Hôm nay:
937
Hôm qua:
1333
Tuần này:
10052
Tháng này:
38768
Tất cả:
1346064

VIỆC BÌNH CHỌN TẬP THỂ LỚP KIỂU MẪU, HỌC VIÊN GƯƠNG MẪU TẠI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY

Đăng lúc: 10:11:54 09/06/2018 (GMT+7)

TS. Thịnh Văn khoa
 Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
ThS. Lê Thị Hương
Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo
 
Cách đây 71 năm, ngày 20/02/1947, mặc dù bận trăm công nghìn việc, trong bối cảnh đất nước ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi nói chuyện với các đại biểu, các thân sỹ, trí thức, phú hào tỉnh Thanh Hóa, với tầm tư duy chiến lược, bao quát và toàn diện, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy, Thanh Hóa - một vùng đất địa linh nhân kiệt, có hào khí cách mạng kiên cường, có vị trí chiến lược quan trọng trong thế chiến lược chung của đất nước. Hơn thế, Bác còn chỉ rõ: Thanh Hóa là tỉnh có nhiều lợi thế và tiềm năng phát triển, hoàn toàn có thể trở thành một hậu phương cách mạng quan trọng; một tỉnh tiên tiến làm động lực và là điểm tựa vững chắc cho các phong trào cách mạng của đất nước. Vì vậy, Bác đã đặt nhiệm vụ về xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu: “Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu thì làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự phải là kiểu mẫu, làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu, quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu”.
          Thực hiện lời dạy của Bác, ngày 17 tháng 02 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hànhQuyết định số 488/QĐ-UBND quy định các tiêu chí kiểu mẫu và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước giai đoạn 2014 - 2020.
Để xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện; mỗi người trong đó đảng viên phải gương mẫu đi đầu; mỗi ngành, mỗi địa phương trong tỉnh, mỗi cơ quan, đơn vị phải có chương trình hành động và giải pháp cụ thể để học tập và làm theo lời dạy của Người, phấn đấu làm cho Thanh Hóa phải trở thành kiểu mẫu.
Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa là đơn vị đầu tiên đăng ký thi đua, xây dựng Trường kiểu mẫu. Thực chất xây dựng Trường kiểu mẫu là xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu có về trí tuệ, nhiệt huyết, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, am hiểu thực tiễn, chuẩn mực về đạo đức; đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ học viên tiêu biểu về sự kiên định, có trách nhiệm cao, giỏi về kiến thức lãnh đạo, quản lý, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; xây dựng môi trường giáo dục của Đảng thực sự nề nếp, kỷ cương và thân thiện.
          Với chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính trong thời gian không quá 12 tháng nên nhà trường đã cụ thể hóa Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 17/02/2014 của UBND tỉnh Thanh Hóa thông qua việc bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu hằng tháng. Theo đó, nhà trường đã ban hành Hướng dẫn số 115/HD-TrCT ngày 15/4/2015 về bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu, học viên dương mẫu. Mục đích bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu nhằm biểu dương tập thể lớp, cá nhân học viên có thành tích tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua ở các lớp, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời là biện pháp động viên, khích lệ học viên phấn đấu trong học tập, rèn luyện để thực hiện tốt nhiệm vụ của học viên.
          Để bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu đảm bảo khách quan, công bằng, thực chất để tạo động lực trong học tập và rèn luyện của các lớp và học viên, nhà trường đã xây dựng bộ tiêu chí, cách thức bình chọn và hình thức biểu dương, khen thưởng như sau:
          1. Về tiêu chí bình chọn
          - Đối với bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu dựa trên 5 tiêu chí sau:
Thứ nhất, về học tập:Sĩ số tham gia học tập các buổi học trên lớp đạt 95% trở lên, không có học viên đi học muộn, bỏ giờ, không có học viên phải học bổ sung, học lại.Có 95% trở lên học viên chủ động trong xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu bài trước khi lên lớp, lớp học sôi nổi, tích cực phát biểu ý kiến trong xây dựng bài.Số buổi học tập tốt trong tháng đạt từ 90% trở lên, không có buổi học tập trung bình. Kết quả thi kết thúc các phần học trong tháng, điểm khá giỏi đạt 60% trở lên, không có điểm yếu, kém.
Thứ hai, về rèn luyện:Chấp hành nghiêm quy chế, quy định của nhà trường.100% học viên có trang phục gọn gàng, lịch sự, đeo thẻ học viên khi đến lớp.Quan hệ, ứng xử trong lớp, trong trường, lễ phép, đúng mực; có tác phong lối sống lành mạnh.Tập thể lớp đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống.
Thứ ba, về chấp hành nội quy ký túc xá:100% học viên chấp hành nghiêm thời gian, giờ giấc tự học, xem tivi và nghỉ ngơi.Chấp hành nghiêm quy định trong sử dụng điện, nước, tài sản của nhà trường.Nội vụ phòng ở gọn gàng sạch sẽ.
Thứ tư, tiêu biểu trong tham gia các phong trào:Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.Tham gia cuộc thi thuyết trình ý tưởng.Phong trào phát triển văn hoá đọc. Phong trào vệ sinh trường lớp.Bảo vệ tài sản công, bảo vệ môi trường.Các phong trào khác trong nhà trường.
Thứ năm,  Ban cán sự lớp gương mẫu trong tổ chức, thực hiện hoạt động tự quản:Chủ động, sáng tạo trong xây dựng mô hình tự học, tự đọc, tự nghiên cứu.Xây dựng nội quy tự quản đầy đủ, rõ ràng và phù hợp với quy chế, điều kiện của nhà trường, của lớp và học viên.Gương mẫu trong thực hiện nội quy, quy chế; đôn đốc học viên thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện, chấp hành nội quy, quy chế; tổ chức thực hiện nội quy tự quản hiệu quả, công khai, dân chủ.Tổ chức, động viên giúp đỡ các học viên gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. Thay mặt học viên của lớp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, cán bộ, giảng viên các khoa, phòng và Ban Giám hiệu giải quyết những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của học viên.Báo cáo đầy đủ, trung thực tình hình học tập, rèn luyện của học viên từng buổi, từng tháng học và những việc đột xuất của lớp với giáo viên chủ nhiệm, giảng viên lên lớp và các bộ phận có liên quan theo quy định của nhà trường.
            - Đối với việc bình chọn học viên gương mẫu dựa trên 5 tiêu chí sau:
Một là, chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường; gương mẫu về ý thức, thái độ và chấp hành kỷ luật học tập (không đi học muộn, không nghỉ học vô lý do).
Hai là, gương mẫu về phương pháp học tập: Có kế hoạch học tập, nghiên cứu bài trước khi lên lớp, ghi chép bài đầy đủ, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài; ghi chép những kiến thức tích lũy được mỗi ngày vào sổ tay học viên..
Ba là, kết quả học tập các môn học trong tháng đạt từ giỏi trở lên.
Bốn là, gương mẫu trong các phong trào: Giữ vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự, phong trào văn hóa thể thao và các phong trào khác.
Năm là, được tập thể tín nhiệm: phải đạt 80% trở lên tổng số học viên của lớp tín nhiệm.
2. Về cách thức bình chọn
- Đối với bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu:
+ Bước 1: Cuối tháng chủ nhiệm lớp tổ chức họp lớp bình xét, gửi biên bản họp lớp về Phòng Đào tạo. Các khoa chuyên môn tham gia giảng dạy trong tháng tiến hành nhận xét, đánh giá bằng văn bản; Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị báo cáo kết quả về chấp hành nội quy, quy chế ký túc xá. Các báo cáo trên gửi về Phòng Đào tạo chậm nhất trước 02 ngày tổ chức Hội nghị bình xét.
+ Bước 2: Phòng Đào tạo tổng hợp, đối chiếu và làm báo cáo kết quả học tập, rèn luyện trên cơ sở kết quả theo dõi tình hình học tập và rèn luyện của học viên các lớp của cán bộ trực tuần.
+ Bước 3: Tổ chức Hội nghị bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu theo hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín; thành phần Hội nghị gồm đại diện Ban Giám hiệu, các khoa, phòng, chủ nhiệm lớp và đại diện ban cán sự lớp. Hội nghị tiến hành bình chọn khách quan, dân chủ, công bằng để lựa chọn ra 01 tập thể lớp của tháng.
- Đối với bình chọn học viên gương mẫu:
+ Bước 1: Hng tháng lớp tổ chức họp bình chọn bảo đảm khách quan, dân chủ, công bằng để lựa chọn 01 học viên gương mẫu, có biên bản họp lớp nộp về Phòng Đào tạo trước Hội nghị bình chọn của nhà trường 02 ngày.
+ Bước 2: Hội nghị bình chọn học viên gương mẫu tiến hành bình chọn theo hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.
3. Về hình thức biểu dương, khen thưởng
- Đối với lớp đạt danh hiệu tập thể lớp kiểu mẫu của tháng sẽ được tuyên dương,nhận cờ luân lưu “tập thể lớp kiểu mẫu” và phần thưởng trị giá 500.000đ tại buổi chào cờ của tháng tới.
- Học viên gương mẫu của tháng sẽ được tuyên dương, nhận Giấy chứng nhận học viên gương mẫu và trao phần thưởng bằng sách trị giá 100.000đ tại buổi chào cờ tháng tới.
Với những quy định trên, phong trào thi đua tôn vinh tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu duy trì thường xuyên trong các lớp Trung cấp Lý luận chính trị- hành chính tập trung. Phong trào đã tạo không khí thi đua hết sức sôi động, quyết liệt và thực chất để giành giật danh hiệu tập thể lớp kiểu mẫu. Các lớp đã luôn nỗ lực, phấn đấu, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, vừa chấp hành tốt nội quy, quy chế, vừa tham gia tích cực vào các hoạt động chung của nhà trường, xây dựng tập thể lớp đoàn kết, kỷ cương, có phong trào học tập và rèn luyện tốt, đặc biệt các lớp đã rất chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua hoạt động vì cộng đồng, thăm và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên; tặng quà cho các gia đình chính sách; thực hiện tốt hoạt động tương thân tương ái thông qua việc góp sức, góp tiền ủng hộ nhân dân các vùng trong tỉnh bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ vào tháng 10/2017; tổ chức có hiệu quả các hoạt động “ngày thứ 7 kết nối”; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao giữa học viên các lớp; tự nguyện tham gia vệ sinh môi trường; tham gia hội thi “Xây dựng tác phong cán bộ, học viên Trường Chính trị”; thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội; hội thi “Xếp sách nghệ thuật”, “Giới thiệu sách” nhân Ngày sách Việt Nam 21/4/2018;báo cáo sản phẩm nghiên cứu thực tế thông qua hình thức tọa đàm, hội thảo các vấn đề thực tiễn ở địa phương (về đạo đức, tác phong, phong cách, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính ở địa phương; phát triển sản xuất hàng hóa; công tác giảm nghèo ở địa phương…), trao đổi các chuyên đề rèn luyện kỹ năng: xây dựng kế hoạch phát triển năng lực cá nhân, rèn luyện kỹ năng thuyết trình thông qua hình thức giới thiệu sách. Qua chuỗi các hoạt động này, nhận thức và kiến thức của học viên được nâng lên rõ rệt.
Trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm xây dựng trường, lớp và tham gia các hoạt động phong trào, theo kết luận của Hội nghị giao ban bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu hằng tháng, tính từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2017 -2018 có 35 lượt tập thể lớp kiểu mẫu, trong đó 03 lớp đạt 02 lần, 01 lớp tiêu biểu đạt 03 lần danh hiệu này trong năm học; 216 học viên gương mẫu. Hoạt động tôn vinh, biểu dương tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu hàng tháng được thực hiện trang trọng tại các buổi chào cờ.
 Từ thực tiễn hoạt động tôn vinh, biểu dương tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu hàng tháng ở Trường Chính trị Thanh Hóa, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm bước đầu là:
Thứ nhất, nhận thức của học viên một cách toàn diện, đầy đủ, đúng ý nghĩa về hoạt động tôn vinh, biểu dương tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu hàng tháng là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng.  
Thứ hai, cần phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả để tạo hứng thú, chủ động, tích cực tham gia của học viên với tinh thần tự giác, trách nhiệm.
Thứ ba, việc bình chọn tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu đảm bảo khách quan, chính xác, dân chủ, công bằng là yêu cầu cần thiết tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và tham gia phong trào “ngày thứ 7 kết nối”.
Tóm lại, có thể khẳng định hoạt động tôn vinh, biểu dương tập thể lớp kiểu mẫu, học viên gương mẫu hàng tháng có ý nghĩa thiết thực, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường, góp một phần nhỏ vào việc  xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn. 

Tin nóng

Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn BCH Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của huyện Nga Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026
Lớp A3 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ,.... theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Lớp A4 K46 Trung cấp LLCT – HC tổ chức Tọa đàm khoa học “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay”
Lớp A7 TCLLCT – HC K46 tổ chức Tọa đàm khoa học “Thực trạng và giải pháp phát triển trình độ lực lượng sản xuất ở địa phương hiện nay”
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của thành phố Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021-2026
Lớp Trung cấp LLCT-HC không tập trung huyện Hậu Lộc, khóa học 2019-2020 nghiên cứu thực tế tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
Tọa đàm khoa học “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...."
Tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tin nổi bật trong tháng

Khảo sát ý kiến

Bạn biết đến cổng thông tin nhà trường qua hình thức nào?