giá trị thời đại

Đăng lúc: 15:18:35 22/04/2019 (GMT+7)

 Ths. Đinh Thị Bình  - Trường Chính trị Thanh Hóa
(Bài viết được đăng tải trên Báo Thanh Hóa)
       Ngày 22/4, giai cấp vô sản và nhân loại tiến bộ kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019) - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản và toàn thể nhân loại cần lao trên toàn thế giới. Người đã vận dụng thành công những lý luận của Mác - Ăngghen và xây dựng những lý luận đó trong thực tiễn để trở thành chủ nghĩa Mác - Lênin.
     Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Lênin đã có những cống hiến to lớn cho bước phát triển của xã hội loài người. Những nền tảng của lý luận Mác - Lênin đã được loài người tiến bộ, yêu hòa bình tiếp thu và vận dụng vào điều kiện cách mạng thực tiễn của mỗi nước. Một trong những tư tưởng của Lênin vẫn còn nguyên giá trị thời đại, đó là công tác xây dựng Đảng.
      Để làm trong sạch Đảng, trọng sạch bộ máy lãnh đạo,  Lênin luôn đặt cao vấn đề rèn luyện tư cách, đạo đức cách mạng của người đảng viên, nhất là những đảng viên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Người khẳng định, trước hết cán bộ, đảng viên phải giác ngộ về lý tưởng cộng sản, trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác, với sự nghiệp của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì mục tiêu cách mạng của giai cấp công nhân và hạnh phúc của nhân dân lao động. Đảng viên đảm đương trọng trách lãnh đạo, quản lý đất nước, phải biết tự mình làm gương cho quần chúng về mọi mặt, nâng cao trình độ nhận thức lý luận và vận dụng vào thực tiễn, không ngừng trau dồi chuyên môn, tư duy sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lênin nêu một vấn đề có tính nguyên tắc là, đánh giá và sử dụng cán bộ, đảng viên chủ yếu phải dựa trên việc làm chứ không chỉ căn cứ trên lời nói của họ, gắn với nhiệm vụ, cấp bậc và chức quyền họ đảm nhiệm. Người đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tệ quan liêu, tham nhũng, hối lộ, chống sự không minh bạch, thờ ơ, vô cảm, vô trách nhiệm...          Tuy nhiên, Người cũng chỉ rõ, chống quan là công việc rất khó khăn, : “chủ nghĩa quan liêu là ung nhọt nguy hiểm nhất trong đảng và trong các cơ quan Nhà nước". Muốn đấu tranh chống chủ nghĩa quan liêu, chúng ta phải lôi cuốn quần chúng tham gia cuộc đấu tranh đó. Do vậy, chống qua liêu là quá trình lâu dài và một biện pháp cần thực hiện là không để cán bộ ở quá lâu một vị trí lãnh đạo, mà phải luôn luân chuyển cán bộ, phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, lựa chọn đúng cán bộ và thử thách nghiêm ngặt, không tùy tiện đưa người vào bộ máy của Đảng và Nhà nước. Để giữ gìn, củng cố và nâng cao sức chiến đấu, sự trong sạch, vững mạnh của Đảng, Lênin yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, trung thực mang tính xây dựng.
Có thể nói, những cống hiến của Lênin về công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng ta về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, đặc biệt bằng diễn biến hòa bình làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống như Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ ra. Đây là một trong những nguy cơ đối với sự lãnh đạo của Đảng và đối với cách mạng nước ta, phải được khắc phục một cách kiên quyết nhất. Do đó, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào xây dựng Đảng và đổi mới đất nước hiện nay thì Đảng phải tự chỉnh đốn làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thường xuyên chỉnh đốn là nguyên tắc, là bài học kinh nghiệm quý báu từ trong lịch sử xây dựng Đảng ta, nhất là cần phải kết hợp Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời khắc phục những biểu hiện suy thoái, mà tập trung nhất là làm cho đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được phát triển. Đây có thể coi là sự thể hiện nổi bật nhất sự vận dụng sáng tạo những chỉ dẫn quan trọng của Lênin trong công tác xây dựng Đảng. Đối với Đảng ta, việc tiến hành củng cố, xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực, kiên quyết, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt là vấn đề hệ trọng sống còn của Đảng, của chế độ, là cách làm thiết thực nhất thể hiện sự trung thành, sáng tạo đối với học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo  đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân1  là định hướng, là nội dung và phương pháp sát thực cho xây dựng Đảng hiện nay.
(1) Hồ Chi Minh Toàn tập, tập 12, tr. 510

Tin nóng

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026
Lớp A3 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,.... theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lớp A4 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
Lớp A7 TCLLCT – HC K46 tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở địa phương hiện nay”
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026
Lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung huyện Hậu Lộc, khóa học 2019-2020 nghiên cứu thực tế tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...."
Tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin nổi bật trong tháng

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?