NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LẦN THỨ X, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ IV, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM!

Một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn

Đăng lúc: 08:21:58 09/01/2023 (GMT+7)124 lượt xem

 Năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý có ý nghĩa to lớn và đóngvai trò hết sức quan trọng đối với sự thành công của các quan, đơn vị. Do đó, cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ quản lý đểđủ sức lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốtmọi nhiệm vụ, đáp ứng với yêu cầu công việc ngày một khó và có nhiều thay đổi.
bs1.png
Ảnh sưu tầm: Cán bộ và nhân viên Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn họp triển trai nhiệm vụ
 
Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ quản lý tại Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn đã lãnh đạo cơ quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu và kiểm soát các khoản chi ngân sách; chỉ đạo các phòng, ban trong khối Tài chính kế hoạch xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND thị xã trong công tác quản lý, điều hành ngân sách; lãnh đạo việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến chính sách và thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, giao dịch với khách hàng; đồng thời, lãnh đạo việc phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức thu các khoản nộp vào ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời, đầy đủ và điều tiết phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách theo đúng quy định và hạch toán cho các cấp ngân sách.
Nhiều năm qua, Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, nhậngiấy khencủa Kho bạc tỉnh Thanh Hóa. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn cho thấy, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý đã được chứng minh trong từng công việc, như: lập kế hoạch công tác; động viên, khuyến khích nhân viên; phân công nhiệm vụ cụ thể; đánh giá kết quả công việc của nhân viên; không ngừng học tập; nêu gương cho cấp dưới. Đặc biệt, được thể hiện ở việc Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ quản lý đôi khi phân công công việc có lúc chưa rõ ràng; nắm bắt diễn biến tư tưởng nhân viên chưa kịp thời; còn nể nang, chưa quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành; công tác lập kế hoạch, triển khai và giám sát việc thực hiện chưa thường xuyên, còn những hạn chế nhất định…
Từ những hạn chế nêu trên, bài viết xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý tại Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn.
Một là, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý về trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ
Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, Hằng năm, cần lập kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên gắn với việc cập nhật kiến thức mới. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Qua việc học tập, bồi dưỡng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý về trách nhiệm trong thực hiện lãnh, chỉ đạo công việc.
 Thứ hai, thực hiện nghiêm túc gắn kết các khâu trong công tác xây dựng, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ.
Khi tiến hành quy hoạch cán bộ, cần xác định rõ lộ trình đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt, bố trí và sử dụng cán bộ; xem xét, lựa chọn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch là những người có triển vọng phát triển về năng lực quản lý để tạo nguồn lâu dài.
Việc luân chuyển, đề bạt, sử dụng cán bộ phải chính xác, công bằng. Khi xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ phải tiến hành đồng bộ cả cách làm và bước đi. Kết hợp chặt chẽ các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và bố trí cán bộ trước và sau thời gian luân chuyển. Ngoài việc bám sát quy hoạch, phải căn cứ vào năng lực, sở trường của cán bộ và yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mới để bố trí công việc phù hợp.
Thường xuyên đánh giá cán bộ quản lý. Nếu đánh giá đúng cán bộ, sẽ bố trí, sử dụng đúng. Hơn nữa, đánh giá cán bộ đúng sẽ tạo điều kiện cho cán bộ phát huy được sở trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có cơ sở lựa chọn, quy hoạch, bố trí cán bộ đúng; ngược lại, nếu đánh giá sai thì sẽ lựa chọn, quy hoạch, bố trí sai cán bộ và hậu quả thật khôn lường, sẽ phá hỏng toàn bộ các khâu còn lại của công tác cán bộ, hậu quả là lãng phí tài năng, gây mất đoàn kết nội bộ trong tổ chức; quan trọng hơn là làm mai một dần động lực phát triển, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Thứ ba, xây dựng môi trường tạo động lực cho cán bộ.
Cần đổi mới và hoàn thiện chính sách đối với cán bộ, trước hết là điều kiện làm việc thuận lợi để cán bộ an tâm công tác, tận tâm với công việc. Cần quan tâm tới ba yếu tố sau: điều kiện làm việc bao gồm cơ sở hạ tầng; phát huy sự năng động sáng tạo trong lĩnh vực chuyên môn; có thu nhập tương xứng với năng lực.
Thứ tư, tăng cường công tác giám sát cán bộ.
Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của tập thể trong tham gia xây dựng và giám sát cán bộ. Đối với những cán bộ có trình độ, năng lực kém nên bố trí xếp công việc khác phù hợp.
Với những giải pháp nêu trên, hy vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ quản lý tại Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác của Kho bạc trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn.
Học viên: Nguyễn Thị Duyên
                   Đơn vị công tác: Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn
        Lớp: TCLLCT thị xã Bỉm Sơn, khóa học 2021 - 2022

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình trung cấp lý luận chính trị-Hành chính “Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở” - Nhà xuất bản lý luận chính trị 2021.
2. Tài liệu đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, ban hành theo quyết định số 1747/QĐ-BTC ngày 26/7/2020 của Bộ tài chính- Nhà xuất bản tài chính 2020;
3. Kho bạc Nhà nước Bỉm Sơn, Báo cáo tổng kết công tác chuyên môn, Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, 2021 và năm 2022.
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
116
Hôm qua:
1496
Tuần này:
10750
Tháng này:
1612
Tất cả:
3.553.829