HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM (21/4/2021 - 21/4/2024)

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường ở Thành phố Sầm Sơn

Đăng lúc: 10:43:26 29/01/2024 (GMT+7)259 lượt xem

 Sau gần 8 tháng triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/5/2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông, Nhân dân toàn Thành phố Sầm Sơn đã hiến gần 5.600 m2 đất và một số tài sản trên đất như tường rào, cây xanh, hoa màu...

aq.jpg
Nhân dân hiến đất làm đường tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn
 
Nhận thức sâu sắc việc phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, đồng thời xây dựng hạ tầng khu vực nông thôn, phát triển đô thị văn minh là một trong những mục tiêu quan trọng thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 về xây dựng và phát triển Sầm Sơn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến các phường, xã ở TP Sầm Sơn đã tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc  tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng các tuyến đường giao thông ở địa bàn dân cư. Theo đó, để đẩy mạnh chủ trương thiết thực, hiệu quả trên, Ban Thường vụ Thành uỷ đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/5/2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông.
Sau gần 8 tháng triển khai Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 29/5/2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông,  Nhân dân toàn Thành phố Sầm Sơn đã hiến gần 5.600 m2 đất và một số tài sản trên đất như tường rào, cây xanh, hoa màu... Trong đó, người dân xã Quảng Minh hiến 3.800 m2; phường Quảng Vinh hiến 275 m2; xã Quảng Đại hiến 250 m2; phường Quảng Châu hiến 245 m2; xã Quảng Hùng hiến 230 m2
Để có được kết quả như trên là nhờ có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự tình nguyện của các hộ dân. Bài viết xin chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân đã hiến đất làm đường trên địa bàn thành phố Sầm Sơn. Cụ thể như sau:
Thứ nhất, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển hiện đại, thông minh, hấp dẫn, thân thiện theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Theo đó, các cấp uỷ Đảng, chính quyền Thành phố Sầm Sơn đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia thực hiện; từ đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường, mở rộng, cứng hoá các tuyến đường giao thông trên địa bàn dân cư, gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo; nhất là phong trào Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thứ hai, Thành uỷ Sầm Sơn đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo các đơn vị chuyên môn làm tốt các thủ tục về đất đai cho người dân. Theo đó, các phòng, ban chức năng, Văn phòng đăng ký đất đai đã chủ động phối hợp với các phường, xã thực hiện nhanh chóng thủ tục biến động về đất đai; chỉnh lý hồ sơ, cơ sở dữ liệu; xác nhận thay đổi quyển sử dụng đất theo từng trường hợp cụ thể, bảo đảm quy định của pháp luật về quản lý đất đai khi người dân hiến tặng quyền sử dụng đất cho Nhà nước để xây dựng các công trình, mở rộng đường giao thông phục vụ lợi ích cho cộng đồng, đảm bảo quyền lợi ích cho người dân, tránh gây phiền hà cho Nhân dân.
Thứ ba, Cấp uỷ, chính quyền các phường, xã đã chú trọng công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ. Theo đó, kế hoạch đã xác định những nội dung cụ thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hơn nữa nhận thức của tổ chức đảng, chính quyền cơ sở về Nhân dân và vai trò, trách nhiệm, tầm quan trọng của việc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong việc chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nêu gương, đi đâu thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông; phát huy trách nhiệm chủ thể của người dân trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện phương châm Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra và Dân thụ hưởng.
Thứ tư, UBND các phường, xã tăng cường tiến hành rà soát các tuyến đường, đoạn đường cần mở rộng, nâng cấp; xây dựng phương án, kế hoạch đầu tư; phối hợp với MTTQ, các tổ chức đoàn thể cùng cấp, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các hộ gia đình hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường.
Thứ năm, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố và các phường tích cực xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hoá nội dung tuyên truyền, vận động bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả thiết thực; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; phát hiện kịp thời, đề nghị biểu dương, khen thưởng các tổ chức, người dân có đóng góp tích cực trong tổ chức tuyên truyền, vận động hiến đất để làm đường giao thông.  
Hiến đất làm đường là phong trào hết sức ý nghĩa và thiết thực, giúp người dân thuận tiện trong việc tiếp cận giao thông, phục vụ công tác chữa cháy khi gặp sự cố…; qua đó, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng ở các khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Trong thời gian tới, thành phố Sầm Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào ý nghĩa này nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho Nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết các cấp của Đảng./.
Học viên: Cao Ngọc Minh
Lớp: TCLLCT A2-K51
Đơn vị: Thành uỷ Thành phố Sầm Sơn
-----------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Báo cáo Tổng kết công tác Dân vận năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 - Ban Dân vận Thành uỷ Sầm Sơn
Số lượt truy cập
Hôm nay:
177
Hôm qua:
1983
Tuần này:
10490
Tháng này:
42136
Tất cả:
4.407.016