NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Vận dụng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn hiện nay

Đăng lúc: 08:56:01 20/03/2023 (GMT+7)565 lượt xem

 Trong quá trình học tập môn học Kỹ năng lãnh đạo, quản lý ở Trường Chính trị tỉnh, soi chiếu vào thực trạng công tác Đoàn Thanh niên tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tôi có thêm nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của người lãnh đạo đối với sự phát triển của địa phương, cơ sở; từ đó cố gắng vận dụng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý (LĐQL) trong thực hiện nhiệm vụ.
a1.jpg
Vai trò và tầm quan trọng của người LĐQL được thể hiện trong các nhiệm vụ về xác định phương hướng, mục tiêu của cơ quan tổ chức và thiết lập chiến lược hoạt động; huy động và sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên để thực hiện và đạt được mục tiêu; dự báo những thay đổi, quá trình phát triển và vạch ra các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, các quy định, luật lệ và điều kiện làm việc; xây dựng chế độ động viên, khen thưởng; đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ theotừng giai đoạn cụ thể. Để hoàn thành nhiệm vụ trên đòi hỏi người lãnh đạo cần có trình độ và kỹ năng nhất định trong công tác QLLĐ; đồng thời phải tập hợp được những cán bộ dưới quyền, tạo điều kiện để họ tham gia tích cực vào mọi hoạt động của tổ chức. 
Nội dung hoạt động LĐQL ở cơ sở gồm có 3 nội dung: Hoạch định mục tiêu phương hướng kế hoạch hoạt động; Tổ chức thực hiện phương hướng, mục tiêu kế hoạch; Thực hiện kiểm tra, đánh giá.
Trong công tác Đoàn Thanh niên tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, thời gian qua, 11/11 chi đoàn đã nỗ lực đẩy mạnh và triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương qua việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kết luận số 01 – KL/TW ngày 18/05/2022 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị khóa XII “ Về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh’’. Bên cạnh đó, Đoàn TNCS xã Dân Lý tiếp tục triển khai chỉ thị 01 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về “ Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang mạng xã hội. BCH đoàn xã Dân Lý thường xuyên tuyên dương các gương điển hình, người tốt việc tốt có giá trị giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi trên hệ thống loa truyền thanh xã, trên zalo, facebook. BCH Đoàn xã cùng với ĐVTN trong toàn xã sử dụng mạng xã hội để đưa các thông tin về Đoàn, hội đến với Thanh thiếu niên, tập hợp định hướng cho thanh thiếu niên.
Trong phong trào thanh niên tình nguyện, trước, trong và sau tết, các chi đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội; chấp hành luật giao thông; không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo nổ; phối hợp với Ban Công an và BCH quân sự xã tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã; tham gia lễ phát động Tết trồng cây; trao quà động viên cho thanh niên lên đường nhập ngũ; hỗ trợ công tác phòng chống dịch; tích cực hưởng ứng các hoạt động ngày chủ nhật xanh; tặng 25 suất quà cho các em học sinh; thăm hỏi, tri ân gia đình thương bệnh binh; tích cực đăng ký đảm nhận các công trình phần việc thanh niên bằng việc lắp 02 biển đường thanh niên tự quản, trồng hoàn thiện 02 tuyến đường hoa Thanh niên, tổng dọn vệ sinh cảnh quan môi trường; ra quân ngày thứ 7 tình nguyện và Ngày chủ nhật xanh; ra quân hưởng ứng tháng thanh niên năm 2022 do Huyện Đoàn Triệu Sơn tổ chức. Ngoài ra, BCH Đoàn xã triển khai tới chi đoàn và đoàn viên về tuyên truyền Nghị quyết 12-NQ/HU của BCH Huyện ủy về “tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện”; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 500 ý tưởng, sáng kiến; hướng dẫn đoàn viên tham gia và cài đặt ứng dụng định danh điện tuwrt “VneID” cho hơn 50 đoàn viên thanh niên và tổ chức các đội cài đặt di động cho người dân trong xã.
Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã Dân Lý trong năm 2022 còn một số hạn chế nhất định. Trong những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số hoạt động không được diễn ra theo kế hoạch. Việc triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên ở một số chi đoàn chưa được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý đoàn viên đi làm ăn xa gặp nhiều khó khăn, vì vậy, việc thu hút, tập hợp đoàn kết thanh niên đạt kết quả thấp. Việc sinh hoạt chi đoàn chưa thường xuyên, liên tục theo quy định Điều lệ do Đoàn xã chưa có những biện pháp, sáng kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi đoàn. Bên cạnh đó, các hoạt động của cácchi đoàn chưa có tính chủ động khi triển khai, phát động các phong trào lớn của Đoàn cấp trên. Ngoài ra, Đoàn xã chưa có nhiều các mô hình phát triển kinh tế mới; công ăn việc làm của đoàn viên không ổn định, thu nhập thấp so với nhu cầu của đoàn viên thanh niên…
a2.jpg
Trên cơ sở nghiên cứu về kiến thức, kỹ năng LĐQL, thiết nghĩ, để nâng cao hiệu quả công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn trong thời gian tới, cần thực hiện một số biện pháp sau:
Thứ nhất, bám sát chủ trương của cấp ủy, chính quyền cấp xã và Đoàn cấp trên để xác định mục tiêu phương hướng, xây dựng chương trình hành động thực hiện. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục triển khai tổ chức hội thao, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao và các hoạt động khác để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, tạo sự gắn kết tập thể giữa các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Thứ hai, đổi mới hình thức, phương pháp đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Phát huy hiệu quả các thiết chế của Đoàn trong tổ chức hoạt động, phát triển phong trào và xây dựng tổ chức tại các đơn vị. Triển khai phương thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet và các mạng viễn thông khác theo hướng xây dựng, hoàn thiện và kết nối các nhóm của các chi đạo, đoàn cơ sở. Từ đó, tạo môi trường thông tin lành mạnh, các sân chơi hấp dẫn trên mạng, từng bước khai thác các ứng dụng, tiện ích của các mạng xã hội đang có số lượng thành viên đông để truyền tải thông tin, nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng, giáo dục cho thanh niên. Thiết kế, lựa chọn các phong trào thanh niên trên cơ sở nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và yêu cầu của đất nước, đảm bảo tính rộng khắp và bền vững. 
Thứ ba, nâng cao vai trò, trách nhiệm và năng lực của đứng đầu tổ chức Đoàn. Theo đó, các bí thư chi đoàn cần nêu gương, tiên phong đi đầu trong các phong trào, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị nhằm tạo động lực cho đoàn viên. Bên cạnh đó, cần đồng hành với đoàn viên, thanh niên để hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của họ; đồng thời, cần nghiên cứu học tập quán triệt sâu sắc các nghị quyết của cấp trên, tình hình thực tế của địa phương để đề ra phương hướng, chương trình hành động phù hợp. Các bí thư chi đoàn thôn cần chủ động tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Để làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đoàn, cần chú trọng phát hiện, vun trồng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo tác động lan tỏa đến các đối tượng thanh niên. Tham mưu cơ chế, chính sách tài năng trẻ, phát triển và đào tạo cán bộ Đoàn có óc tổ chức, nhiều ý tưởng, sáng kiến, khả năng ăn nói hấp dẫn, thuyết phục.
Thứ tư, tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để cán bộ đoàn phát huy tối đa năng lực, khả năng của bản thân. Phát động các phong trào thanh niên thiết thực, ý nghĩa nhằm khích lệ, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu trong thanh niên Việt Nam. Xây dựng các phong trào dựa trên truyền thống quý báu của dân tộc, được thanh niên đón nhận đầy tự hào như một đặc trưng của giới trẻ, đó chính là lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách... Đây chính là động lực, là sợi chỉ đỏ kết nối tất cả các lực lượng thanh niên Việt Nam, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Thứ năm, tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát công tác Đoàn để kịp thời đưa ra những cán bộ không đủ năng lực, không có tính chiến đấu và tinh thần cách mạng. Cùng với đó, phải kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương sáng của cán bộ đoàn để lan toả giá trị tốt đẹp.
Từ những giải pháp được vận dụng kiến thức môn học Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, hy vọng rằng, thời gian tới, công tác đoàn tại xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn sẽ đạt những kết quả tốt hơn nữa và đáp ứng sự kỳ vọng cũng như yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương./.
Học viên: Nguyễn Ngọc Lốp
Lớp: TCLLCT A8-K50
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
30
Hôm qua:
1611
Tuần này:
16334
Tháng này:
56133
Tất cả:
4.487.421