HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM (21/4/2021 - 21/4/2024)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển Đảng tại Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống

Đăng lúc: 07:44:14 29/01/2024 (GMT+7)196 lượt xem

 Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển Đảng ở Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọngnhằm tăng cường sức mạnhcho Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Làmtốt công tác phát triển Đảng ở Chi bộ cả về lượng và chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng côngtác chuyên môn, góp sứcxây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước theotinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra.
 
a2.png
Lễ Kết nạp đảng viên mới năm 2023 tại Chi bộ Ban QLDA ĐTXD huyện Nông Cống
 
Trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng công tác phát triển đảng viên. Người khẳng định: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người chỉ rõ: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng”. “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Người đặc biệt nhấn mạnh “phải nắm vững phương châm phát triển Đảng là trọng chất hơn lượng” khi tiến hành phát triển Đảng.
Những quan điểm, tư tưởng và chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát triển Đảng thực sự có ý nghĩa thiết thực cho các tổ chức cơ sở Đảng trong bất kỳ giai đoạn nào, nhất là thời điểm hiện nay, khi toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống qua 6 năm hình thành và phát triển với số lượng ban đầu là 03 đảng viên, hiện nay đã có 18 đảng viên. Hằng năm, Nghị quyết của Chi bộ đặt ra là phấn đấu mỗi năm kết nạp mới tối thiếu 03 đảng viên. Theo đó Chi bộ đã phát hiện, lựa chọn đưa vào nguồn phát triển Đảng những quần chúng ưu tú, có lý lịch rõ ràng, có nguyện vọng muốn gia nhập Đảng để phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Từ đó đến nay, công tác phát triển Đảng của Chi bộ đều hoàn thành chỉ tiêu đặt ra, góp phần xây dựng Chi bộ lớn mạnh về số lượng.
Trong thời gian qua, các quần chúng được kết nạp vào Đảng tại Chi bộ Ban Quản lý dự án luôn phát huy vai trò trách nhiệm, tiên phong trong tất cả các mặt công tác, nâng cao chất lượng chuyên môn của Ban, được BCH Đảng uỷ huyện Nông Cống đánh giá cao. Điều này cho thấy, công tác phát triển Đảng ở Chi bộ Ban Quản lý dự án đã chú trọng không những về số lượng mà còn coi trọng chất lượng đảng viên.
a3.png
Lễ Kết nạp Đảng viên mới năm 2023 - Chi bộ Ban QLDA ĐTXD huyện Nông Cống
 
Hiện nay, để đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới đặt ra, công tác phát triển đảng ở các tổ chức cơ sở Đảng nói chung và ở Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống nói riêng hơn bao giờ hết phải tiếp tục quán triệt và thực hiện đúng đắn những quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Do đó, Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:
Thứ nhất, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Chiuỷ chi bộ cần gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với phổ biến về tiêu chuẩn đảng viên trong toàn đơn vị. Trong các cuộc họp chi bộ, cần tăng cường nhắc nhở đảng viên phải thực hiện đúng các tiêu chuẩn của người đảng viên, từ đó lan toả cho quần chúng noi theo thực hiện và tạo cơ hội cho quần chúng phấn đấu theo tiêu chuẩn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Từ nay về sau, tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ cần thường xuyên ôn lại, tự liên hệ và giữ cho đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên. Theođó, Chibộ cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những tiêu chuẩn đảng viên là: (1) Suốt đời kiên quyết phấn đấu cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.(2) Rèn luyện tư tưởng vô sản, sửa chữa những tư tưởng sai lầm, kiên quyết đứng hẳn trên lập trường giai cấp công nhân, không đứng chân trong chân ngoài. (3) Đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết. Biết đem lợi ích riêng, lợi ích của cá nhân phục tùng lợi ích chung của cách mạng. (4) Tuyệt đối chấp hành nghị quyết là đường lối của Đảng. (5) Liên hệ chặt chẽ với quần chúng. (6) Luôn luôn cố gắng học tập, thật thà tự phê bình và thành khẩn phê bình đồng chí mình”.
Hai là, quantâmxây dựng kế hoạch phát triển Đảng trong từng giai đoạn. Theo đó, Cấp uỷ chi bộ cần tranh thủ sự góp ý của Đảng cấp trên để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới cho phù hợp, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong kế hoạch cần thể hiện rõ công tác tuyên truyền, giáo dục, dìu dắt quần chúng vào Đảng.
Ba là, đẩy mạnh công tác tổng kết phát triển đảng viên. Saumỗi lần kết nạp đảng viên mới, Chi ủy chibộ cần đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế trong công tác phát triển Đảng ở Chi bộ; từ đó, rút kinh nghiệm chocông tác phát triển Đảng năm sau.
Tómlại: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển Đảng ở Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nông Cống trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa quan trọngnhằm tăng cường sức mạnhcho Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Làmtốt công tác phát triển Đảng ở Chi bộ cả về lượng và chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng côngtác chuyên môn, góp sứcxây dựng đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước theotinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra./.
Học viên: Trần Anh Trung
Lớp: TCLLCT A2K51
Đơn vị: Ban QLDA ĐTXD huyện Nông Cống
------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
Hồ Chí Minh toàn tập, NXBCTQG
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
738
Hôm qua:
1983
Tuần này:
11051
Tháng này:
42697
Tất cả:
4.407.577