NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học viên thông qua việc thực hiện mô hình “3 trước, 3 sâu, 3 sau, 3 sáng tạo” tại lớp TCLLCT A1 - K51

Đăng lúc: 08:04:27 23/04/2024 (GMT+7)103 lượt xem

 Cùng với học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị khoá 51, thời gian qua, phần lớn học viên lớp A1 đã nghiêm túc học tập, xây dựng được thái độ, động cơ học tập và rèn luyện đúng đắn thông qua việc thực hiện mô hình “3 trước, 3 sâu, 3 sau, 3 sáng tạo”.
1.jpg
Học viên lớp TCLLCTA1-K51 trong giờ học
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Người coi tự học, tự rèn luyện là phương thức quan trọng nhất để người học lĩnh hội tri thức một cách toàn diện, sâu sắc và hiệu quả. 
Thấm nhuần lời dạy của Bác, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đã xây dựng mô hình “3 trước, 3 sâu, 3 sau, 3 sáng tạo” phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học viên trong việc nghiên cứu trước bài học; tạo hứng thú học tập cho học viên trên cơ sở trao đổi, phát biểu ý kiến; nuôi dưỡng bầu không khí lớp học; tiếp thu có hiệu quả bài học mới; đồng thời, mở rộng và phát triển tư duy cho học viên trong chủ động lĩnh hội các tri thức qua mỗi bài giảng. Qua đó, moo hình phát huy được vị trí, vai trò là chủ, làm chủ của học viên trong quá trình học tập, rèn luyện, phát triển phẩm chất, năng lực.
Cùng với học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị khoá 51, thời gian qua, phần lớn học viên lớp A1 đã nghiêm túc học tập, xây dựng được thái độ, động cơ học tập và rèn luyện đúng đắn thông qua việc thực hiện mô hình “3 trước, 3 sâu, 3 sau, 3 sáng tạo”. Cụ thể như sau:
Đối với “3 trước”, phần lớn học viên trong lớp đã tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, giáo trình trước; đặt câu hỏi trước (nêu ra những vấn đề đã tìm hiểu trước nhưng chưa rõ cần được giảng viên giải đáp, qua đó thảo luận và nêu lên được quan điểm, chính kiến của mình); liên hệ với bài học, môn học trước.
Đối với “3 sâu”, trong buổi học, rất nhiều học viên tham gia học tập với thái độ nghiêm túc, trách nhiệm, chú tâm nghe giảng, ghi chép bài vở cẩn thận và tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. Học viên đã cố gắng hiểu sâu kiến thức; tìm hiểu sâu vấn đề từ bài học; vận dụng sâu bài học vào thực tiễn công tác.
Đối với “3 sau”, học viên đã biết hệ thống kiến thức sau bài học; rút kinh nghiệm sau bài học; hoàn thành bài tập và kết nối với bài học, môn học sau.
Đối với “3 sáng tạo”, một số học viên đã học sáng tạo; vận dụng, liên hệ sáng tạo; tạo ra thái độ mới, tư duy mới, cách thức mới để xử trí tốt hơn với công việc, với mọi người và với chính mình.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của các học viên trong thời gian tới, lớp A1-K51 xin đề xuất một số giải pháp như sau:
Một là, các học viên cần đẩy mạnh nâng cao ý thức tự học, tự rèn luyện, nghiêm túc nghiên cứu áp dụng thực hiện mô hình “3 trước, 3 sâu, 3 sau, 3 sáng tạo” nói riêng và các mô hình khác của nhà trường nói chung trong quá trình học tập để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của tập thể lớp A1-K51.
Hai là, xác định việc học tập lý luận chính trị hiện nay là nhiệm vụ bắt buộc, vừa là mục tiêu, là động lực để đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ, do đó mỗi học viên cần nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập lý luận chính trị từ đó có ý thức, có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
Ba là, trong thời gian trên lớp, học viên cần tập trung, nghiêm túc trong giờ học, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, ghi chép đầy đủ. Trong giờ thảo luận, học viên chủ động nghiên cứu tài liệu để trả lời câu hỏi và nêu những vấn đề còn chưa rõ để trao đổi, thảo luận với giảng viên.
Bốn là, học viên cần tiếp tục tự xây dựng kế hoạch học tập và tự đánh giá mức độ hài lòng với kết quả học tập của mình để có những chấn chỉnh kịp thời.
Năm là, tiếp tục thực hiện tốt phương châm “gắn lý luận với thực tiễn”, “học đi đôi với hành”, học viên trong lớp cần tích cực tham gia các hoạt động, như: “Ngày thứ 7 kết nối”; nghiên cứu thực tế tham quan, học tập, tìm hiểu các mô hình, gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu do nhà trường tổ chức, v.v…qua đó sẽ giúp cho mỗi học viên nâng cao năng lực thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, thấy được việc học tập lý luận chính trị mang lại giá trị và hiệu quả thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn của học viên.
Mô hình “3 trước, 3 sâu, 3 sau, 3 sáng tạo” không chỉ là thành quả lao động sáng tạo có chủ đích, hội tụ tâm huyết, trí tuệ của các thầy cô, học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa mà còn khẳng định giá trị của việc tổ chức mô hình đổi mới sáng tạo với ý nghĩa: lấy hiệu quả phục vụ, thành công, hạnh phúc của học viên; hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị là cơ sở là mục tiêu phấn đấu để định hướng, điều chỉnh và tạo ra sự thay đổi tích cực về nhận thức, thái độ, tư duy, tầm nhìn; chất lượng học tập và rèn luyện của học viên.
Trong thời gian tới, lớp A1-K51 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của học viên để phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn nữa trong thực tiễn học tập và làm việc tại các cơ quan, đơn vị./.`
Học viên: Vương Phong Châu
Lớp: TCLLCTA1-K51;
Đơn vị công tác: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tỉnh Thanh Hóa.
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2843
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9095
Tháng này:
44596
Tất cả:
4.552.085