NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 -  7/5/2024)!

Xây dựng văn hoá công vụ tại Thanh tra tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 10:54:52 15/05/2024 (GMT+7)77 lượt xem

 Thời gian qua, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 84/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về triển khai Đề án công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Thân thiện, tận tụy, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, liêm chính”, góp phần cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân.
d1.jpg
Đồng chí Mai Sỹ Diến - Chánh Thanh tra tỉnh trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống    tham nhũng, tiêu cực trong năm 2023
 
Xây dựng văn hóa công vụ là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn trong cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Xây dựng văn hóa công vụ nhằm đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; đồng thời góp phần hình thành thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức. Văn hóa công vụ chính là những giá trị để tạo nên niềm tin, niềm tự hào, lòng yêu nghề, sự gắn kết đội ngũ cán bộ, công chức; phản ánh tầm nhìn, sứ mệnh, các mục tiêu chính của nền hành chính là phục vụ lợi ích của Nhà nước, Nhân dân và xã hội.
Ngày 06/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu nhằm nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, năng động, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu câu phục vụ nhân dân, xã hội. Theo đó, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Thanh Hoá tiến hành triẻn khai thực hiện Đề án này ở từng bộ phận với những nội dung cụ thể như sau:
d3.jpg
Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Thanh Hóa trong thời gian thi hành công vụ
 
Thứ nhất, về tinh thần, thái độ làm việc. Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Thanh Hóa luôn tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân; tuân thủ và gương mẫu thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; có lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái và các hiện tượng tiêu cực khác; không nhân danh cơ quan, tổ chức, không sử dụng tài sản, trang thiết bị, phương tiện công để làm việc riêng; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, bao gồm những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Đó chính là việc cụ thể hóa những quy tắc, chuẩn mực ứng xử giữa công chức với tổ chức, công dân và giữa công chức với nhau và cách thức tổ chức, điều hành hoạt động của công sở nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh “Thân thiện, tận tụy, trách nhiệm, kỉ luật, kỉ cương, liêm chính”.
Thứ hai, về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử.
Ứng xử của lãnh đạo Thanh tra tỉnh: Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong lãnh đạo, quản lý; luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện trong cơ quan Thanh tra tỉnh. Thực hiện dân chủ, khách quan, công bằng trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh; tôn trọng, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công chức cấp dưới; công tâm, khách quan trong quản lý, sử dụng, đánh giá công chức.
Ứng xử giữa công chức với cấp trên và với đồng nghiệp: Công chức của Thanh tra tỉnh luôn có thái độ tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành sự chỉ đạo, điều hành và phân công việc của lãnh đạo cơ quan; đóng góp ý kiến với lãnh đạo cơ quan với tinh thần xây dựng, nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế và đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Thanh tra tỉnh; luôn chủ động, tích cực phối hợp, hỗ trợ đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ; chân thành, thân thiện trong quan hệ với đồng nghiệp; không lợi dụng việc góp ý, phê bình làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đồng nghiệp.
Ứng xử với cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác và cơ quan thông tin, báo chí: Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh ứng xử có văn hóa, tôn trọng danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác; chân thành, có tinh thần hợp tác, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quan hệ công tác có phát ngôn, thái độ, hành vi không phù hợp thì phải bình tĩnh, chủ động, linh hoạt xử lý phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.Việc phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cơ quan thông tin, báo chí và các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức của Chánh thanh tra tỉnh, do Chánh thanh tra tỉnh trực tiếp phát ngôn hoặc ủy quyền cho các Phó Chánh thanh tra, cán bộ, công chức có thẩm quyền.
Thứ ba, về chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Cán bộ, công chức, người lao động Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ, công chức trong cơ quan đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc cho công dân, tổ chức; không có tình trạng lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để sách nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp
Thứ tư, về quy định trang phục.Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu; sử dụng trang phục ngành, đeo thẻ, biển tên, cầu vai, cấp hàm đúng quy định tại Thông tư 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Tổng thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước; có tư thế, tác phong nghiêm túc, lịch sự.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện văn hoá công vụ ở đơn vị Thanh tra tỉnh, một bộ phận cán bộ, công chức chưa nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của xây dựng văn hóa công vụ nênđôi lúc còn chưa thực sự chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế công sở; vẫn xuất hiện tình trạng đi muộn, về sớm trong giờ hành chính do việc sắp xếp thời gian, công việc của một số cán bộ, công chức đôi lúc, đôi khi còn chưa thật sự khoa học, hợp lýCông tác tuyên truyền, giáo dục về văn hóa công vụ đã được thực hiện thường xuyên nhưng đôi khi còn chưa có chiều sâu.Thực trạng nàyxuất phát từ một số nguyên nhân cơ bản, như:tính chất công việc của ngành Thanh tra tương đối đặc thù, thường xuyên phải công tác xa nhà dài ngày; khối lượng đơn thư, công việc đột xuất do Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh giao hàng năm đòi hòi rất nhiều thời gian nghiên cứu và giải quyết. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách pháp luật hiện nay chưa có hình thức khuyến khích, khen thưởng thỏa đáng đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa công vụ.
Trong thời gian tới, để góp phần tiếp tục xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dânở cơ quan Thanh tra tỉnh Thanh Hoá, cần thực hiện những giải pháp sau: 
Một là, nghiêm túc quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, trong đó có văn hóa công vụ đáp ứng yêu cầu bối cảnh của tình hình mới. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, trong đó: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”; “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”.
Hai là, tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt các văn bản quy định về văn hóa công vụ trong các cơ quan nhà nước. Chủ động rà soát để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các quy định liên quan đến văn hóa công vụ trong phạm vi thẩm quyền để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù của cơ quan, tổ chức, của địa phương mình; góp phần đưa những quy định về văn hóa công vụ được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trong thực tế đời sống hoạt động công vụ từ cấp tỉnh đến cấp xã.
Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh về văn hóa công vụ. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống; hình thành nhân cách, rèn luyện thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức theo chuẩn mực quy định chung và quy định của ngành Thanh tra; xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức tôn trọng và tận tụy phục vụ Nhân dân.
Bốn là, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh phải có ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; không được gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian xử lý công việc; không thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của người dân.
Năm là, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Thanh tra tỉnh trong xây dựng, tổ chức thực hiện văn hóa công vụ. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh phải thật sự quan tâm, là tấm gương mẫu mực về văn hóa và đạo đức công vụ, giữ vững chuẩn mực trong đạo đức lối sống, giao tiếp, ứng xử.
Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, 100% các văn bản, tài liệu chính thức cầnđược thực hiện dưới dạng hệ thống thư điện tử. Công chức trong cơ quan thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan. 100% văn bản cầnđược thực hiện việc áp dụng chữ ký số. Bổ sung, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định hiện hành trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh để nhân dân, tổ chức truy cập thông tin được thuận lợi. Kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, tài liệu, các quy trình giải quyết TTHC theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 để kiểm soát chất lượng công việc, trọng tâm là giải quyết các TTHC nhằm nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân.
Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh Thanh Hoá sẽ tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ một cách hiệu quả, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, có thái độ, phong cách ứng xử chuẩn mực để góp phần quan trọng trong cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, phục vụ Nhân dân./.
Học viên Trần Minh Phương
Lớp TCLLCT A1-K51
Đơn vị công tác: Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
-----------------------------------
TÀI  LIỆU THAM KHẢO
1.       Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân;
2.       Thông tư 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Tổng thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước;
3.       Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 06/4/2020 về “Triển khai thực hiện Đề án công vụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” của UBND tỉnh Thanh Hóa;
4.       Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 “Về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ” của Thủ tướng Chính phủ;
5.       Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
6.       Quyết định số 469/QĐ-TTTH ngày 04/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về Ban hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng và các phòng nghiệp vụ tham gia tiếp công dân tại phòng tiếp công dân của cơ quan Thanh tra tỉnh;
7.       Quyết định số 1906/QĐ-TTTH ngày 05/8/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.
 
Số lượt truy cập
Hôm nay:
3156
Hôm qua:
2097
Tuần này:
9408
Tháng này:
44909
Tất cả:
4.552.398