HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM (21/4/2021 - 21/4/2024)

Chi hội Luật gia Trường Chính trị Thanh Hóa với tinh thần thượng tôn pháp luật nhân Ngày Pháp luật Việt Nam

Đăng lúc: 13:16:53 08/11/2016 (GMT+7)1498 lượt xem

 
 
Ths. Lê Thị Lan Anh
Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật

                Pháp luật có vai trò quan trọng đặc biệt, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, yêu cầu tăng cường vai trò của pháp luật là một tất yếu khách quan. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật là một trong những hình thức, biện pháp, là một mô hình triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu đó. Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho cộng đồng bằng những cách thức khác nhau.
Trên thế giới, hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay “Ngày Hiến pháp” như một ngày hội để “thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp – đạo luật gốc của mỗi quốc gia. Hiện có khoảng 40 quốc gia lấy ngày ký, ban hành hoặc thông qua Hiến pháp để hàng năm tổ chức kỷ niệm “Ngày Hiến pháp” của mình. Ở Việt Nam, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta năm 1946, khởi đầu cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, là sự khẳng định mạnh mẽ các giá trị dân chủ, dân quyền, thượng tôn pháp luật và còn tồn tại bền vững cho đến ngày hôm nay. Ngày Pháp luật với nội hàm ghi nhận ngày ban hành bản Hiến pháp dân chủ đầu tiên của nhà nước Việt Nam ngày 09/11, mà được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhắc nhở, giáo dục nhân dân ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà sẽ là 365 ngày trong một năm mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
Chi hội Luật gia Trường Chính trị là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Thanh Hóa. Chi hội là nơi đoàn kết, tập hợp đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật. Số lượng thành viên hiện nay của Chi hội là 18, hội viên của Chi hội chủ yếu làm công tác giảng dạy pháp luật tại các Khoa, Phòng. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; sự nỗ lực trách nhiệm của Ban chấp hành Chi hội và sự nhiệt tình, đồng thuận của các hội viên, Chi hội luật gia thực sự trở thành diễn đàn để các hội viên giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; là môi trường để cán bộ, giảng viên được rèn luyện, phát triển năng lực trình độ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
Để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh hội luật gia, Chi hội luật gia Trường Chính trị Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động trong tháng 11 mà trọng tâm là Ngày Pháp luật Việt Nam bằng việc thực thi các nhiệm vụ liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với hoạt động chuyên môn như thông qua việc giảng dạy các lớp Trung cấp LLCT-HC tại chức và tập trung; các lớp bồi dưỡng theo Quyết định 5550/QĐ-UBND ngày 31/12/2105 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về cập nhật kiến thức pháp luật và kỹ năng hành chính cho công chức xã, phường, thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; Biên soạn tài liệu chuẩn bị giảng dạy các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực Đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã ở tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 4095/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020 và đặc biệt đúng vào ngày 09/11/2016, Chi hội luật gia tổ chức Tọa đàm trao đổi những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 nhằm nâng cao hiểu biết cho hội viên, phục vụ cho việc giảng dạy các chuyên đề: Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND; Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2020. Các hoạt động tuyên truyền văn bản pháp luật mới, các bài viết của giảng viên, học viên hưởng ứng Ngày Pháp luật được đăng tải trên Website nhà trường.
Từ các hoạt động thực tiễn trên thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời qua đó nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm, các hội viên Chi hội Luật gia nhà trường quyết tâm cùng nhau xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, phát triển; hướng tới thực hiện tốt mục tiêu, tôn chỉ hoạt động của tổ chức hội, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên tinh thần “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển” trong niềm tin của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và học viên nhà trường.
 
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
809
Hôm qua:
1983
Tuần này:
11122
Tháng này:
42768
Tất cả:
4.407.648