NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Vận dụng đường lối chính sách của Đảng phát huy vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn kiểu mẫu

Đăng lúc: 07:51:57 29/05/2023 (GMT+7)232 lượt xem

 Là một cán bộ thuộc Hội Nông dân xã, được học tập tại Trường Chính trị tỉnh, tôi đặc biệt quan tâm tới môn học Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Qua các kiến thức mà thầy cô truyền thụ, tôi nhận thức sâu sắc rằng, vấn đề nông nghiệp nông thôn và thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhất là vấn đề nông dân có vai trò, sức mạnh to lớn đối với công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) trong giai đoạn hiện nay.
a.jpg
Một cuộc họp Hội Nông dân xã Quảng Yên
 
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Hội Nông dân Việt Nam có vai trò là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM; trong đó, nông dân được xác định là chủ thể trong quá trình xây dựng NTM. Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là 1 trong 3 phong trào trọng tâm của công tác Hội và phong trào nông dân. Để phong trào đạt hiệu quả, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân đã triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương trên cả nước.
Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Yên, bản thân cùng với Ban chấp hành Hội thực hiện các nhiệm vụ của Tỉnh hội, Huyện hội và nhất là Nghị quyết của Đảng bộ xã, cùng triển khai tới các chi hội trong toàn xã các nhiệm vụ trọng, tâm nhất là về phát triển về nông nghiệp, nông thôn và tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu, tôi đã xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai đến các chi hội và đã được các hội viên hưởng ứng nhiệt tình, tích cực và đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể như sau:
b.jpg
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ, hội viên, nông dân.
Bám sát quan điểm, mục tiêu, những nội dung trọng tâm, giải pháp, chính sách trong xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo để tuyên truyền tới cán bộ, hội viên, nông dân. Chú trọng tuyên truyền vai trò của Hội Nông dân và vai trò chủ thể của nông dân trong các buổi họp ở các thôn; hàng kỳ, sơ kết, tổng kết công tác Hội trong việc tham gia xây dựng NTM  theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, nhằm phát huy, khai thác nguồn lực, sức mạnh của dân trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng NTM đi vào chiều sâu, toàn diện, đem lại sự chuyển biến tích cực hơn tới từng thôn, hộ gia đình và trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người dân sinh sống ở nông thôn.
Thứ hai, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân. Theo đó, tuyên truyền để nông dân có trách nhiệm tham gia Đề án, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến đất, ủng hộ, đóng góp ngày công, tiền của nhất là xây dựng giao thông nông thôn, giám sát việc xây dựng và bảo vệ, duy tu, nâng cấp kết cấu hạ tầng do nông dân đóng góp xây dựng. Đồng thời, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia phát triển nông nghiệp, các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị nông sản thực phẩm. Gắn xây dựng mô hình kinh tế tập thể với xây dựng chi Hội, phát động các phong trào nông dân lao động sản xuất giỏi, tham mưu, phối hợp với HTXDV nông nghiệp của xã, các doanh nghiệp, khuyến nông huyện hỗ trợ nông dân về vốn; kiến thức tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn; cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp theo hình thức chậm trả; quảng bá và tiêu thụ sản phẩm; tư vấn, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ nông dân khởi nghiệptăng cường đào tạo nghề cho nông dân, đến nay trong toàn xã đã quy hoạch được 3 vùng chuyên canh sản xuất lúa giống và lúa chất lượng cao.
Thứ ba, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa lớn, góp phần đẩy mạnh kết quả thực hiện phong trào “cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào trong điều kiện mới, làm chuyển biến nhận thức, thay đổi tư duy kinh tế của hội viên nông dân, từ sản xuất nhỏ sang sản xuất lớn, liên kết, hợp tác; từ sản xuất truyền thống, kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; từ coi trọng năng suất, sản lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng và an toàn thực phẩm; sản xuất phải gắn với thị trường; thôi thúc ý chí không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên làm giàu chính đáng.
Thứ tư, tích cực, chủ động đề xuất chính sách, tham gia giám sát và phản biện việc thực hiện các chính sách xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cấp Hội kịp thời nắm bắt các vấn đề thực tiễn đặt ra trong xây dựng nông thôn mới, đề xuất chính sách, giải pháp phù hợp, nhất là các nội dung liên quan đến nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền các chính sách, chủ động giám sát việc thực hiện các chính sách xây dựng nông thôn mới tại các thôn. Các chi hội, hội viên tham gia có trách nhiệm về chủ trương, quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tham gia việc vận động đóng góp của dân, lộ trình xây dựng giao thông nông thôn và các công trình xây dựng khác.
Thứ năm,trong 19 tiêu chí thực hiện NTM kiểu mẫu, các tiêu chí về hộ nghèo, bảo hiểm y tế, hộ sử dụng nước sạch, môi trường đã được cụ thể hóa bằng hoạt động cụ thể về giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng việc hỗ trợ kiến thức sản xuất cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tiếp cận được nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách (đến nay tổng số hội viên trong tổ tiết kiệm vay vốn của hội là 210 hội viên với số vốn là 10 tỷ đồng); động viên hội viên tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đảm bảo chỉ tiêu (đạt 98%); nâng cao nhận thức cho hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe con người và thay đổi nhận thức để đăng ký sử dụng nước sạch (đạt 67.8%).  
Môi trường là chỉ tiêu trong xây dựng NTM. Đây là chỉ tiêu khó thực hiện nếu ý thức người dân không được đề cao. Xác định đúng nhiệm vụ của Hội, Hội nông dân xã Quảng Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về bảo vệ môi trường, nhất là môi trường nông thôn. Các chi hội tham gia các hoạt động cụ thể, thiết thực có hiệu quả trong bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn, như: thu gom rác thải trong sản xuất nông nghiệp bằng cách phát động các chi hội nông dân cùng với chính quyền địa phương đóng góp để xây thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở các xứ đồng,tích cực thu gom và phân loại rác trong sinh hoạt; đảm nhận tuyến đường tự quản sáng – xanh – sạch – đẹp; vận động nông dân tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào 15 phút hàng ngày và vệ sinh vào “Ngày thứ bảy xanh”; “ngày chủ nhật xanh”; nhận xây dựng mô hình “đường mẫu, nhà mẫu, vườn mẫu”…
Với sự nỗ lực quyết tâm thực hiện kế hoạch đặt ra, đến nay, số thôn trong toàn xã đạt nông thôn kiểu mẫu cấp huyện là 2 thôn, phấn đấu trong thời gian tới đạt 100% đạt kiểu mẫu. Trong thời gian tới, để phát huy vai trò của Hội Nông dân và vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM mới kiểu mẫu, Hội Nông dân xã Quảng Yên tiếp tục phát huy thế mạnh của Hội để sớm hoàn thành mục tiêu quốc gia về NTM./.
 
Học viên: Nguyễn Thị Thủy
Lớp: TCLLCT A6 - K 50
.
Số lượt truy cập
Hôm nay:
53
Hôm qua:
1611
Tuần này:
16357
Tháng này:
56156
Tất cả:
4.487.444