THI ĐUA "CHỦ ĐỘNG, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ, KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ" !

Vận dụng những kiến thức đã học về công tác dân vận vào việc nâng cao hiệu quả tập hợp đoàn viên, thanh niên tại đoàn xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa hiện nay

Đăng lúc: 07:52:59 13/03/2023 (GMT+7)160 lượt xem

 Picture1 (3).jpg
Đoàn TNCS xã Minh Tâm phối hợp tổ chức tổng kết trại hè năm 2022
 
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho”. Người khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, “Lực Lượng của nhân dân rất to…”. Chính vì vậy, Bác luôn khẳng định vai trò to lớn của công tác dân vận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng.
Trong diễn trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi trọng công tác dân vận và có những đổi mới về nội dung, phương thức vận động nhân dân cho phù hợp với từng đối tượng, từng nhiệm vụ chính trị và từng địa phương, đơn vị. Nhất là ngày nay, công tác dân vận cần phải đa dạng và vận dụng phù hợp các phương thức nhằm giúp cho chủ thể được vận động hiểu từ đó tin tưởng và làm theo. Ngoài việc phát huy sức mạnh của báo chí, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị…, người làm công tác dân vận trước tiên phải tự mình làm gương, làm đúng, làm có hiệu quả thì mới có thể làm tốt công tác dân vận. Bác Hồ đã từng nói: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Bên cạnh đó, người làm công tác dân vận phải thật sự có kiến thức sâu rộng, nắm vững chủ trương đường lối, phải thật sự gần gũi quần chúng, kiên trì giải thích, phải quyết tâm và bắt tay vào làm việc thì mới đạt hiệu quả cao đúng như phương châm: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
81.png
Đoàn viên, thanh niên xã Minh Tâm hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19
 
Trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, thanh niên được khẳng định là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; có vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, thực trạng một số đoàn viên, thanh niên trên cả nước nói chung và tại địa bàn xã Minh Tâm nói riêng vẫn đang có một số vấn đề đáng lo ngại. Đó là: một số bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng, không có động cơ phấn đấu, không nhiệt huyết trong phong trào và nhiệm vụ chính trị của địa phương, dễ dàng xa vào các tệ nạn xã hội và bị lôi kéo bởi các thế lực thù địch…
Nguyên nhân của thực trạng này là do tác động từ mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường; công tác tuyên truyền,vận động của tổ chức Đoàn chưa thực sự đạt hiệu quả, đôi lúc mang tính thời vụ và hình thức, chưa được sự quan tâm sát sao từ lãnh đạo các cấp; cơ cấu việc làm tại địa phương không như mong muốn nên phải đi làm ăn xa; cơ chế hỗ trợ cán bộ đoàn chưa cao, nhất là đối với các Bí thư chi đoàn thôn nên một số cán bộ Đoàn chưa tâm huyết với công tác Đoàn…
Từ những thực trạng này, trước hết cần phải đổi mới nâng cao hiệu quả tập hợp sức mạnh đoàn viên, thanh niên tại xã Minh Tâm, huyệnThiệu Hóa. Vận dụng những phương thức của công tác dân vận để vận động đoàn viên, thanh niên xã Minh Tâm, cần thực hiện như sau:
Thứ nhất, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Theo đó, ngoài phương tiện loa truyền thanh, cần phát huy tối đa sức mạnh của mạng xã hội như facebook, zalo… nhằm lan tỏa các hình ảnh đẹp, các tấm gương sáng của Đoàn. Tập trung tổ chức nhiều các hoạt động mang tính chiều sâu, giáo dục và hình thành truyền thống yêu nước, yêu quê hương như: phối hợp với hội Cựu chiến binh, hội Cựu TNXP tổ chức tọa đàm kể chuyện cách mạng trong các nhà trường và các hội nghị của Đoàn; phát động các chương trình nhớ ơn người có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn…
Thứ hai, tăng cường phối hợp tuyên truyền tới cán bộ đoàn viên, thanh niên để hiểu rõ các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm giúp thanh niên tránh xa các tệ nạn xã hội và có đủ kiến thức nhận thức chống lại các thế lực thù địch.
Thứ ba, nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn trong các công tác tổ chức, nêu gương những tấm gương sáng, các bộ đoàn phải là những người làm gương đi đầu trong các phong trào cho đoàn viên, thanh niên noi theo. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn cũng, trình độ lý luận; Cán bộ đoàn cũng cần phải hiểu rõ và nắm bắt được tâm lý, tư tưởng của đoàn viên, thanh niên thì mới có thể đưa ra những phương thức phù hợp.
Thứ tư, đề nghị sự quan tâm hỗ trợ từ cấp lãnh đạo, các ngân hàng chính sách tạo cơ chế hoạt động, cơ chế vay vốn phát triển kinh tế nhằm thu hút nhân lực và phát triển kinh tế ngay chính tại địa phương.
Thứ năm, đổi mới công tác tổ chức các phong trào, tăng cường các hoạt động cộng đồng như: văn nghệ, thể dục thể thao… nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia từ đó phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, thanh niên ưu tú…
Thứ sáu, tăng cường công tác chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên: giải quyết việc làm, vận động hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đồng hành nâng cao chất lượng học tập và sinh hoạt của đoàn viên và thanh thiếu nhi.
Từ việc vận dụng lý thuyết bài học công tác dân vận vào thực tiễn công tác tập hợp đoàn viên, thanh niên tại xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, mong rằng, cán bộ đoàn viên, thanh niên xã Minh Tâm sẽ tiếp tục tạo nên sức mạnh đoàn kết nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, hướng tới hình mẫu thanh niên thời kỳ mới “âm trong, trí sáng, hoài bão lớn”./.
                                                                             Học viên: Quách Quang Quý 
                                                                                 Lớp: TCLLCT A8-K50
 
 
                      
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
1495
Hôm qua:
1211
Tuần này:
1495
Tháng này:
9408
Tất cả:
3.669.203