NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt!

Đăng lúc: 09:47:27 22/11/2022 (GMT+7)445 lượt xem

 ThS. Phạm Bá Thịnh  - Phòng QLĐT&NCKH
(Bài viết được đăng tải trên Baothanhhoa.vn, ngày 22/11/2022)
Đồng chí Võ Văn Kiệt - Nhà lãnh đạo tài năng, có tư duy chiến lược, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, luôn tìm tòi, trăn trở tổ chức thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Một chiến sỹ cách mạng kiên trung, suốt đời phần đấu vì hạnh phúc của Nhân dân, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Picture1.jpg
Thủ tướng Võ Văn Kiệt, kiểm tra công trường và thăm anh em
công nhân xây lắp đường điện 500 Kv Bắc - Nam
Đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta; một trong những người đi đầu công cuộc đổi mới ở Việt Nam, với những chỉ đạo, điều hành mang dấu ấn quan trọng, táo bạo trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại, góp phần đưa đất nước vượt qua thời điểm khó khăn, bước vào thời kỳ ổn định và phát triển.
Không chỉ là nhà lãnh đạo năng động, sáng tạo trong thực tiễn, đồng chí còn hội tụ những phẩm chất cao đẹp luôn hết lòng vì đất nước, vì Nhân dân, lấy mục tiêu lý tưởng của Đảng, lấy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân làm lẽ sống; luôn nêu cao tính tiên phong gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng bào, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và thế hệ trẻ Việt Nam học tập, noi theo.
Đồng chí Võ Văn Kiệt, tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh Sáu Dân, sinh ngày 23-11-1922 tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, người con đất Nam Bộ kiên cường. Phan Văn Hòa tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, đến năm 1939 được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Trong những năm kháng chiến và công cuộc đổi mới đất nước, đồng chí được Đảng, Nhà nước và Nhân dân phân công đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Uỷ viên Bộ chính trị các khoá V, VI, VII; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII; từ năm 1992 – 1997, được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; từ tháng 12-1997 đến tháng 4-2001, đồng chí đảm nhiệm vai trò Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đồng chí Võ Văn Kiệt còn là một trong những “Tổng công trình sư” của nhiều dự án lớn quan trọng trong thời kỳ đổi mới đất nước như: Thủy điện Trị An, Thác Mơ, Yaly, Phú Mỹ, đường Hồ Chí Minh, cầu Mỹ Thuận, nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đặc biệt, công trình xây, lắp đường dây tải điện 500kV Bắc - Nam,
Những cống hiến to lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với đất nước luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Đồng chí được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác. Đồng chí Võ Văn Kiệt mất ngày 11-6-2008 tại thành phố Hồ Chí Minh, hưởng thọ 86 tuổi.
Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tưởng Võ Văn Kiệt (23-11-1922 – 23-11-2022) là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân và tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn, quan trọng của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cùng niềm vui chung cùng toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân cả nước đang đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới đất nước. Theo đó, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức càng nhận thức rõ trách nhiệm của mình và cần hội tụ những phẩm chất, năng lực góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.
Bởi vậy, phải khơi dậy khát vọng cống hiến, nêu cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc; rèn luyện phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đặc biệt kết tinh những phẩm chất đạo đức mới cần noi gương làm trước trong thực tiễn (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đương đầu với khó khăn thách thức, dám đổi mới sáng tạo) vì sự phát triển thịnh vượng của quê hương, đất nước; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.
Noi gương rèn luyện bản lĩnh chính trị, thực hiện 4 kiên định: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sự nghiệp đổi mới; nguyên tắc xây dựng Đảng.
Noi gương rèn luyện tác phong, hình ảnh người cán bộ hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc và Nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân “cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư”“phải luôn chăm lo cho quần chúng nhân dân”, có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”; là cầu nối thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phải gần dân, sát dân và bám sát thực tế, có đường lối chiến lược, sách lược đúng đắn phù hợp với thực tiễn ngành, địa phương, đất nước, phù hợp với ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Để xứng đáng với niềm tin, niềm tự hào và là động lực, nguồn lực quan trọng góp phần cùng Đảng, Nhân dân ta vững bước trên con đường phát triển đất nước, hiện thực hoá mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa./.
 
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3041
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9293
Tháng này:
44794
Tất cả:
4.552.283