THI ĐUA "CHỦ ĐỘNG, ĐỒNG BỘ, ĐỘT PHÁ, KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ" !

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, tập hợp trong công tác Đoàn ở xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc

Đăng lúc: 07:53:35 22/03/2023 (GMT+7)165 lượt xem

 Thách thức đang đặt ra đối với thanh niên Việt Nam là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lôi kéo, chia rẽ, làm lung lạc niềm tin của thế hệ trẻ, nhằm phá hoại lực lượng kế cận của cách mạng, rường cột của nước nhà. Chính vì vậy, đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc nói riêng.
Picture1 (1).png
Đoàn TNCS xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc tổ chức cho đoàn viên
tham quan, học tập các mô hình kinh tế
 
Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết là thống nhất mục tiêu, ý chí và hành động; đoàn kết có vai trò, ý nghĩa quyết định đến sự thành công của mọi tổ chức, cộng đồng và quốc gia, dân tộc. Đối với tổ chức Đoàn, Người luôn căn dặn phải thực hiện đoàn kết, tập hợp thanh niên thành một khối thống nhất.
Theo quan điểm của Người, muốn xây dựng và phát triển Đoàn thành một lực lượng vững chắc, trước hết, phải đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, tránh cô độc, hẹp hòi. Hồ Chí Minh khẳng định: “Đoàn kết là sức mạnh. Đoàn kết là một lực lượng vô địch”. Nghĩa là, phát huy được lực lượng sẽ tạo ra sức mạnh. Người nhắc nhở cán bộ, đoàn viên: “Phải thật thà đoàn kết và hợp tác với anh em thanh niên trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam”. Vì vậy, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa X) đã khẳng định: “Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác Đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bối cảnh hiện nay, đổi mới đất nước là điều kiện, cơ hội để thanh niên phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của các thế hệ cha anh, vươn lên khẳng định mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, cũng có không ít khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với thanh niên Việt Nam. Đó là những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; những âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đang tìm mọi cách lôi kéo, chia rẽ, làm lung lạc niềm tin của thế hệ trẻ, nhằm phá hoại lực lượng kế cận của cách mạng, rường cột của nước nhà. Chính vì vậy, đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia công tác Đoàn là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc nói riêng.

Đoàn xã Lam Sơn có 12 chi đoàn với 137 đoàn viên. Trong những năm qua, Đoàn xã luôn thực hiện tốt và không ngừng mở rộng việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Với phương châm đoàn kết, Đoàn xã Lam Sơn đã tập hợp thanh niên thông qua xây dựng, tổ chức, triển khai, cụ thể hóa các phong trào hành động lớn của Đoàn như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc”. Nội dung hoạt động của Đoàn xã ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả, chủ động gắn kết các vấn đề kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh ở cơ sở qua việc kết hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong phong trào hoạt động tình nguyện chăm sóc thiếu niên nhi đồng, Đoàn xã đã chủ động kết nối, phối hợp với CLB thiện nguyện hiến máu Ngọc Lặc để trao quà của mạnh thường quân cho các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn. Bên cạnh đó, Đoàn xã tổ chức thành công các chương trình hoạt động hè, Trung thu; kêu gọi xây dựng khu vui chơi thiếu nhi tại các Nhà Văn hóa thôn thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo nhằm tạo sân chơi lý thú bổ ích cho thiếu nhi; được đông đảo đoàn viên và bà con Nhân dân ủng hộ. Với 1285 tin bài được đăng tải trên mạng xã hội, những hoạt động của Đoàn xã Lam Sơn được lan tỏa đến mọi đối tượng, lĩnh vực, địa bàn khác nhau, tạo sự thu hút, dẫn dắt, định hướng và kết nối các phong trào thanh niên. Ngoài ra, thông qua các diễn đàn trên mạng xã hội, Đoàn xã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và gửi các nội dung thông điệp của Đoàn đến thanh thiếu niên.
nl.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lam Sơn sử dụng hiệu quả mạng xã hội
kêu gọi đoàn
viên Nhân dân ủng hộ xây dựng khu vui chơi cho trẻ em
 
Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở xã Lam Sơn được tổ chức đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, tạo điều kiện thuận lợi trong đoàn kết, tập hợp đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn ở xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và khó khăn nhất định. Cụ thể là:

Thứ nhất,
việc thu hút, tập hợp đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Nguyên nhân là do đa số đoàn viên thanh niên không có việc làm ổn định tại địa phương nên thường xuyên đi làm ăn xa; bên cạnh đó, một bộ phận nhỏ thanh niên còn hạn chế về nhận thức, ít quan tâm tới hoạt động Đoàn, chưa thực sự nhiệt tình, trách nhiệm tham gia hoạt động Đoàn.

Thứ hai,
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên chưa được triển khai thường xuyên, hoạt động chưa thực sự hấp dẫn. Đó là do sự phát triển bùng nổ của CNTT, đa số đoàn viên tiếp cận nhiều với các thông tin online qua mạng xã hội nên ngại tham gia sinh hoạt Đoàn.

Thứ ba,
nguồn kinh phí cho hoạt động Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các phong trào còn nặng về khai thác, phát huy thanh niên, chưa thật sự chú trọng đến việc chăm lo, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh niên. Đặc biệt, việc hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, lập thân, lập nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của thanh niên hiện nay.
Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên một cách tự nguyện, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp sau:

Một là,
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên.

Hai là,
chú trọng thực hiện những phương thức mới trong đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên. Triển khai phương thức tập hợp thanh niên trên mạng Internet và các mạng viễn thông khác theo hướng xây dựng, hoàn thiện và kết nối các nhóm của các chi đoàn. Từ đó, tạo môi trường thông tin lành mạnh, các sân chơi hấp dẫn trên mạng, từng bước khai thác các ứng dụng, tiện ích của các mạng xã hội đang có số lượng thành viên đông đảo để truyền tải thông tin, nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng, giáo dục thanh thiếu niên. Thiết kế, lựa chọn các phong trào thanh niên trên cơ sở nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và yêu cầu của đất nước, đảm bảo tính rộng khắp và bền vững.

Ba là,
làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đoàn. Chú trọng phát hiện, vun trồng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo tác động lan tỏa đến các đối tượng thanh niên.

Bốn là
, xây dựng các phong trào dựa trên truyền thống quý báu của dân tộc ta, được thanh niên đón nhận với lòng tự hào, như: lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách... Đây chính là động lực, là sợi chỉ đỏ kết nối tất cả các lực lượng thanh niên Việt Nam, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Năm là,
tăng cường nghiên cứu, xây dựng, tổ chức, hướng dẫn, tập huấn về kỹ năng sinh hoạt Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn xã, thay cho những hình thức sinh hoạt đã trở nên quá quen thuộc, cũ kỹ và nhàm chán, không thu hút được đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục triển khai tổ chức nhiều hoạt động như hội thao, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, thanh niên, tạo sự gắn kết tập thể giữa các chi đoàn trực thuộc.

 Trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước trong quá trình đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế, với vai trò xung kích, sáng tạo, Đoàn Thanh niên xã Lam Sơn tiếp tục kiên trì đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi thành phần thanh niên tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng”, “vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc, cùng phấn đấu góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
                                                                                       Học viên: Lê Thị Hằng
                                                                                       Lớp: TCLLCT A4-K50
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
99
Hôm qua:
1643
Tuần này:
1742
Tháng này:
9655
Tất cả:
3.669.450