NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Xây dựng tác phong làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy

Đăng lúc: 10:58:09 27/10/2022 (GMT+7)1062 lượt xem

 Trường Mầm non Cẩm Quý là trường thuộc xã vùng cao của huyện Cẩm Thủy. Để xây dựng Nhà trường đạt chuẩn và phát triển toàn diện về mọi mặt thì việc xây dựng, rèn luyện tác phong làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên của Nhà trường là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết.
cq.png
Trường Mầm non Cẩm Quý - Khu trung tâm
Trường Mầm non Cẩm Qúy, huyện Cẩm Thủy được thành lập vào tháng 11 năm 1993 vớitổng số 39 cán bộ, giáo viên đều đạt trên chuẩn. Trong những năm vừa qua, với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào.
Năm 2021, Trường được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I với cơ sở hạ tầng được đầu tư tương xứng. Hiện nay, Trường có 3 điểm trường (01 khu trung tâm và 2 khu lẻ) được đầu tư cơ sở vật chất đầy đủ và khang trang với tổng số 22 phòng học kiên cố, được sắp xếp khoa học, phù hợp với từng chức năng và đảm bảo diện tích theo quy định. Để xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, trong khuôn viên Trường và lớp học được trang tri đẹp mắt, sáng tạo theo hướng mở để thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, khám phá, thỏa sức sáng tạo, từ đó giúp trẻ phát triển một cách toàn diện nhất.
Năm học 2020-2021, công tác học tập và nâng cao trình độ của cán bộ, giáo viên Nhà trường có nhiều tiến bộ. Trường có 12 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 6 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 4 chiến sĩ thi đua cơ sở, 1 giáo viên được UBND Huyện tăng giấy khen. Trong năm học này, có một cán bộ lãnh đạo, quản lý được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen và được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen “5 năm liền thực hiện đề án tăng cường Tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số”. Toàn trường có 100% giáo viên soạn bài bằng giáo án điện tử và áp dụng công nghệ thông tin vào giờ dạy. Nhà trường có 39/39 cán bộ, giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 8 sáng kiến loại A cấp trường, 6 sáng kiến xếp loại cấp Huyện, 3 sáng kiến xếp loại cấp Tỉnh,
Để đạt được những kết quả như trên, một phần là nhờ trong những năm qua, Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường đã rất chú trọng đến việc xây dựng và rèn luyện tác phong làm việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên theo phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã nâng cao chất lượng hiệu quả công việc.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, giáo viên chưa nhận thức đầy đủ và sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm này, dẫn đến hiệu quả, chất lượng công việc được giao chưa cao hoặc hoàn thành chưa đúng so với thời gian quy định. Một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên còn có biểu hiện chưa thực sự gương mẫu về đạo đức, lối sống; việc tự học, tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới phương pháp giảng dạy; việc áp dụng những kiến thức được học tập vào công việc thực tế chưa hiệu quả; chưa thực sự tâm huyết với nghề, chưa có sự cố gắng cao để hoàn thành kế hoạch đề ra. Một số vẫn còn ngại khó, ngại khổ, còn tư tưởng làm việc qua loa, đại khái nên chưa sâu sát thực tiễn để nắm bắt hoàn cảnh cụ thể của từng đối tượng học sinh; do đó, kế hoạch đưa ra vẫn nặng tính hình thức, đối phó, chưa sát với thực tiễn và không có sự sáng tạo.
Từ những hạn chế nêu trên, bài viết xin đưa ra một số giải pháp xây dựng và rèn luyện tác phong làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương cho cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Cẩm Qúy, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường phát triển toàn diện trong giai đoạn hiện nay.
Thứnhất,tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc rèn luyện tác phong làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương.
Trong các buổi sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chuyên môn, Chi ủy, Ban Giám hiệu phải thường xuyên lồng ghép đưa nội dung giáo dục về xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương theo tư tưởng Hồ Chí Minh để mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên có sự nhận thức rõ về phong cách làm việc của Bác và sự cần thiết phải thường xuyên đổi mới tác phong lề lối làm việc của bản thân để thực hiện tốt các nhiệm vụ của từng cá nhân và của tập thể nhà trường.
Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục thực hành sửa đổi lề lối làm việc trong tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp, sinh hoạt tổ...
Thứhai, xây dựng quy chế làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương
Nhàtrường cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, ban hành nội quy, quy ước, quy chế làm việc của cơ quan, bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, giáo viên phù hợp với yêu cầu của thực tiễn của địa phương; trong đó chú trọng  hỗ trợ, tạo môi trường để mỗi cán bộ, giáo viên cóđiều kiện cống hiến, pháthuy trí tuệ. Đồng thời, Nhà trường cần có cơ chế phù hợp nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ giáo viên sáng tạo trong công việc. Công tác đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức cầnlấy mục tiêu khích l tinh thần thi đua, gương mẫu của đội ngũ, tránh bệnh nể nang, né tránh, chủ quan, cào bằng, duy ý chí.
Thứba, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu củađội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà trường trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc
Độingũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Nhà trường cần đổi mới phương pháp quản lý, đổimới phương pháp giảng dạy và học tập trong từng lớp, từng đối tượng học sinh. Từđó, hướng dẫn và tạo điều kiện cho giáo viên, nhân viên làm việc có hiệu quả hơn.
BanGiám hiệu cần đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình hàng tháng trong các tổ chuyên môn; tổ chức học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về sửa đổi lề lối làm việc.
Thứ tư, nêu cao tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng và rèn luyện phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, viên chức.
Trước hết, mỗi giáo viên cần tự nhìn nhận, tự đánh giá các phương pháp, tác phong làm việc chưa khoa học, chưa hiệu quả của bản thân; trên cơ sở đó xác định phương hướng và các biện pháp cụ thể để dần hình thành phong cách làm việc mới, trong đócần rèn luyện tác phong làm việc khoa họcđối với các công việc chuyên môn của tổ và các nhiệm vụ được nhà trường, đoàn thể giao,
Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với từng cán bộ, giáo viên
Kiểm tra vừa là chức năng quan trọng, vừa là biện pháp quản lý có hiệu quả. Ban Giám hiệu cần thường xuyên kiểm tra để đánh giá tác phong, nề nếp làm việc của giáo viên, phát hiện những lệch lạc, thiếu sót để kịp thời điều chỉnh và uốn nắn tác phong lệch lạc. Mặt khác, qua kiểm tra cũng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giáo viên đối với công việc, nâng cao ý thức rèn luyện cho giáo viên; kịp thời xử lý các trường hợp cá nhân cố tình vi phạm lề lối làm việc, nội quy, quy chế chuyên môn và chuẩn mực đạo đức.
Để xây dựng Trường Mầm non Cẩm Qúy ngày càng phát triển, phấn đấu giai đoạn tiếp theo đạt chuẩn mức độ II, mỗi cán bộ, giáo viên Nhà trường cần nâng cao hơn nữa ý thức rèn luyện tác phong làm việc khoa học, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cô giáo có tác phong hình ảnh đẹp sẽ là tấm gương sáng ngời để trẻ noi theo, góp phần quan trọng nuôi dạy những mầm non tương lai của đất nước. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tình yêu nghề nghiệp, nếu tích cực rèn luyện tác phong làm việc của Bác, mỗi cán bộ, giáo viên Nhà trường nhất định sẽ gắt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người./.
Dương Thị Hằng
Lớp TCLLCT-HC huyện Cẩm Thủy, khóa học 2021-2022
Các tin khác
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3183
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9435
Tháng này:
44936
Tất cả:
4.552.425