NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LẦN THỨ X, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LẦN THỨ IV, ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XX, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM!

Vận dụng kiến thức môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn

Đăng lúc: 13:58:20 12/01/2023 (GMT+7)109 lượt xem

  một công chức Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Nghi Sơn, tôi luôn nỗ lực học tập và làm theo Bác để không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Và thật may mắn, trong quá trình học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá, tôi có cơ hội được củng cố, thấm nhuần tư tưởng của Người để vận dụng vào thực tiễn công tác.
a3.jpg
Hình ảnh: Buổi sinh hoạt chuyên đề
của Chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơn
Tư tưởngHồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là kim chỉ nam cho mọi hành độngcủa người dân Việt Nam. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là di sản của một vĩ nhân nhưng đồng thời cũng là những bài học vô giá của một con người chân chính, giản dị, gần gũi mà ai cũng có thể học theo, làm theo, để trở thành một người công dân tốt hơn trong xã hội.
Là một công chức Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Nghi Sơn, tôi luôn nỗ lực học tập và làm theo Bác để không ngừng nâng cao chất lượng công việc. Và thật may mắn, trong quá trình học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá, tôi có cơ hội được củng cố, thấm nhuần tư tưởng của Người để vận dụng vào thực tiễn công tác. Qua nhữngbài học cụ thể, các giảngviên Khoa Lý luận cơ sở đã giúp tôi và các học viên hiểu biết toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp và những quan điểm, tư tưởng của Người.
Thực hiện mô hình “1 nâng cao, 2 đổi mới sáng tạo, 3 đồng hành, 4 phát huy, 5 mẫu mực” của Nhà trường, cùng với các lớp Trung cấp Lý luận chính trị Khoá 50, học viên lớp A3 được thầy cô định hướng, khích lệ, truyền cảm hứng, đồng hành để luôn có khát vọng phát huy “đổi với sáng tạo trong cách hành”, luôn luôn chú ý liên hệ bài học và vận dụng ngay kiến thức để đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cơ quan, đơn vị. Từ những bài học trên lớp, tôi đã dùng các kiến thức lý luận để soi chiếu vào thực tế việc học tập và làm theo Bác ở VKSND nơi tôi đang công tác, từ đó mạnh dạn đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc làm này.
Trong những năm qua, với 13 biên chế và 03 nhân viên Hợp đồng 68, nhờ sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, kiểm sát viên, nhân viên cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Viện cấp trên và Đảng ủy, chính quyền địa phương, VKSND thị xã Nghi Sơn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Chi ủy VKSND thị xã Nghi Sơn xây dựng Chương trình hành động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đảng viên, người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng lực lượng Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.
Qua thời gian triển khai thực hiện, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn; việc đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan sát thực và hiệu quả hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên Chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơn vẫn còn một số tồn tại hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đó là: Nhận thức của một số ít đảng viên, công chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh chưa sâu sắc, chưa thực sự trở thành động lực để thúc đẩy việc làm theo phong cách của Bác nên dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao. Từ thực trạng này, bài viết xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên VKSND thị xã Nghi Sơn trong thời gian tới, như sau:
Thứ nhất, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện số Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị với chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.
Thứ hai, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cấp ủy và Bí thư chi bộ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, cấp ủy và Bí thư chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơn cần nắm vững các nội dung, cách thức thực hiện; bản thân phải là tấm gương về học và làm theo Bác để cuốn cán bộ, kiểm sát viên, người lao động học tập và làm theo.
Thứ ba, đa dạng các hình thức, biện pháp, lực lượng tuyên truyền, giáo dục; chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với cuộc vận động xây dựng, phát huy 10 chữ vàng Bác Hồ căn dặn người cán bộ Kiểm sát: Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” và gắn với các hoạt đồng nghiệp vụ theo chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân. Chi bộ VKSND thị xã Nghi Sơn cần tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung này. Hình thức và cách truyền đạt cần đổi mới, phong phú về tư liệu để đảng viên dễ dàng tiếp nhận.
Hy vọng rằng, những giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên VKSND thị xã Nghi Sơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.
 
 
Học viên: Nguyễn Văn Long
Lớp: TCLLCT A3-K50
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
145
Hôm qua:
1496
Tuần này:
10779
Tháng này:
1641
Tất cả:
3.553.858