HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC VIỆT NAM (21/4/2021 - 21/4/2024)

Xây dựng phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho cán bộ và công chức xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc

Đăng lúc: 16:01:41 29/01/2024 (GMT+7)144 lượt xem

 Học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức xã Ninh Khang tích cực thay đổi thói quen và tư duy cũ, hình thành phong cách làm việc mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thiết thực xây dựng người cán bộ vừa hồng, vừa chuyên”, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.
Picture1.jpg
Công sở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
 
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di sản vô giá mà Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta. Phong cách làm việc của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mựctrong xây dựng phong cách làm việc của người cán bộ nói chung, mà còn là giá trị to lớn trong bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên hiện nay.
Phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh là những bài học quý báu đối với cán bộ, đảng viên nhất là khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về việc tăng cường tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động để nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ nhân dân, góp phần nâng cao đạo đức công vụ, hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức trong tình hình hiện nay.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong nhiều năm qua, cán bộ, đảng viên xã Ninh Khang đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ xã đề ra, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương một cách nghiêm túc. Với những nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong toàn xã, năm 2021, Ninh Khang được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Nhân dân và cán bộ xã Ninh Khang vinh dự được chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng cờ thi đua “Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước” và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020”
Những kết quả đạt được như trên là nhờ Đảng bộ, xã đã tích cực đẩy mạnh học tập phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xã Ninh Khang là xã loại 2 được biên chế 20 cán bộ, công chức; 100% cán bộ, công chức xã có trình độ đại học.
2.jpg
Xã Ninh Khang họp triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân 2024
 
Ở xã Ninh Khang, công tác tuyên truyền về việc xây dựng tác phong làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức xã được đẩy mạnh bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú; qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên trở nên tự giác và thường xuyên hơn. Đa số cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu đã đổi mới phong cách làm việc, thực hiện đúng giờ giấc làm việc, tác phong đúng mực, hòa nhã, tận tụy phục vụ nhân dân, ý thức làm việc trách nhiệm, đặt lợi ích tập thể lên trên, có tính kỷ luật cao, chống lãng phí, quan liệu. Cán bộ, công chức xã đã xây dựng kế hoạch làm việc, bài bản, sáng tạo, hiệu quả, phân chia công việc, xếp việc rõ rang.Hàng tháng,UBND xã đều tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá kết quả hoạt động tháng trước và triển khai nhiệm vụ tháng sau để thực hiện.
Công chức giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tốt cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông thực hiện khẩu hiệu “4 xin”, “4 luôn”, “5 không”, đặc biệt "không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá hai lần". Chế độ 1 cửa hẹn công dân, nghiên cứu hồ sơ nhanh, rõ ràng để tránh tình trạng đi lại nhiều lần cho Nhân dân. UBND xã Ninh Khang đã xây dựng quy chế tiếp công dân, phân công cán bộ tiếp công dân, quy định một tuần có 2 ngày tiếp dân, để được gần dân, hiểu dân hơn và nghe ý kiến sát thực từ Nhân dân, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo để đánh giá việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.
Đối với công chức chuyên môn, luôn xác định được trách nhiệm nên đã thực hiện tốt nhiệm vụ nhờ xây dựng chương trình làm việc khoa học; hàng tháng đều xây dựng chương trình kế hoạch làm việc trong tháng để báo cáo; làm việc luôn đi sâu, đi sát, nắm việc, nắm người, nắm tình hình cụ thể và luôn xem xét, đối chiếu những ý kiến khác nhau để lựa chọn những ý kiến đúng, sàng lọc những thông tin sai lệch để từ đó đưa ra những quyết định chính xác, phù hợp.
Tuy nhiên, hiện nay, nhận thức trong đội ngũcán bộ, công chức không đồng đều nên vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức thiếu chủ động, sáng tạo, làm việc theo kinh nghiệm, xây dựng tác phong làm việc còn dàn trải, do đó hiệu quả công việc chưa cao. Bên cạnh đó, năng lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn củamột bộ phận còn thấp, chưa có tính chuyên nghiệp, thiếu khả năng độc lập, quyết đoán trong giải quyết công việc, thụ động trong thực thi nhiệm vụ, thiếu khả năng bao quát tình tình, đồng thời chậm thích ứng với nhiệm vụ mới, kỹ năng hành chính còn yếu, thiếu khả năng nghiên cứu, tổng hợp tình hình, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần, phối hợp công việc còn nhiều hạn chế nên hiệu quả công tác không cao.
Đểnâng cao hiệu quả của việc vận dụng phong cách làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ, công chức xã Ninh Khang, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, cần thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền về việc làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minhnhằm không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.
Thứ hai,có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Thông qua các quy định về chức năng, nhiệm vụ của cán bộ, công chức để định hướng hoàn thiện nhận thức trong học tập, thay đổi cách nghĩ, cách làm, hình thành tư duy mới để nâng cao năng lực, tác phong làm việc khoa học của cán bộ công chức phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân
Thứ ba, bản thân mỗi cán bộ, công chức phải có ý thức sâu sắc được việc tự mình phải xây dựng phong cách làm việc cho riêng mình, luôn đưa mình vào một khuôn mẫu để rèn luyện, trở thành người cán bộ, công chức có đạo đức trong mắt Nhân dân và đồng nghiệp.
Thứ tư, đẩy mạnh việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị. Biểu dương khen thưởng những người có tác phong làm việc tốt, có hiệu quả, ngăn chặn, uốn nắn kịp thời những người có tác phong làm việc chưa phù hợp, kém hiệu quả.
Học tập và làm theo phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi đảng viên, cán bộ, công chức xã Ninh Khang phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, làm việc miệt mài, tận tâm, tận lực với công việc. Có như thế, mỗi cán bộ, công chức mới ngày càng hoàn thiện tác phong làm việc khoa học và có hiệu quả thiết thực cho công tác, ngày càng sâu sát cơ sở, làm việc một cách khoa học, dựa trên trình độ học vấn ngày càng cao và trình độ chuyên sâu trong công việc, năng động sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm...Với phương châm đó, mỗi cán bộ, đảng viên xã Ninh Khang đã tích cực thay đổi thói quen và tư duy cũ, hình thành phong cách làm việc mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần thiết thực xây dựng người cán bộ vừa hồng, vừa chuyên”, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tận tâm, tận lực với nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó./.
Học viên:Nguyễn Thị Hà Dung
Lớp: TCLLCT A6.K51
Đơn vị công tác: UBND xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
---------------------------
 TÀI LIỆU THAM KHẢO                                            
- Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo Công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
 
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
171
Hôm qua:
1983
Tuần này:
10484
Tháng này:
42130
Tất cả:
4.407.010