Hôm nay:
1911
Hôm qua:
1148
Tuần này:
6725
Tháng này:
23874
Tất cả:
1158914

Trường Chính trị tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc: 15:32:34 02/02/2018 (GMT+7)

TS. Lương Trọng Thành
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng
 
Phát huy những thành tích, kết quả của những năm đổi mới, bước vào năm 2017 công tác đào tạo, bồi dưỡng (ĐT,BD) cán bộ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền với việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới; nhu cầu học tập để chuẩn hóa và nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước…trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các ngành, địa phương trong tỉnh được nâng lên; bám sát định hướng của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường, toàn thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thi đua “nghiên cứu tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, dạy - học tốt”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Một là,đổi mới đồng bộ và toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo đột phá ở một số khâu, quy mô đào tạo, bồi dưỡng lớn nhất, chất lượng có nhiều chuyển biến tích cực
Công tác điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Xây dựng, điều độ kế hoạch ĐT, BD được chú trọng theo hướng khoa học, chất lượng, hiệu quả. Nội dung, chương trình ĐT, BD được cải tiến theo phương châm “rõ hơn về lý luận, sát với đối tượng, phù hợp với thực tiễn”; chú trọng cập nhật kiến thức mới, kiến thức thực tiễn, bổ sung cập nhật tình hình, nhiệm vụ địa phương Thanh Hóa vào chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị. Các bước, quy trình lên lớp được thực hiện nghiêm túc, tạo được đột phá trong đổi mới phương pháp, đánh giá chất lượng dạy - học. Phương thức mở lớp được đa dạng hóa, vừa đáp ứng được nhu cầu chuẩn hóa, vừa nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức của các địa phương, đơn vị. Đồng thời, Nhà trường đã chủ động trong tham mưu; chặt chẽ trong phối hợp; quyết liệt trong chỉ đạo; khoa học, chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện, đã tổ chức thành công 147 lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo được sự hài lòng cho học viên, sự ghi nhận của các huyện, thị xã, thành phố và đánh giá cao của Bộ Nội vụ. Theo đó, năm 2017, quy mô đào tạo và bồi dưỡng của Nhà trường lớn nhất từ trước đến nay gồm 256 lớp với 27.203 học viên.
Hai là, công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn phát triển toàn diện theo hướng thiết thực, đảm bảo chất lượng
Với phương châm “Xã hội hóa nghiên cứu tìm hiểu, ưu tiên nguồn lực cho nghiên cứu phát hiện, khuyến khích nghiên cứu tư vấn” và “sâu địa bàn, sát lĩnh vực, phát hiện kịp thời, đề xuất được giải pháp”, các hoạt động nghiên cứu khoa học được phát triển toàn diện, đa dạng hóa các loại hình, các khâu quy trình từ đăng ký, thẩm định, giao nhiệm vụ…được chú trọng. Mục tiêu, nội dung nghiên cứu được định hướng rõ ràng; cơ chế, chính sách, môi trường nghiên cứu được quan tâm đã tạo được động lực, phong trào thi đua nghiên cứu khoa học ở đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên. Theo đó, nhiều ý tưởng, giải pháp hay trong các cuộc thi thuyết trình ý tưởng, khóa luận tốt nghiệp…được vận dụng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương. Hoạt động nghiên cứu thực tế của cán bộ, giảng viên, học viên đã có những nét mới, kịp thời gắn nghiên cứu tìm hiểu, tư vấn và ủng hộ sức người, sức của giúp đỡ nhân dân và các địa phương bị thiên taitrên địa bàn tỉnh. Chủ động  triển khai có hiệu quả 12 nhiệm vụ khoa học được Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng khoa học tỉnh giao; đề xuất và được phê duyệt 15 nhiệm vụ mới để triển khai trong năm 2018. Năm 2017 là năm Tập san “Nghiên cứu lý luận và thực tiễn” được mở rộng đối tượng phục vụ đến thường trực cấp ủy cấp xã với số lượng tăng từ 1.200 cuốn/số/quý lên 3.000 cuốn/số/quý. Đặc biệt, từ kết quả nghiên cứu của các hội thảo, các đề tài khoa học, các vấn đề tổng kết thực tiễn, luận án…, Nhà trường đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật biên tập và phát hành 7 sách chuyên khảo, tham khảo có giá trị khoa học và thực tiễn cao phục vụ nghiên cứu, dạy - học và công tác lãnh đạo, quản lý.
Ba là, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên được quan tâm đồng bộ, chất lượng không ngừng được nâng lên đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác ĐT, BD cán bộ
Nhà trường đã chủ động phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh. Theo đó, tổ chức bộ máy được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn; nguồn nhân lực được phân công, sắp xếp lại và được sử dụng, phát huy hiệu quả. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, chất lượng. Năm đầu tiên Nhà trường ban hành đồng bộ các quy chế về công tác cán bộ. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên tiếp tục được quan tâm theo phương châm “định hướng tốt, cơ chế tốt, môi trường tốt”. Theo đó, Nhà trường đã chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, hiểu biết thực tiễn cho cán bộ, giảng viên thông qua nhiều phương thức: giao chủ trì các nhiệm vụ khoa học, quản lý, quy định rõ về chế độ đi nghiên cứu thực tế, cập nhật thực tiễn. Hoạt động thao giảng cấp khoa, cấp trường, lấy ý kiến góp ý của học viên vào bài giảng được tổ chức nghiêm túc, thiết thực, có đánh giá, tổng kết. Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực, khích lệ cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả năm 2017 có 100% cán bộ, giảng viên được cập nhật kiến thức mới, nghị quyết mới; trên 90% cán bộ quản lý, giảng viên có thành tích được tham gia các khóa bồi dưỡng, học tập kinh nghiệm ở các trường trong hệ thống, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Có 43 cán bộ, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kiến thức QLNN và nâng trình độ chuyên môn; 02 nghiên cứu sinh; 02 cán bộ bảo vệ thành công luận án tiến s. Như vậy, hiện nay Nhà trường có 7 tiến sỹ và nghiên cứu sinh, là trường có số lượng tiến sỹ và nghiên cứu sinh nhiều nhất, chất lượng đội ngũ tốt nhất trong hệ thống các trường chính trị cấp tỉnh.
Bốn là, thực hiện thành công chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ giữa Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa và Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, giai đoạn 2016 - 2020, Nhà trường đã tổ chức đào tạo trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho 30 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Trong 8 tháng học tập, rèn luyện tại trường, học viên không chỉ được học chương trình Trung cấp lý luận chính trị theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà còn học được những kinh nghiệm trong lãnh đạo đổi mới phát triển kinh tế - xã hội…, tăng cường hiểu biết về văn hóa, con người Thanh Hóa, Việt Nam. Khóa học đã được tổ chức thành công tốt đẹp, tạo được dấu ấn, sự tin tưởng, phấn khởi và hài lòng của học viên, góp phần thực hiện cam kết hợp tác và phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.
Năm là, công tác xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu được coi trọng và đạt kết quả tốt đẹp
Phát huy dân chủ trong việc bổ sung, hoàn thiện và ban hành đồng bộ các quy chế nội bộ làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành và thực hiện mọi hoạt động của Nhà trưởng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, đúng pháp luật; đảm bảo về chế độ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ, giảng viên, học viên; đảm bảo kỷ cương, nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật đã được tỉnh đầu tư và xã hội hóa; đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục, công trình phục vụ cho việc ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí, nghiên cứu, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên. Tiếp tục xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hoạt động chào cờ đầu tuần, đầu tháng gắn với việc tôn vinh tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu mang nhiều ý nghĩa giáo dục và tạo nét đẹp riêng của Trường Chính trị tỉnh.
Năm 2017, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm với 3 chương trình trọng tâm: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nâng cao chất lượng đội ngũ; Xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng. Theo đó, đã tổ chức thành công đại hội các chi bộ; đại hội các đoàn thể. Đảng ủy, Giám hiệu đã quan tâm, tạo điều kiện để các đoàn thể trong Nhà trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và tổ chức được nhiều phong trào, hoạt động có ý nghĩa trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Nhà trường kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu. Năm đầu tiên Giám hiệu phối hợp với Công đoàn chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi “Xây dựng nét đẹp cán bộ, giảng viên trường Chính trị”, diễn đàn “Tự hào là cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Thanh Hóa”. Cùng với đó, phong trào thi đua  “Nghiên cứu tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, dạy - học tốt”, thực hiện 5 giá trị chuẩn mực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm đổi mới theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn. Đặc biệt, từ các phong trào thi đua, tuyệt đại đa số cán bộ, giảng viên muốn được làm việc và cống hiến, tỷ lệ biết làm, làm được và làm tốt được nâng lên; đội ngũ cán bộ, viên chức tâm huyết, trách nhiệm hơn với công việc, đoàn kết, đồng thuận hiện thực hóa 3 mục tiêu phục vụ, mô hình nhà trường 5 nhất, 4 trụ cột, 5 định hướng đổi mới, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý có chất lượng cao ở khu vực và trong cả nước.
Bước sang năm 2018 - năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát phương hướng, nhiệm vụ của Tỉnh ủy và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, với chủ đề “Thi đua để phát triển” Nhà trường tiếp tục đổi mới đồng bộ và nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động. Trong đó, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học là trung tâm; đổi mới quản lý là then chốt; đổi mới phương pháp, đánh giá dạy - học là đột phá; xây dựng môi trường giáo dục giàu tính Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Kiên trì thực hiện 5 định hướng đổi mới: chuyển nhận thức từ người thầy là trung tâm sang người thầy và học viên là trung tâm; chuyển từ dạy - học kiến thức là chủ yếu sang dạy - học phát triển phẩm chất và năng lực; chuyển căn bản từ phương pháp dạy - học thụ động - độc thoại - lý thuyết sang phương pháp chủ động - trao đổi - xử lý tình huống; chuyển từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình; chuyển từ quản lý hành chính sang quản lý phục vụ và kiến tạo. Theo đó, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp sau:
Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng
Chủ động triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đã được Tỉnh ủy và UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp, chuẩn bị tốt các điều kiện mở các lớp bồi dưỡng nguồn quy hoạch cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; đa dạng hóa các hình thức mở lớp đáp ứng nhu cầu chuẩn hóa, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị. Kiên trì thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp giảng dạy ở các lớp, các hệ theo phương châm 3 tăng: tăng chủ động - tăng thực hành - tăng xử lý tình huống; 3 giảm: giảm thụ động - giảm độc thoại - giảm lý thuyết. Tăng cường chỉ đạo, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng quản lýchuyên môn; quản lý giảng viên và học viên. Thực hiện có hiệu quả 5 đổi mới phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong đánh giá kết quả trước - trong và sau đào tạo, bồi dưỡng.
Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn
Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn đã được phê duyệt. Chú trọng biên tập, sử dụng có hiệu quả các sản phẩm nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công tác lãnh đạo, quản lý. Thể chế hóa các quy chế, quy định trong hoạt động khoa học phù hợp với thực tiễn Nhà trường; thực hiện chế tài về quyền lợi - nghĩa vụ trong hoạt động khoa học; đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng nghiên cứu thực tế, tổng kết thực tiễn của giảng viên, học viên. Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích đối với cán bộ, giảng viên trong hoạt động khoa học. Biểu dương, tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc. Xây dựng, hình thành các nhóm nghiên cứu chuyên ngành. Tăng cường hoạt động nghiên cứu, tư vấn, phản biện phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh.
Thứ ba, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi mới
 Tổ chức sắp xếp, luân chuyển cán bộ, giảng viên phù hợp với chuyên môn, năng lực, biên chế theo quy định. Ưu tiên nguồn lực cho phát triển đội ngũ quản lý, giảng viên. Quan tâm, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chọn cử giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đánh giá, phân loại giảng viên; giao nhiệm vụ cho các khoa, phòng trong quản lý, phát triển đội ngũ; tạo cơ chế, môi trường tốt cho giảng viên thâm nhập thực tiễn, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Bên cạnh đó, chủ động mời các nhà khoa học, các chuyên gia, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các địa phương trao đổi, báo cáo các chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, cập nhật kiến thức cho cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường.
Thứ tư, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, kiểu mẫu
Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định làm cơ sở cho điều hành hoạt động khoa học, kỷ cương, dân chủ, đúng pháp luật. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện 5 giá trị chuẩn mực “kiên định, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy chế ứng xử văn hóa Trường Đảng. Đặc biệt, quan tâm xây dựng tác phong nghiên cứu, dạy - học, quản lý, phục vụ khoa học, quan hệ, ứng xử thân thiện, giàu tính Đảng. Tăng cường xã hội hóa cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập. Quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, viên chức, tạo không khí phấn khởi thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.
Thứ năm, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt
 Tham mưu cho tỉnh xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch về các lĩnh vực gắn với chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường. Phối hợp với Trường Chính trị - Hành chính tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng trình độ Trung cấp lý luận chính trị cho 35 cán bộ lãnh đạo cấp phòng của tỉnh Hủa Phăn. Tham mưu kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Trường Chính trị (4/6/1949 – 4/6/2019). Quan tâm tổng kết thực tiễn đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học; kịp thời đề xuất cải tiến nội dung chương trình, quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách… Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và các nhiệm vụ khác của Nhà trường.
Một mùa xuân mới đang về, cùng chung vui với những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước, tin tưởng vào tương lai tươi sáng, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường nguyện quyết tâm thi đua từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, với khí thế mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Trường Chính trị Thanh Hóa trở thành trường chính trị đạt chuẩn đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị của cả nước.
 

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?