NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Xây dựng tác phong làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn 3, huyện Hoằng Hóa

Đăng lúc: 07:13:16 23/04/2024 (GMT+7)121 lượt xem

 Trong quá trình thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn 3 luôn chú trọng vận dụng phong cách làm việc khoa học của Người trong công tác quản lý, quản trị Nhà trường cũng như trong từng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, từ đó được công nhân trường Chuẩn quốc gia mức độ I và Kiểm định chất lượng giáo dục đạt Cấp độ 2 vào năm 2022.
1.png

Trường Mầm Non Thị Trấn Bút Sơn III
Giáo dục mầm non đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người. Do đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên mầm non cần có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong những năm qua, Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn 3 luôn đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đaọ đức, phong cách Hồ Chí Minh; đặc biệt, chú trọng xây dựng tác phong làm việc khoa học cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.
Phong cách làm việc khoa học theo Chủ tịch Hồ Chí Minh là: trước khi thực hiện nhiệm vụ, bất kể việc gì, từ lớn đến nhỏ phải xác định rõ mục đích, nội dung, chương trình, kế hoạch. Người chỉ dẫn: “nội dung một, kế hoạch mười, biện pháp phải hai mươi”. Người yêu cầu mục đích, kế hoạch trong công việc phải rõ, như “người bắn cung phải hướng đích”. Kế hoạch làm việc phải cụ thể, sát thực, có trọng tâm, trọng điểm, không chung chung, dàn trải và phải có sự phân công trách nhiệm cụ thể.
Đối với đội ngũ giáo viên mầm non, việc vận dụng tác phong làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là việc áp dụng các nguyên tắc khoa học để thiết kế và thực hiện các chiến lược giảng dạy. Để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện, mỗi giáo viên mầm non phải hiểu rõ từng khía cạnh của công việc để lên kế hoạch và thực hiện hiệu quả. Theo đó, giáo viên mầm non cần xây dựng mục tiêu cụ thể và chi tiết cho công tác nuôi dạy trẻ nói chungg để lập kế hoạch cho từng buổi học, từ đó thực hiện phương pháp giảng dạy phù hợp.
Đối với mỗi trường mầm non, vận dụng tác phong làm việc khoa học theo phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện mọi chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, từ đó tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đăng ký thi đua những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn nhhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.
Trong quá trình thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn 3 luôn chú trọng vận dụng phong cách làm việc khoa học của Người trong công tác quản lý, quản trị Nhà trường cũng như trong từng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Với tổng số 22 cán bộ, viên chức, Nhà trường luôn tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, đạt hiệu quả cao. Năm 2002, Trường đã được công nhân trường Chuẩn quốc gia mức độ I và Kiểm định chất lượng giáo dục đạt Cấp độ 2. Nhiều năm liền, Trường được xếp loại chất lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cá nhân cán bộ, giáo viên được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Giấy khen của Chủ tich UBND huyện…
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoằng Hoá, sự quan tâm tạo điều kiện của các tổ chức đoàn thể, nhân dân địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn. Trong nhiều năm qua, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ luôn được cơ quan chuyên môn, địa phương và phụ huynh học sinh đánh giá đạt chất lượng, hiệu quảnhờ đội ngũ giáo viên luôn tận tâm với nghề, luôn giành hết tâm huyết cho công cuộc vun trồng các thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Trong giáo dục, Nhàtrường luôn cải tiến nội dung, phương pháp, luôn gợi mở và tăng tương tác, giao tiếp với trẻ để trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện bản thân; đồngthời, chú trọng rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết, giúp trẻ tự lập trong cuộc sống.
 2.jpg
Hội nghị viên chức, người lao động Trường Mầm non
Thị trấn Bút Sơn
3 năm học 2023-2024
Bên cạnh những kết quả đạt được, nhà trường vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục kịp thời. Một số cán bộ trẻ, đặc biệt là giáo viên hợp đồng trong thực hiện nhiệm vụ đôi lúc chưa thực sự chú trọng việc xây dựng kế hoạch công tác cá nhân dẫn đến hiệu quả công tác giảng dạy chưa cao. Một số ít cán bộ, giáo viên chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tác phong làm việc khoa học nên trong giải quyết công việc đôi lúc còn rơi vào thế bị động, lúng túng trong việc xử lý các tình huống phát sinh.
Do số lượng giáo viên của nhà trường còn thiếu, một số giáo viên phải làm kiêm nhiệm thêm nhiều việc ngoài công tác chuyên môn nên dẫn đến gặp khó khăn trong thực hiện kế hoạch công tác, dẫn đến việc thực hiện các mục tiêu giáo dục chưa được như mong muốn. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện việc vận dụng phong cách làm việc khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền của Nhà trường đôi lúc chưa được thực hiện liên tục, còn hình thức, nội dung tuyên truyền chưa thực sự phong phú, hiệu quả.
Để mỗi cán bộ, viên chức Nhà trường vận dụng hiệu quả tác phong làm việ khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:
Thứ nhất,tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng tác phong làm việc khoa học trong thực thi nhiệm vụ.
Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành nội quy, quy chế của ngành, của Nhà trường đã đề ra thông qua nhiều hình thức, như: tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề; trong các cuộc hội nghị, cần lồng ghép các nội dung vận dụng phong cách làm việ khoa học…
 Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện tốt kỷ cương hành chính, nội quy nhà trường, quy chế chuyên môn, việc thực hiện kế hoạch công tác cá nhân, kế hoạch giảng dạy của cán bộ, giáo viên.
Thứ tư, luôn tạo điều kiện, khuyến khích để cán bộ, giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nền giáo dục hiện đại.
Thứ năm, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, quản lý Nhà trường trong thực hiện tác phong làm việc khoa học.
Hy vọng rằng, những giải pháp nêu trên sẽ góp phần đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ của Nhà trường trong giai đoạn hiện nay./.
Học viên: Đỗ Thị Liên
Lớp: TCLLCT A6-K51
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn 3
 
--------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO  
Báo cáo Hội nghị viên chức, người lao động Trường Mầm non Thị trấn Bút Sơn 3 năm học 2023-2024
Số lượt truy cập
Hôm nay:
2865
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9117
Tháng này:
44618
Tất cả:
4.552.107