NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Lớp TCLLCT A4-K51 “gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành”

Đăng lúc: 15:19:52 17/04/2024 (GMT+7)78 lượt xem

 Lớp TCLLCT A4-K51 có100% học viên công tác tại các cơ quan đoàn thể chính trị -xã hội tại các huyện, xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu khoá học, tập thể lớp đã nhận thức được tầm quan trọng của việc “học đi đôi với hành, gắn lý luận với thực tiễn”.
a.jpg
Tập thể lớp TCLLCT A4-K51 trong buổi khai giảng khóa học
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lý luận mà không có liên hệ thực tiễn là lý luận suông”. Để tránh tình trạng lý luận không phản ánh đời sống thực tiễn, thiếu tính khoa học và cách mạng, Hồ Chí Minh đặc biệt nhắc nhở cán bộ đảng viên tránh tình trạng rất dễ mắc phải là lý luận suông, lý luận thuần túy sách vở, xa rời cuộc sống, không có căn cứ, giáo điều, kinh viện. Đồng thời, Người cũng nhắc nhở: “Thực tiễn không có lý luận dẫn đường thì thành thực tiễn mù quáng”. Bác cho rằng, thực tiễn đúng đắn phải được chỉ đạo, soi đường, dẫn dắt bởi một lý luận khoa học, đúng đắn, nếu không thực tiễn sẽ là thực tiễn mù quáng, mò mẫm, mất phương hướng.
Học tập tư duy Hồ Chí Minh về phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, chúng ta càng thấy được vai trò to lớn của lý luận khoa học, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, thấm nhuần lời dạy của V.I.Lênin “Học, học nữa, học mãi”. Tuy nhiên, khi học tập lý luận không được tuyệt đối hóa lý luận mà phải liên hệ với thực tiễn đất nước và thời đại; phải thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh: “Lý luận rất cần thiết nhưng nếu cách học tập không đúng thì sẽ không có kết quả. Do đó, trong lúc học tập lý luận chúng ta cần nhấn mạnh: lý luận phải liên hệ với thực tiễn”.
b.jpg

Học viên lớp TCLLCT A4-K51 trong giờ học lý luận chính trị
 
Nhận thức sâu sắc sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là một trong những nhân tố quan trọng để hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, ngay từ đầu khoá học, tập thể lớp TCLLCT A4-K51 luôn đoàn kết, nâng cao tinh thần học tập, trao đổi, thảo luận, chia sẻ với nhau về kiến thức cũng như công tác tại địa phương. Với đặc thù công tác của học viên trong lớp là 100% học viên công tác tại các đoàn thể chính trị xã hội ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, các môn học trong chương trình học của hệ TCLLTC đều hết sức cần thiết, bám sát với quá trình công tác của các học viên. Với tinh thần đó, các học viên trong lớp đều ra sức học tập, trao đổi kinh nghiêm, cũng như áp dụng kiến thức học được ở trường vào công việc của bản thân, nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập tại trường và công tác tại địa phương.
Kết quả cho thấy, đa số học viên trong lớp đều nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quản lý Nhà nước,… phục vụ cho việc thực hiện những công việc mà học viên đang đảm nhiệm ở địa phương. Qua việc thường xuyên trao đổi, thảo luận về thực tiễn công tác thông qua nội dung các bài học, các học viên đã nâng cao được những kỹ năng cơ bản như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phối hợp, kỹ năng làm việc nhóm… Nhiều học viên trong lớp đã có những kết quả đáng tự hào trong công tác tại địa phương ngay trong quá trình học tập ở Trường chính trị tỉnh Thanh Hoá.
              
 
 
Bên cạnh đó, cũng còn một số học viên còn học tập một cách máy móc, chưa áp dụng được kiến thức đã học vào công việc đang được đảm nhận, cũng như chưa rút ra được bài học từ thực tế công tác để nâng cao chất lượng bài học.
Một số bài học kinh nghiệm được rút ra để nâng cao chất lượng học tập, cũng như việc “gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành”:
Một là, nâng cao tinh thần học tập, tự giác trong việc nghiên cứu bài học, chủ động nắm bắt những kiến thức mà giảng viên truyền đạt.
Hai là, trong học tập và rèn luyện cần có sự tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo trong việc tiếp cận các vấn đề lý luận.
Ba là, học viên trong lớp thường xuyên trao đổi, thảo luận về công tác của mình để cùng nhau học hỏi và đúc kết được những bài học kinh nghiệm thực tiễn.
Bốn là, luôn hướng về cơ sở để vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng học tập được ở trường vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Hy vọng rằng, với những kiến thức lý luận chính trị và những kỹ năng lãnh đạo, quản lý được học tại Nhà trường, học viên lớp A4 sẽ vận dụng sáng tạo trong công tác để thêm nhiều học viên trong lớp có những kết quả đáng tự hào trong công tác tại địa phương, đơn vị./.
Học viên: Lê Thị Mai Anh
Lớp: TCLLCT A4-K51
Đơn vị công tác: UBND xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1582
Hôm qua:
2025
Tuần này:
16275
Tháng này:
56074
Tất cả:
4.487.362