NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 10:47:42 23/05/2024 (GMT+7)108 lượt xem

 Nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế và sự giúp đỡ của các Bộ, bệnh viện Trung ương và các sở, ngành địa phương cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá luôn khẳng định vai trò nòng cốt của bệnh viện hạng I trong thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho Nhân dân.
z5467674428176_7e826d195dcdec0b01b8af5d53b6a7d2.jpg
TS. Nguyễn Bá Cẩn - Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnhThanh Hoá phát biểu kết luận tại buổi làm việc vềthực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện
 
Phát huy vai nòng cốt của ngành y tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và bám sát chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện hạng I, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá luôn được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế; sự giúp đỡ của các Bộ, bệnh viện Trung ương và các sở, ngành địa phương; sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; phòng, chống dịch bệnh. Bệnh viện đã thực hiện việc cơ cấu tổ chức, sắp xếp lại nhân lực, công tác quản lý dược phẩm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế,nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụtrách nhiệm, thái độ, tác phong làm việc, đạo đức lương y, kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử với người bệnh và người nhà bệnh nhân của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Do đó, chất lượng khám, điều trị, chăm sóc người bệnh ngày càng được nâng cao, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân trong tình hình mới.
Cùng với những kết quả đã đạt được, cũng còn những hạn chế nhất định, như: một số chỉ tiêu hoạt động và số lượng dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu triển khai chưa đạt được theo mục tiêu đề ra; việcđổi mới phong cách, thái độ phục vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh của số ít cán bộ, viên chức và người lao động chưa chuyên nghiệp, chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là khi thực hiện cơ chế tự chủ bệnh viện; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu, chất lượng cao còn chậm và thiếu so với nhu cầu; một số chuyên ngành, lĩnh vực chưa chú trọng cập nhật kiến thức mới...Do đó, để nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, trong thời gian tới Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá cần tập trung làm tốt một số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, tăng cường công tác lãnh đạo đối với mọi hoạt động của Bệnh viện.
- Tăng cường công tác lãnh đạo của Bộ Y tế, tập thể lãnh đạo bệnh viện, phân công chức năng, nhiệm vụ cho từng khoa, lãnh đạo khoa và cán bộ y tế; tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện quy chế bệnh viện, đặc biệt là quy chế chuyên môn; trong đó, chú trọng yêu cầu phải cẩn trọng, tỷ mỹ, chính xác, toàn diện trong cấp cứu, khám, chữa bệnh.
- Đồng thời, Bệnh viện cần tăng cường lãnh đạo việc thay đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm vì bệnh nhân; trong đó đẩy mạnh gắn việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đặc biệt, cần tăng cường công tác lãnh chỉ đạo đối với việc đẩy mạnh phong trào “7T” (Tự giác, Tự chủ, Tự lực, Tự cường, Tự soi, Tự sửa, Tự chịu trách nhiệm) trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức Bệnh viện; đẩy mạnh truyền thông trong xây dựng hình ảnh, tấm gương người tốt, việc tốt của cán bộ Bệnh viện, tạo sức lan tỏa sâu rộng và sự chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức, người lao động.
- Để nâng cao năng lực, hiệu lực trong quản lý, điều hành, cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, thực sự đề cao trách nhiệm của trưởng khoa, trưởng phòng; đồng thời, đổi mới công tác cán bộ, trú trọng năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao, bố trí, sắp xếp đúng người, đúng việccũng như làm tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đảm bảo đủ nhân lực làm việc.
Thứ hai, tăng cường công tác quản lý hoạt động chuyên môn.
- Làm tốt công tác kiểm tra, giám soát, thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên; tiếp thu ý kiến góp ý của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tích cực tuyên truyền đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng cách phòng bệnh và thủ tục khám, điều trị tại bệnh viện.
- Thực hiện tốt quy chế thường trực cấp cứu, tăng cường thiết bị theo dõi người bệnh đảm bảo đủ chủng loại phương tiện cấp cứu. Trong các trường hợp cấp cứu, bác sỹ, điều dưỡng phải đảm bảo xử trí kịp thời; không gây phiền hà trong thủ tục hành chính, không đùn đẩy bệnh nhân; ưu tiên tập trung mọi điều kiện, phương tiện tốt nhất cho việc cấp cứu người bệnh.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tuân thủ các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, xử lý và thưởng phạt nghiêm minh.
- Rà soát, hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận là bệnh viện khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế; bổ sung các quy định nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng bệnh viện.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình chuyên môn kỹ thuật, an toàn người bệnh và nhân viên y tế; quy định thực hiện báo cáo và xử lý sự cố y khoa...
Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả về trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, cả về năng lực quản trị bệnh viện, quản lý kinh tế y tế, lý luận chính trị.
- Lập kế hoạch và tuyển dụng số lượng người làm việc theo đúng yêu cầu vị trí việc làm đã được phê duyệt, đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Kiện toàn, tổ chức lại bộ máy nhân sự đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí đối với viên chức, người lao động đảm bảo nâng cao chất lượng và đúng quy định pháp luật.
- Duy trì hoạt động luân khoa, đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, toàn diện đối với bác sĩ trẻ; hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng tay nghề trong toàn Bệnh viện.
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn, đặc biệt là việc trao đổi kinh nghiệm, giao ban, làm sáng kiến kinh nghiệm y học, làm đề tài nghiên cứu khoa học...
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, chăm sóc bệnh nhân; xây dựng tác phong làm việc khoa học, thái độ, kỹ năng giao tiếp của cán bộ y tế; biểu dương, nhân rộng gương cán bộ y tế giỏi, tận tụy với công việc, ứng xử đúng mực với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.
Thứ tư, ưu tiên thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh.
- Tiếp tục thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng Bệnh viện và thực hiện kế hoạch theo từng giai đoạn; trong đó đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc các quy chế của bệnh viện trong khám, chữa bệnh, các quy trình kỹ thuật nhằm hạn chế thấp nhất các sai sót.
- Nâng cao năng lực chẩn đoán điều trị và bản lĩnh xử trí bệnh nhân nặng, bệnh nhân nguy kịch; nắm vững chuyên môn đa khoa, chuyên sâu nghiệp vụ chuyên khoa.
- Không ngừng cải tiến, hoàn thiện các kỹ thuật đã triển khai và tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số y tếđể thực hiện đúng các yêu cầu, quy định trong chuẩn hóa, kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, hoàn thiện bệnh án điện tử, phấn đấu bệnh án không in giấy, hướng đến bệnh viện thông minh, bệnh viện không giấy tờ, thanh toán chi phí khám chữa bệnh không dùng tiền mặt...
Thứ năm, tăng cường các biệp pháp quản lý Dược, tài chính và cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế.
- Tăng cường hoạt động dược lâm sàng, hướng dẫn và kiểm soát sử dụng thuốc, vật tư y tế, an toàn, hiệu quả, chống lạm dụng, lãng phí; tổ chức và tham gia các hoạt đấu thầu, cung ứng thuốc, vật tư y tế kịp thời đúng quy định của pháp luật, hạn chế để thiếu thuốc, vật tư y tế; quản lý kho thuốc, vật tư y tế và hoạt động nhà thuốc bệnh viện đúng quy định; nghiêm túc thực hiện kê đơn thuốc điện tử, kết nối liên thông dữ liệu cơ sở bán lẻ thuốc quốc gia.
- Nâng cao năng lực quản lý kinh tế y tế, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu hợp pháp, tăng cường thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, đồng thời thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy quy chế dân chủ, tăng cường công khai, minh bạch.
- Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm của Bộ Y tế, Ủy Ban nhân dân tỉnh, Sở y tế Thanh Hóa, các ngành, các cấp, đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp bệnh viện; sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn vốn khác để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, cảnh quan môi trường... đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho bệnh nhân góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phấn đấu xây dựng bệnh viện theo hướng hiện đại hoá, đủ năng lực phục vụ Nhân dân trong tỉnh.
Hyvọng rằng, những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nhỏ bé vào công tác lãnh, chỉ đạo và quản lý hoạt động khám, chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ của Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của xã hội trong đời sống hiện nay./.                        
Họcviên: Nguyễn Văn Trí
Lớp TCLLCTB35
Đơnvị công tác: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá,
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2985
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9237
Tháng này:
44738
Tất cả:
4.552.227